Koningsdag: de Groninger oranjebomen


Koningsdag: de Groninger oranjebomen

Morgen vieren koning Willem-Alexander en koningin Máxima met hun familie Koningsdag in Groningen. Ter gelegenheid van de kroning van Willem-Alexander in 2013 werden in alle gemeenten ‘koningslindes’ geplant. Het planten van bomen om bijzondere gebeurtenissen met betrekking tot het koningshuis te markeren, is een traditie die op het eind van de negentiende eeuw wortel schoot. Lees het verhaal over de Groninger oranjebomen op de Levend Erfgoed Groningen website.

bron: centrum voor groninger taal en cutuur

Vertaalslag rond Heiligerlee

Op de laatste bijeenkomst van de Historische Vereniging in Wedde heeft Albert Beuse het een en ander verteld over het project “de vertaalslag rond Heiligerlee”.  Misschien interessant om te weten dat alle informatie hierover is terug te vinden op de volgende website: https://www.groningerarchieven.nl/publiek/maak-geschiedenis/51-vertaalslag.

 

Foto’s bijeenkomst in Wedde herdenking 24 april 1568

Voor een volle kerk in Wedde vertelden achtereenvolgens Jochem Abbes, Ruut Wegman, Albert Beuse, Frits Bergman en burgemeester Leendert Klaassen over de gebeurtenissen van 450 jaar geleden bij Wedde.

Het weer werkte geweldig mee en tijdens de pauze werd volop genoten van het mooie weer. Na de laatste spreker begaf het gezelschap zich naar de Burcht waar een plaquette werd onthuld door burgemeester Leendert Klaassen.

De plaquette met rechtsboven nog net in beeld ons bestuurslid Jan Huizing, die zich goed liet beschermen tegen de zon.

En toen moest natuurlijk nog de tekst even worden gelezen en ook daarbij staat weer één van onze bestuursleden vooraan bij de plaquette, namelijk onze secretaris Kineke Dijkmeijer.

Maar iedereen kan de tekst thuis nog eens rustig doorlezen.

En zo kwam er een einde aan een mooie sfeervolle herdenking in Wedde

Dirk Kome toont Tonnis Post – Fotograaf van de vooruitgang

Op 28 april start in het Fotomuseum Den Haag de tentoonstelling “Dirk Kome toont Tonnis Post – Fotograaf van de vooruitgang”. De Winschoter fotograaf Tonnis Post behoeft in onze regio niet veel toelichting. Met name zijn vroeg 20e eeuwse beelden van plaggenhutten in Westerwolde zijn bekend. Veel families in deze regio hebben in hun familiearchief nog wel een echte ‘Post’ al zal niet iedereen zich dat altijd gerealiseerd hebben.

Fotograaf Dirk Kome uit Amsterdam speurde de afgelopen twee en een half jaar stad en land af en bracht een schat aan foto’s van Tonnis Post bij elkaar, uit archieven, fotodozen van particulieren en ga zo maar door. Hij ging hierbij nog een stap verder. Kome brengt in beeld wat er terecht is gekomen van de projecten die Tonnis Post fotografeerde en portretteert de nazaten van Groningers die door Post ooit zijn vastgelegd. Wonen de nazaten van de welgestelden onder hen nog steeds op stand? Hoe vergaat het de kleinkinderen van de plaggenhutbewoners? Heeft de kanalisatie de verwachte welvaart gebracht? In de tentoonstelling in Fotomuseum Den Haag komen de foto’s van Tonnis Post en Dirk Kome samen.

De tentoonstelling gaat gepaard met een fotoboek: Fotografen van de vooruitgang, vormgegeven door Tessa van der Waals. (Lecturis, ISBN: 9789462262676).

Vanaf 14 oktober is de tentoonstelling in het MOW te Bellingwolde te zien. Streekgenoten kunnen hierbij meedoen, door hun eigen ‘doalders plekje’ te fotograferen. Deze publieksfoto’s krijgen een plekje in de tentoonstelling. Het MOW start hiervoor nog voor de zomer een publieksactie.

Tot en met 9 september kun je in het Fotomuseum Den Haag terecht voor deze unieke verbeelding van Groninger geschiedenis.

Beelden zijn te vinden op: https://www.gemeentemuseum.nl/nl/pers/dirk-kome-toont-tonnis-post

Algemene Ledenvergadering 24 maart in Onstwedde


De vereniging hield op 24 maart 2018 haar algemene ledenvergadering in Onstwedde. Aan de orde kwamen onder meer de notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag 2017 en het financieel verslag 2017. Het aangekondigde agendapunt betreffende de bestuursverkiezing is aangehouden tot de vergadering van juni om een aantal redenen: mevr. Middelkamp heeft zich bij nader inzien toch niet herkiesbaar gesteld, de heer T. van Dijk kon vanwege familieomstandigheden niet aanwezig zijn en er speelt een interessante ontwikkeling m.b.t. een op te richten Werkgroep Streekhistorie Ter Apel waarbij er ook een bestuurlijke vertegenwoordiging wordt beoogd. Door omstandigheden had het bestuur niet voldoende tijd om de beoogde kandidaten voor deze vacatures tijdig bekend te maken waardoor er geen gelegenheid was om namen van tegenkandidaten in te dienen.  Vervolgens kwamen onze leden Harmien Bruining en Chonda Luring aan het woord over hun onderzoeksresultaten wat betreft de veldnamen. Een interessant verhaal.


Na de pauze was het woord aan Rianne Luring. Haar lezing had als titel: Er waren eens drie boeren – lezing over ontwikkelingen in het Westerwoldse landschap. In de lezing werd er een overzicht gegeven van de landschappelijke ontwikkelingen rondom Onstwedde ten gevolge van de landbouw in de afgelopen eeuw. De afgelopen eeuw werd daarbij opgedeeld in drie perioden, die ter illustratie vertegenwoordigd worden door drie generaties boeren van de Onstwedder familie Luring. Waar de eerste generatie te maken had met herontginningen van het landschap, boert de tweede generatie in een periode van ruilverkavelingen en de derde in een periode van samenwerking met de natuur. De lezing werd ondersteund door (oud) kaartmateriaal van Westerwolde en oude foto’s.
Een zeer interessant verhaal waarvoor Rianne na afloop in de bloemetjes werd gezet door voorzitter Jochem Abbes.

Algemene Ledenvergadering 24 maart a.s. in de Ekkelkamp in Onstwedde

We waren wat laat met het versturen van de uitnodigingen, maar de Algemene Ledenvergadering op 24 maart a.s. gaat gewoon door.
Graag zien wij u zaterdagmiddag in Onstwedde.

Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd. Via onderstaande links kunt u de uitnodiging en het jaarverslag ook nog downloaden:

HVW uitnodiging ALV 24 maart 2018
HVW Jaarverslag 2017

Boek over fotograaf Tonnis Post bijna klaar


Het boek over de fotograaf Tonnis Post gaat binnenkort verschijnen. Vandaag, tijdens de Westerwolder Landdag hield fotograaf Dirk Kome twee lezingen in het gemeentehuis in Sellingen. Dirk vertelde uitvoerig over zijn speurtochten naar de oude foto’s en de mensen, die toen werden gefotografeerd door Post. De lezingen waren zeer interessant en Dirk gaf er blijk van dat hij inmiddels heel wat over Oost Groningen te weten is gekomen. We zien met veel belangstelling uit naar het boek.

Oproep OMD (Open Monumenten Dagen)

Al enkele jaren hebben de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde een comité, dat zich bezig houdt met de Open Monumenten Dag in deze gemeenten.
Vanaf dit jaar zijn we officieel gemeente Westerwolde, dus OMD Westerwolde.

OPROEP VRIJWILLIGERS:

Graag zouden wij door de hele gemeente vrijwilligers willen werven. We hebben er nu een paar, maar vele handen maken immers licht werk.

Wat verwachten wij van deze vrijwilligers:

· Affiniteit met monumenten of geschiedenis van de regio.
· Het leuk vinden dingen op te zoeken of uit te pluizen.
· Het maken/inrichten van tentoonstellingen omtrent het landelijke thema of iets uit de      eigen omgeving.
· Hand- en spandiensten verlenen tijdens de Open
Monumentendagen. (altijd 2e weekend in september)
· Een paar keer per jaar komen wij op een avond bij elkaar.
· Onkosten worden vergoed.

OPROEP MONUMENT EIGENAREN:

Als monument-eigenaar bent u waarschijnlijk trots op uw monument. Misschien zijn er zaken in uw monument, die u best wel met anderen wilt delen?
Laten zien wat er van vroeger vakmanschap bewaard is, wat een monument bijzonder maakt, wat ùw huis bijzonder maakt?

Vandaar, dat wij als comité u het volgende willen vragen:

· Mogen wij foto’s maken van bijzondere objecten in of om uw monument en dit verwerken in een tentoonstelling op een andere locatie?
Zo kunnen mensen toch zien wat voor moois er in onze regio is.

· Misschien wilt u toch zaken laten zien, maar ziet u op tegen een horde mensen over de vloer. Hier kunnen wij afspraken over maken d.m.v. inschrijvingen voor rondleidingen. U kunt het maximum aantal personen voor een rondleiding aangeven.
De ruimte, die bekeken mag worden, kunt u afbakenen.
Er is heel veel mogelijk.

We hopen, dat u als monument-eigenaar trots bent op uw bezit en dit toch op één of ander manier wilt delen met belangstellenden op Open Monumentendag.

Namens het comité OMD Westerwolde

Astrid Lüürssen, voorzitter

0597 53 25 47 / 06 20 67 11 99

Voorjaarsnummer Terra Westerwolda verschenen

Een dezer dagen ontvangen de leden van de Historische Vereniging Westerwolde het voorjaarsnummer van Terra Westerwolda. Het blad is binnenkort ook weer verkrijgbaar bij verschillende (boek)winkels in de regio en bij boekhandel Godert Walter in Groningen.

De redactie verwelkomt in dit nummer twee nieuwe leden: Obby Veenstra, directeur Museum de Oude Wolden, en Erik Wubs, masterstudent geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wegens drukke werkzaamheden is Jochem Abbes, voorzitter Historische Vereniging Westerwolde, teruggetreden; wel zal hij zo af en toe nog artikelen in Terra Westerwolda publiceren.

Een tragisch ongeluk in het Hebrecht
In dit voorjaarsnummer: Jan Battjes reconstrueerde een tragisch ongeluk tijdens de mobilisatie in het Hebrecht, Geert Luth schrijft over sociale mobiliteit in Sellingen en Jan Huizing vertelt aan de hand van unieke ansichtkaarten over het bezoek van zijn overgrootvader aan de Wereldtentoonstelling in Parijs. Wederom zijn er prachtige foto’s van Tonnis Post en Geert Volders licht de landschapsbiografie van Westerwolde toe. Harm Dijkmeijer verhaalt in het ‘groot interview’ over zijn veelbewogen leven, waarin het drama bij de bevrijding van Veele nog lang zijn sporen naliet.

Natuurlijk zijn er ook nog de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

_______________________________

Lidmaatschap
Leden van de Historische Vereniging Westerwolde ontvangen het blad automatisch; de kosten voor het lidmaatschap bedragen slechts € 25,00 per jaar. Ook lid-abonnee worden? Klik dan hier.

Het blad is voor € 4,95 ook te koop bij diverse winkels in de regio.
Het verschijnt drie keer per jaar.
Het volgende (zomer)nummer komt in juli 2018 uit.

Reacties
Voor reacties of ideeën voor artikelen kunt u contact opnemen met Hans ter Heijden, telefoon: 0599 313 811 / 06 51 05 65 65; e-mail: taalschuur@hetnet.nl

Speciaal programma voor jong tot en met oud in het MOW tijdens de Grunneger Weke

Speciaal programma voor jong tot en met oud in het MOW tijdens de Grunneger Weke, van 9 tot en met 17 maart 2018
Speciaal programma op:
• Zaterdag 10 maart: gratis toegankelijk plus spannende puzzeltocht voor kinderen
• Dinsdag 13 maart: vrij toegankelijk erfgoedcafé voor senioren
• Zaterdag 17 maart: stand op Westerwoldse Landdag

Zaterdag 10 maart roept het MOW, museum te Bellingwolde, uit tot speciale “Grunneger Weke Dag”. Het museum is die dag gratis toegankelijk zodat een ieder van de lopende tentoonstellingen kan genieten. Tijdens de Grunneger Weke zijn dat er drie. In de hoofdtentoonstelling Verknipt zie je meer dan zestig artquilts aan de hand van verschillende thema’s. Voor de liefhebbers van qui1lts en textielkunst een waar feestje. In de tekeningen van Heleen Wilkens, te zien in de ontvangst, ontmoet al het menselijke een zeker gevoel voor humor. Elk werk heeft zijn eigen persoonlijke verhaal. Het werk van fijnschilder Lodewijk Bruckman, tot slot, is levendig met veel gevoel voor detail. Het voert je mee naar een wereld vol symbolen.
Speciaal voor kinderen tussen 8 en 10 jaar oud biedt het museum deze zaterdag de spannende puzzeltocht “Van tram tot toverlantaarn”. Speur in de zalen van het museum naar bijzondere spullen en foto’s uit heden en verleden, ontdek kunstzinnige zaken én nieuwe dingen uit de geschiedenis van Westerwolde. Verzamel letters en vind het geheime puzzelwoord.
Ben je een senior? Op dinsdag middag 13 maart kun je vanaf 14 uur aanschuiven bij een erfgoedcafé speciaal voor ouderen. Een quiz rond oude objecten uit de collectie van het museum roept op tot verhalen en herinneringen. Dit alles natuurlijk onder het genot van een kopje koffie met koek. De toegang is vrij van entree! Graag hoort het museum van te voren of je komt. Mail hiervoor naar info@museumdeoudewolden.nl of bel tijdens openingstijden van het museum (woensdag tot en met zondag na 13 uur) met 0597 53 15 09. Overigens is het museum rollator- en rolstoeltoegankelijk en heeft het een aangepast toilet voor minder validen. Ook is een extra rolstoel aanwezig.
Het MOW presenteert zich verder op de Westerwoldse Landdag in het gemeentehuis in Sellingen op zaterdag 17 maart.
Meer informatie vind je op www.museumdeoudewolden.nl

Over de vernieuwde website AlleGroningers.nl

De vernieuwde website is nu een tijdje online en bijna gereed. Deze website is in januari om technische redenen live gezet en wij werken dagelijks aan verbeteringen. Op dit moment vragen nog twee punten om aandacht.
• De wisfunctie werkt wel bij de optie voor uitgebreid zoeken; wordt ook alleen daar getoond. De termen die u invult in de regel voor algemeen zoeken moeten nu handmatig worden gewist als u een volgende zoekopdracht geeft. Dat wordt nog aangepast.
• Als u een zoekopdracht uitvoert, toont de website resultaten uit alle velden. Daarbij komen nu onregelmatigheden tevoorschijn als gevolg van eerdere versies van de database. Deze controleren wij nu.

Wat is nieuw ten opzichte van de voorgaande versie:
• U kunt nu ook zoeken via de website van de Groninger Archieven; u krijgt daar dan ook resultaten uit andere gegevensbronnen gepresenteerd. Als u dan voor AlleGroningers kiest, komt u direct op de zoekpagina met de resultaten.
• Als u zoekt via de balk op de zoekpagina van AlleGroningers ziet u daar een ? staan. Onder dat vraagteken zit een uitrolmenu met uitleg over mogelijkheden voor slim zoeken, zoals naar naamvarianten en naar beroepen.
• Het is veel eenvoudiger om te bladeren door registers en de presentatie van de scans is duidelijker.
• Op de homepage van de website is meer ruimte voor mededelingen en nieuws.
Ook om andere redenen was het nodig te website te vernieuwen. Zo was de techniek achter de schermen verouderd en begon te haperen, is de website nu geschikt voor gebruik op mobiele apparaten zoals smartphones, en voorbereid op het toevoegen van ander bronnenmateriaal.
Overigens: van de gegevens van de akten die in januari openbaar werden, moeten alleen van de gemeente Groningen de geboorten van november en december 1917 nog ingevoerd worden. De rest staat online, net als de huwelijken van 1942 en de overlijdens van 1967.
Het verzamelen en verwerken van gegevens bronnen is en blijft mensenwerk. Mocht u fouten tegenkomen in de database, dan kunt u daar rechtstreeks een opmerking over plaatsen bij de betreffende registratie. Mocht u om een andere reden contact willen opnemen over AlleGroningers, heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u mailen met allegroningers@groningerarchieven.nl.

Bron: Groninger Archieven

Proeven van collectie op Pinterest

Het MOW | Museum Westerwolde start met het toegankelijk maken van de eigen collectie via Pinterest.

Het MOW, museum te Bellingwolde, beheert een collectie van ettelijke duizenden items, waaronder zowel kunst als historische objecten. De laatste jaren investeerde het museum veel in het toegankelijk maken hiervan. Vooral sinds 2014 registreren én fotograferen vrijwilligers van het museum elk object. Inmiddels leidt dit tot een schat aan informatie, die het museum graag deelt. Zo gaat half maart de website www.collectiegroningen.nl van start waarin verschillende musea van Groningen, waaronder het MOW, hun topstukken tonen. Een mooi startpunt voor een blik op wat verschillende Groninger musea allemaal te bieden hebben, met heldere en soms spannende achtergrondverhalen bij elk stuk.

Hiernaast wil het museum de collectie op speelse wijze aanbieden op Pinterest. In onderscheidende Pinterestborden brengt het museum allerhande objecten rond thema’s bij elkaar. Objecten die anders veelal alleen in de depots van het museum te zien zijn. Wat de spullen linkt, is vaak associatief. Wat te denken van bijvoorbeeld een bord als “van fashionistas uit 1900” waar spullen van rijke dames van toen schitteren: prachtige omslagdoeken, juwelenkistjes en zilveren naaigerei. Door deze bijeen te brengen bieden de objecten een glimp van een verleden waarin mode en statusbewustzijn hand in hand gingen.
Medewerker van het museum, Jenny Luppens dook samen met registrators Iris Companjen en Manfred Ahlte de depots van het museum in, om zulke sprekende verzamelingen bijeen te garen, op de foto te zetten en voorzien van informatie op Pinterest te plaatsen. Luppens ging hierbij nog een stap verder door een historische reconstructie te maken van het verhaal dat elk bord vertelt. Wie was bijvoorbeeld zo’n vroegere fashionista, hoe leefde zij en wat waren haar dromen?

Het museum wil met de Pinterest borden niet alleen historische kennis en verwondering verspreiden maar hoopt ook dat het leidt tot allerhande inspiratie. Zo kun je bijvoorbeeld de prachtige patronen van oude stoffen ook in hedendaagse kledij verwerken. Om dit gemakkelijk te maken, gaat Luppens historische patronen uitwerken en deelt zij deze, samen met de verhalen, op haar website.
“Van fashionistas uit 1900” is het eerste Pinterestbord. In de loop van het jaar verschijnen steeds nieuwe borden. Het museum koppelt de Pinterest-borden aan de facebookpagina www.facebook.com/uitonsdepot. Zo blijven geïnteresseerden eenvoudig op de hoogte van de meeste recente Pinterest-borden.

De borden vind je op de Pinterest-pagina van het museum: https://nl.pinterest.com/MuseumhetMOW/ of ga via de website van het museum www.museumdeoudewolden.nl/uitonsdepot. Alle achterliggende verhalen en patronen vind je op de website: https://www.wildebloumkes.nl/. Overigens mag elke afbeelding en elk patroon binnen een creative commons licentie door iedereen hergebruikt worden.

Museum Oud Vlagtwedde


In Vlagtwedde aan de Weenderstraat 65 vind je Liroja Fashion. Wat een heleboel mensen niet weten is, dat in hetzelfde pand ook het Museum Oud Vlagtwedde is gevestigd. Ons lid Freerk Lukens(63) zwaait daar de scepter en hij kan zich er helemaal uitleven als “museumdirecteur”.  Freerk, die in Veele is geboren, verzamelt al heel wat jaren dingen, die met Vlagtwedde en Veele te maken hebben. Hij heeft een hele verzameling oude foto’s, waarvan hij een gedeelte heeft tentoongesteld in zijn museum. Maar ook relatiegeschenken, krantenknipsels, asbakken met foto’s en nog veel meer. Freerks moeder was eigenlijk degene die met verzamelen is begonnen. In schriften hield ze bij welke artiesten allemaal optraden in de dancing van Jan Beijering in Vlagtwedde. Toen Freek zich bezig hield met grasbaanraces ging hij ook krantenknipsels verzamelen over zijn sport en al gauw kwam van het een het ander.

Zakkenstempel Graanhandel Meijer en Zoon Vlagtwedde.

Ook balpennen zijn een tijdlang verzameld, maar zoveel als collega verzamelaar Harm Lutjeboer uit Onstwedde bij elkaar heeft verzameld zijn het nog niet geworden. Laatstgenoemde heeft er namelijk ruim 20.000 in zijn bezit. Tientallen plakboeken zijn er verder met krantenberichten over Vlagtwedde en het eind is nog lang niet in zicht.

De geschiedenis van de Stoomtramweg Maatschappij Oostelijk Groningen, in de volksmond ‘Ol Graitje’ genoemd, ging ook niet aan Freerk voorbij. Hij heeft heel wat foto’s verzameld van de tram en dat kwam niet in de laatste plaats door zijn opa die als machinist op deze tram heeft gereden en waar hij nog de pet van heeft.

Freerk heeft echter nog één probleem. Hij moet nog anderhalf jaar werken voor hij zich volledig op zijn museum kan storten, waardoor het museum nu nog niet altijd open is. Freerk probeert er wel op vrijdagavond te zijn, maar geïnteresseerden kunnen beter even vooraf bellen met Freerk Lukens. Zijn telefoonnummer is 06-51661975.

 

Drentse Historische Vereniging symposium Genetische Genealogie 7 april 2018

Op zaterdag 7 april 2018 organiseert de Drentse Historische Vereniging haar tweejaarlijks symposium. Dit jaar staat het symposium in het teken van de Genetische Genealogie. Via de website van de Drentse Historische Vereniging kan men zich aanmelden voor het symposium: www.drentsehistorischevereniging.nl en daar vindt u ook nadere informatie.