Herdenkingsroute Stadskanaal

In het kader van de activiteiten rond 4 en 5 mei heeft de Bibliotheek Stadskanaal het initiatief genomen om een Herdenkingsroute te organiseren. De wandelroute is in totaal bijna 4 kilometer en gaat langs monumenten in het centrum van Stadskanaal en de Parkwijk die herinneren aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
KLIK OP DE LINK VOOR MEER INFORMATIE:

Merklappen en hun maaksters door Jan Pieter de Groot


Bericht van ons lid Jan Pieter Dre Groot

Museum landgoed Verhildersum heeft een boekje uitgegeven over mijn onderzoek naar merklappen. Het boekje is te bestellen en te bekijken op de website van het museum.
Link naar informatie over de tentoonstelling van merklappen op het Landgoed Verhildersum te Leens.
Hierop kun je doorklikken naar de bestelling van het boekje en eventueel het bekijken hiervan.
Je kunt ook direct naar het boekje via deze link:

Lezingen Groninger Archieven


In deze coronatijd waarin we geen ledenbijeenkomsten kunnen organiseren, zijn we blij met de activiteiten van de Groninger Archieven. Zij verzorgen online lezingen over verschillende onderwerpen, waarbij het leuke is, dat je ze kunt bekijken op een tijdstip dat jezelf het beste uitkomt.

Via deze link kunt u een keuze maken uit één of meerdere van deze lezingen:
Lezingen OnLine Groninger Archieven

Groeten van Aaltje


Beste mensen,                                                                                              .

a.s. zaterdag is het een jaar geleden dat het project over Aaltje uit Smeerling van start ging. Dat kon ivm corona toen niet via de geplande bijeenkomst -velen van u keken er naar uit – in Gasterij Natuurlijk Smeerling. Maar Aaltje liet zich niet onder het ‘mous’ stoppen en ging ‘live’ via youtube en Radio Westerwolde.
Omdat we rond Aaltje contact met u hadden – als relatie, (oud)Smeerlinger/Westerwolder, familie-lid, genodigde voor de bijeenkomst vorig jaar of als besteller van het boekje – praten we u nu graag even kort bij.
Er is in het afgelopen jaar ondanks corona toch van alles op gang gekomen. Op de website https://aaltjesstee.nl/nieuws/ kunt er een impressie van lezen.

Het boekje ‘Aaltje – vier generaties kinderen uit Smeerling‘ kan nog besteld worden via info@aaltjesstee.nl of bij de Gasterij in Smeerling en o.a. de musea Westerwolde/MOW, Streekhistorisch Centrum Stadskanaal, de Oude Stelmakerij (Sellingen) en de Readshop in Stadskanaal als deze allemaal weer open mogen.
Ook de wandeling kan onverminderd gelopen worden. Op weg naar het voorjaar en Poaske. Zie https://aaltjesstee.nl/wandelen/ En neemt u dan na afloop vooral een koffie/thee/lekkers-to-go bij de Gasterij (check even de openingstijden op https://www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl/)
Het Smilker Aaltje-lied van Josien Bakker is te beluisteren via https://www.youtube.com/watch?v=W6f07xTsDwk
En het lesmateriaal is beschikbaar via https://aaltjesstee.nl/scholen/

Via dit bericht willen we u ook bedanken voor de reacties op het project en uw eigen verhalen. Het ene verhaal maakt weer andere verhalen los. We ontvingen ze uit hele land en van over de grenzen. Vandaag ontvingen we zelfs nog een reactie van een nazaat van Aaltje uit Australië. We zijn onderdeel van een groter geheel, van een gemeenschap.

Het plan is om de Aaltje-bijeenkomst alsnog een keer te organiseren, maar pas als het echt helemaal weer veilig kan. Als het zover is zullen we er over berichten.

Dank voor uw aandacht. Vrede en alle goeds toegewenst.

Met een hartelijke groet,
mee namens de Werkgroep Aaltje,

Hanne Wilzing

(06 51340442)

Bestuursmededeling

Geachte leden,

Graag hadden wij u een uitnodiging willen sturen voor de eerste bijeenkomst van dit jaar op 13 maart: de Algemene Ledenvergadering die altijd in d’Ekkelkaamp in Onstwedde wordt gehouden. U zult begrijpen dat dit, door de maatregelen rond het Corona-virus, niet door mag gaan. We hebben als bestuur een online-vergadering overwogen, maar daarbij stuitten we op te veel praktische hindernissen. Daarom schuiven we – conform de statuten – de Algemene Ledenvergadering een half jaar op. We hopen het financiële- en het jaarverslag 2020 in oktober in De Regenboog in Ter Apel aan u voor te leggen.

De gezamenlijke bijeenkomsten, evenals de jaarlijkse excursie, zijn een zeer wezenlijk onderdeel van onze vereniging. Wij hopen we ze zo snel mogelijk weer op te starten.
Wij begonnen eind vorig jaar vol goede moed plannen te maken voor 2021, maar moeten constateren dat we nog maar moeten afwachten wanneer/òf deze ook uitgevoerd kunnen worden:
  • 19-06-2021 ledenbijeenkomst Veelerveen;
  • 18-09-2021 excursie Amsterdam;
  • 16-10-2021 algemene ledenvergadering Ter Apel
  • 18-12-2021 ledenbijeenkomst Blijham.
We volgen natuurlijk de richtlijnen van het RIVM v.w.b. het Coronabeleid.
Wij zullen u tijdig op de hoogte houden!
Hou ook onze website www.verenigingwesterwolde.nl in de gaten, deze is zeer actueel. De webmaster houdt u via deze website (en op Facebook) eveneens op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde.
Gelukkig hebt u wel kunnen genieten van ons tijdschrift Terra Westerwolda. Ondanks de beperkingen heeft de redactie ons toch kunnen voorzien van mooie uitgaves, rijk aan inhoud en fraai vormgegeven. Half maart valt er weer een exemplaar bij u in de bus. Dat ons tijdschrift breed gewaardeerd wordt blijkt wel uit het feit dat het ons elke keer weer nieuwe leden oplevert. Iets om dankbaar voor te zijn, zeker gezien de huidige omstandigheden. Wij wensen u alvast veel leesplezier!
Het bestuur hoopt u, op een veilige manier en in goede gezondheid te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.
Een hartelijke groet, namens het bestuur van de Historische Vereniging Westerwolde,
Kineke Kuper-Dijkmeijer
Secretaris

Wie weet hier meer over te vertellen? Genealogie Hemmen

Eerst zal ik mij even voorstellen: ik ben Arnold Hemmen geboren in Emmen, woonachtig in Gees. Ik ben bezig met stamboom van de familie Hemmen, met als middelpunt mijn opa, Hendrik Hemmen. Deze Hendrik Hemmen is geboren in Oostwold, mogelijk aan de Hunningaweg, op 8 juni 1885. Hij is getrouwd met Dina Meems, en hebben 11 kinderen gekregen. Hendrik was zoon van Jan Hemmen en Elizabeth Kampen. Jan Hemmen is geboren in Bellingwolde. Inmiddels heb ik al menig informatie en foto’s kunnen vinden.
Op een bepaald moment kreeg ik het fotoboek van opa Hendrik Hemmen, hierin zaten een aantal foto’s waarvan niemand mij iets kan vertellen.

Dat zijn onderstaande foto’s.

Foto1: vrouw met 3 kinderen, dezelfde foto blijkt ook in een fotoboek van de zus van Hendrik H te zitten ( Jantje Oldenbeuving Hemmen )

foto 2: onbekend gezin, hierover kan niemand iets vertellen.

Op het kerkhof van Bellingwolde ligt het graf van de opa van mijn opa, met z’n vrouw. Dit zijn Hinderk Hemmen geb in 1832 in Bunde/Wymeer, overleden op 20-01-1909 in Bellingwolde. Zijn vrouw Pietertje Knip geb. 1829 in Scheemda, overleden op 5-11-1890.

Mijn opa vertelde wel eens het verhaal; als hij op bezoek van zijn opa was, ging die wel eens de tuin in en als hij dan achterin over een greppeltje sprong, zei hij “Jetst binn ich wieder in die Heimat”.. Wij zijn er nooit achter gekomen waar hij dan precies woonde in Bellingwolde.

Het zou heel mooi zijn als er iemand is die over één van deze foto’s iets zou kunnen vertellen.

Alvast bedankt voor Uw medewerking.

Vr. groet, Arnold Hemmen

Schilderij van Onstwedde. Waar ben je gebleven?

Is er iemand die weet waar dit schilderij zich op het ogenblik bevindt? Het schilderij gemaakt door A.H. Koning in de periode 1820-1850, stelt de kerk van Onstwedde voor en het schilderij heeft jaren geleden in het gemeentehuis van Bellingwolde gehangen. De samenstellers van het boek over de Landschapsbiografie van Westerwolde zijn er erg in geinteresseerd.
Reacties graag naar info@verenigingwesterwolde.nl

Monumentale boerderij in Oudeschans door brand verwoest

11 december 2020 is de prachtige, monumentale boerderij Poortweg 1 in Oudeschans door brand verwoest. Groot verlies voor monumentaal Westerwolde! Gelukkig geen persoonlijke ongelukken. De schuur was van rond 1770, het voorhuis midden 19e eeuw. Het was de boerderij van de familie Heres, later Uniken Venema.

Voor meer informatie over dit Rijksmonument klik op deze link

Met dank aan Hilvert Huizing voor de luchtopname.

Sellingen voetbal

Van een bevriende historische vereniging ontvingen we deze foto’s van een voetbaltournooi in Sellingen? Als we hier iemand blij mee kunnen maken, dan horen we het graag.
P.S. Het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal wil ze graag hebben, dus ze hebben inmiddels al een plekje gevonden. 

Winternummer Terra Westerwolda verschenen


Het winternummer van het cultuurhistorische tijdschrift Terra Westerwolda is verschenen en de leden van de Historische Vereniging Westerwolda ontvangen dit een  dezer dagen. Binnenkort is het voor € 4,95 ook weer verkrijgbaar in de (boek)winkels in Westerwolde en de Kanaalstreek, bij Bruna Nieborg in Winschoten en boekhandel Godert Walter in Groningen.

 Obby Veenstra: ‘Kunst laat ons dromen van mogelijke toekomsten’

Tien jaar is Obby Veenstra directeur van het MOW | Museum Westerwolde. Sindsdien is er veel gebeurd. Hans ter Heijden sprak met haar over streekhistorie, kunst en de toekomst, niet in het minst die van het platteland in het Oldambt en Westerwolde. Natuurlijk kwam ook de nieuwe, spannende expositie ‘Sporen’ ter sprake. Kortom, een boeiend gesprek met een sprankelende vrouw. In de vaste rubriek ‘Sprekend Object’, schrijft Obby Veenstra zelf over boterklokken. Kunstschilder Geert Schreuder legde ze in het depot van het MOW vast op doek.

Aaltje ter Wisch

Aaltje ter Wisch – geboren in 1891 in Ter Wisch – vertelde graag over het boerenleven in Westerwolde. Haar zoon Adolf Hadders tekende die verhalen op en kleindochter Rolien Hadders deed nader onderzoek, vulde de aantekeningen van haar vader aan en maakte er een tweedelig artikel van. In dit nummer deel 1. Namens de Historische Kring Ter Apel zoekt Jakob Been een antwoord op de vraag waarom Ter Apel vroeger zoveel hotels had. Arne Jansen schrijft over de ‘allochtoon’ Johannes Hommerckhuisen, in de zeventiende eeuw dominee in Vlagtwedde.

Brouwen en drinken

Erik Wubs schreef een artikel over brouwen en drinken, met name over bierproductie en -consumptie in middeleeuws en vroegmodern Westerwolde. Ook dook hij in historische bronnen en ontdekte hij dat in de koude winter van 1762-1763 er een verbod was op de uitvoer van hooi en stro.

Verdwenen Eems

Ter hoogte van Wessingtange in Westerwolde passeerde lang geleden een mysterieuze rivier de Duits-Nederlandse grens. Deze rivier ontstond bij Oberlangen, als aftakking van de Eems. De (naamloze) rivier was circa 80 meter breed, maar raakte volkomen verland. Alleen voor het geoefende oog is de oude loop nog waarneembaar. De initiatiefnemers van het project willen zoeken naar de gemeenschappelijke wortels in het gebied. Een verslag van de startbijeenkomst met o.a. prof.dr. Henny Groenendijk.

The making of ‘Domus Novae Lucis’

Hans ter Heijden maakte in zijn bescheiden rol als kruisheer de opnamen voor de educatieve film ‘Domus Novae Lucis’ mee en brengt een kort (beeld)verslag uit. Verder in dit nummer de vaste rubrieken Het portret van…, Nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde, Historische Actualiteiten en een column over archeologisch onderzoek tijdens het herstel van de Ruiten Aa door Sandra de Regt. ■

Reacties

Voor reacties en/of ideeën voor artikelen kunt u contact opnemen met Hans ter Heijden, telefoon: 0599 313 811 / 06 51 05 65 65; e-mail: ter.heijden.hans@gmail.com

Ook Terra Westerwolda thuis ontvangen?

Voor slechts € 25,00 euro per jaar bent u lid van de Historische Vereniging Westerwolde. U ontvangt dan niet alleen drie keer per jaar Terra Westerwolda, maar bent ook welkom bij ledenbijeenkomsten met onder meer boeiende lezingen. Jaarlijks is er ook een excursie.

Ook lid worden? Zie: www.verenigingwesterwolde.nl, of neem contact op met secretaris Kineke Kuper-Dijkmeijer, telefoon: 0599-313529, e-mail: secretaris-HVW@kpnmail.nl.