Lezing door Paul Brood en Erwin Karel over: Kolonisatie rond de Semslinie 1650-2000.

Lezing door Paul Brood en Erwin Karel over: Kolonisatie rond de Semslinie 1650-2000. Op woensdag 19 april vanaf 20.00 uur.

De vijfde avond in de serie over de Grenzen van Groningen gaat over de grens met Drenthe. Paul Brood en Erwin Karel vertellen over deze oudste lijnrechte grens.

De Semslinie is de grensscheiding tussen Groningen en Drenthe. Deze werd in een vrijwel rechte lijn begin 17e eeuw door Johan Sems dwars door het veengebied getrokken. De kolonisatie van dit veengebied begon niet lang daarna, maar kende zijn hoogtepunt vanaf het moment (1765) dat het Stadskanaal werd gegraven. Deze binnenlandse kolonisatie, vooral gedurende de industrialisatie van Nederland, is bijzonder vanwege zijn snelheid, omvang en gevarieerdheid. In de lezing zullen een aantal bijzondere momenten uit de geschiedenis van dit grensoverschrijdend kolonisatieproces in woord en beeld worden toegelicht.

Paul Brood is senior medewerker Onderzoek en Presentatie van het Nationaal Archief. Hij is de eindredacteur van het boek 400 Jaar Semslinie.
Erwin H. Karel is senior docent-onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is mede-auteur van voornoemd boek.
Over het boek: Egbert Brink, Erwin Karel, Frans Westra, Harm van der Veen, Jan Blokker, Martin Hillenga, Paul Brood, Sake Elzinga, 400 jaar Semslinie. De oudste rechte grens ter wereld (Zwolle: WBooks 2015).

Datum: woensdag 19 april 2017
Plaats: Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen
Aanvang: 20.00 uur (gebouw open om 19.30 uur)
Toegang: deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met NGV afdeling Groningen en Vereniging Stad & Lande en is gratis toegankelijk voor belangstellenden.

Gehackt

Onze website was weer eens gehackt, daardoor moest de provider een oude versie van de website terugzetten. Dat mensen hier lol aan hebben is onbegrijpelijk. Aan de webmaster de schone taak om de verloren gegane berichten weer op te duikelen. We doen ons best om alles weer zoveel mogelijk te herstellen. Als u wat mist dan weet u nu hoe dat komt.

Levering boek “Vervlogen Tijden, een fotografische geschiedenis van Ter Apel, Ter Apelkanaal, Barnflair en Munnekemoer” voor HVW leden.

Volgens verwachting is de belangstelling groot. In de voorintekening zijn al enkele honderden exemplaren gereserveerd. Het boek zal verschijnen op zaterdag 29 april.
Voor HVW-leden worden exemplaren apart gehouden die alléén door voorintekening gereserveerd kunnen worden. De prijs bij voorintekening bedraagt 19,95 euro. De HVW-leden krijgen er dan gratis een exemplaar van de DVD Troapel 1964 bij (normale prijs 10 euro). De voorintekening eindigt op 15 april. Daarna gaat de prijs van het boek omhoog naar 24,95 euro.
Voor-intekenen kan op 2 manieren: via een mailtje naar rfewolf@gmail.com of een briefje naar R.F.E.Wolf, Paalslagen 3, 9468HL Annen. De verzendkosten (incl. stevige verpakking en track & trace) bedragen 5 euro. Bij meerdere boeken tegelijk (max 5 stuks) zijn de verzendkosten € 6,95 voor het hele pakket. Vermeld wel even dat u lid bent van de HVW.

Let Op ! De datum van de boekpresentatie is verschoven naar 7 mei in het Boschhuis in Ter Apel. 

Westerwolds Lied uit de tijd van de werkverschaffing

Harrie Ruben uit Woldendorp zond ons dit lied dat hij vond ik een schrift van zijn moeder.

’t Westerwoldsche lied

Ver van huis van vrouw en kind’ren
Op het Westerwoldsche grond
Moet de werkman zwoegen slaven
Daar zingt hij zijn werkmanslied

Onder ’t knot van dominee Buiskool
En de vloek van Berenbroek
En de hele kapitale bende
Heeft hij daar een gruwelijk lot

Aan de rand van zand en heide
In de heetste zonneschijn
In een vlaag van wind en regen
Krimpt hij daar zo in van pijn

Dan krijgt hij z’n laatste maaltijd
Worst en bonen altijd weer
Knorrend gierend als het varken
Ligt hij daar in ’t hok terneer

’s Avonds om een uur of negen
Dan legt hij zijn lichaam neer
’s Morgens bij het vroeg ontwaken
Doen hem al zijn leden zeer

Want hij wentelde en zuchtte steeds
Denkt aan vrouw en zijn gezin
Die in armoe achterbleven
Want er komt geen geld meer in

Kind’ren vragen steeds om voedsel
Moeder drukt het hart van pijn
Vader balt de vuisten samen
Want er zou geen werk meer zijn

Uit de oude rotte veste
Van de oude maatschappij
Willen wij een nieuwe bouwen
Dan is ieder mensch weer vrij

De laatste twee regels worden bij het zingen steeds herhaald (bis).


https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/de-drijver-jan-buiskool

 

Middeleeuws Ter Apel dit jaar thema bouwen

Ter Apel – In de middeleeuwen kwam er heel wat kijken bij een bouwwerk zoals dat van Klooster Ter Apel. Er waren natuurlijk nog geen vrachtwagens en machines. Alles werd met de hand gemaakt. Of met behulp van werktuigen, die ook eerst met de hand gemaakt moesten worden. Hoe dat in zijn werk ging kunnen bezoekers van Middeleeuws Ter Apel dit jaar in het echt komen bekijken of er zelf een steentje aan bijdragen.

Middeleeuwse bouwplaats

“Dit jaar gaan we bouwen”, vertelt bouwmeester Marius de Bruijn van Middeleeuws Ter Apel enthousiast. “Er komt een ware middeleeuwse bouwplaats op het evenement, waar bezoekers de vaklieden aan het werk kunnen zien, maar ook zelf mogen helpen. Bij een klooster zien we niet alleen de karakteristieken van klooster- en kerkbouw, maar ook die van huizenbouw. Bij het kloostercomplex hoorden immers veel omringende gebouwen. Op Middeleeuws Ter Apel 2017 gaan we daarom samen met de bezoekers bouwen aan een kloostergewelf en een lemen huis, waarvan eerst de fundering wordt gelegd met kloostermoppen.”

Kloostergewelf

Een kloostergewelf is een gewelf, dat ontstaat als twee gelijke tongewelven elkaar in een rechte hoek van 90° snijden. Het gewelf ontstaat door alle vier muren in een boogvorm op te metselen en is daardoor net het tegendeel van het kruisgewelf of graatgewelf, waar de gewelfkappen de dragende elementen zijn. Een kloostergewelf kan ook als een vierkante koepel beschouwd worden.

Bouwen in de Middeleeuwen

Bij het bouwen van een kerk of kathedraal in de middeleeuwen kwam nog heel wat kijken. Materialen werden niet, zoals tegenwoordig, prefab door vrachtwagens aangeleverd. Timmerlieden moesten eerst de karren en schuiten maken voor de aanvoer van de materialen. De timmerlieden maakten ook de benodigde gereedschappen, steigers, platforms, hellingbanen en katrollen. Kant en klare bakstenen bestonden nog niet, dus steenhouwers gaven de stenen één voor één de juiste vorm.

Vaklui aan het werk

Niet alleen was er veel geld nodig om te bouwen, er waren dus ook heel veel vakmensen nodig. Helemaal bovenaan stond de bouwmeester, hij was niet alleen de architect, maar ook de opzichter en de aannemer. Hij gaf leiding aan het werk en hield contact met de opdrachtgever. Verder waren er timmerlieden, metselaars, steenhouwers, glas-in-loodzetters, smeden, dakdekkers, etc. Veel van deze vakmensen zullen bezoekers op Middeleeuws Ter Apel 2017 ook echt aan het werk zien en in sommige gevallen zelfs mogen helpen.

Over Middeleeuws ter Apel

Middeleeuws Ter Apel is een van de meest authentieke middeleeuwse evenementen in Nederland, dat plaats vindt bij het Klooster in Ter Apel. Het voert de bezoeker terug naar het jaar 1465, het jaar waarin het Kruisherenklooster in Ter Apel in gebruik werd genomen. Het evenement vindt elk jaar in het eerste weekend van september plaats, dit jaar dus op 2 en 3 september.

Stichting Middeleeuws Ter Apel
Postbus 136
9560 AC Ter Apel

Voorjaarsnummer Terra Westerwolda verschenen

Binnenkort ontvangen de leden van de Historische Vereniging Westerwolde het voorjaarsnummer van Terra Westerwolda. Het blad is in de loop van maart ook weer verkrijgbaar bij verschillende (boek)winkels in de regio en bij boekhandel Godert Walter in Groningen.

Wilde hartstocht in Westerwolde
Henk Lagerweij (82) was in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw docent Nederlands op de Rijks HBS (later RSG) in Ter Apel. Regionale en landelijke bekendheid kreeg hij als cabaretier en liedjeszanger. Hij trad vaak samen op met zijn oud-leerling pianist Martin van Dijk. In theaters in Stad en Ommeland, maar ook bij de RONO (nu Radio Noord), NCRV en VARA. Met Hans ter Heijden blikt hij terug op die jaren, waarin hij bekende liedjes schreef als ‘Het kerkje van Oterdum’, ‘De Waddenzee’ en natuurlijk: ‘Westerwolde, land van wilde hartstocht’!

Villa Benvenuto
Bé Scholte haalt jeugdherinneringen op aan Bourtange en Arne Jansen schrijft over zijn jeugd in villa ‘Benvenuto’ in Bellingwolde. En waarom is die prachtige villa eigenlijk gesloopt? Onze jonge vliegende reporter Sanne Meijer belandde in Abeltjeshuis en brengt verslag uit. Zij is nu overigens ook wekelijks te beluisteren op Radio Noord! Terug van weggeweest is de rubriek ‘Het portret van…’. En is Westerwolde conservatief? Lees de column ‘Siste Viator’ van Jochem Abbes.

Mobilisatietheepot
Verder dook Jan Huizing weer in de archieven en ontrukte hij klokkengieter Tittie Goosens aan de vergetelheid. Naast de vaste rubrieken is er verder aandacht voor ‘Dij mooie, zangerge Westerwoldsche taol’ en vertelt Tjarko van Dijk van Museum de Oude Wolden over de ‘mobilisatietheepot’.

Veel leesplezier!

Lidmaatschap
Leden van de Historische Vereniging Westerwolde ontvangen het blad automatisch; de kosten voor het lidmaatschap bedragen slechts € 20,00 per jaar. Ook lid-abonnee worden? Klik dan hier.
Het blad is voor € 4,95 ook te koop bij diverse winkels in de regio. Het verschijnt drie keer per jaar. Het volgende (zomer)nummer komt in juli 2017 uit.

Reacties

Voor reacties of ideeën voor artikelen kunt u contact opnemen met Hans ter Heijden, eindredacteur van Terra Westerwolda, telefoon: 0599 313 811 / 06 51 05 65 65; e-mail: taalschuur@hetnet.nl

Jan Wepel met zijn schaapskudde

“Jan Wepel met zijn kudde op weg naar de heide

Deze foto kregen we toegestuurd door mevrouw Engelkes uit Roden. De foto is op karton geplakt en komt uit de nalatenschap van haar vader Geert Engelkes. Ze zegt dat het goed zou kunnen dat de foto ingelijst is geweest en bij haar grootvader Jarke Engelkes aan de muur heeft gehangen. Op de foto staat nog de naam H. Loman Veendam (waarschijnlijk de fotograaf).. Zij wil graag weten wanneer en op welke locatie in Westerwolde deze foto is genomen en of er meer bekend is over de schaapsherder op de foto die Jan Wepel heet.

Uw reactie kunt u onderaan dit bericht zetten.

We hebben al wat voorwerk verricht en we kunnen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk zeggen dat Jan Wepel uit de buurt van Vlagtwedde moet komen.

Op www.allergroningers.nl vonden we dit:


J
aap Winter stuurde ons nog deze foto van de huidige situatie van de plek in ter Borg.

 

De oude Engelkensbrug tussen Veele en Wessinghuizen

In 1924 was de enige verbinding tussen Veele en Wessinghuizen de fiets- en voetbrug. Later in 1957 kwam hier de nieuwe en bredere Engelkensbrug te liggen. De oude brug is er nog steeds en is tegenwoordig een geliefd foto object.
Op de foto’s staan o.a. leden van der familie Bessembinders.
De foto’s komen uit het archief van Graddes Nobbe.
2016scan034 2016scan034a

Inmiddels is er mede dankzij Meijco van Velzen wat meer duidelijk over de naam Engelkens. Bij deze brug stond namelijk een boerderij van de familie Engelkens. Zie onderstaande krantenknipsels:

Dollardslib voor verbetering van landbouwgronden

Op onze ledenbijeenkomst op17 december j.l. vertelde Dr. Karel Essink een verhaal over die ene grenspaal in de Dollard. Vooral  vertelde hij kort iets over het gebruik van slib uit de Dollard t.b.v. verbetering van landbouwgronden in oostelijk Groningen en Noord-Drenthe zo’n honderd jaar geleden. Die informatie in onderdeel van een artikel dat zojuist verscheen in het Tijdschrift voor Historische Geografie. Met toestemming van de heer Essink mogen wij u dit interessante artikel aanbieden als PDF bestand. Via onderstaande link kunt u het artikel inzien of downloaden.

THG20164 03 Essink