Zomernummer Terra Westerwolda verschenen

De leden van de Historische Vereniging Westerwolde (HVW) hebben het zomernummer van Terra Westerwolda inmiddels al per post ontvangen. Het blad is binnenkort ook weer verkrijgbaar bij verschillende (boek)winkels in de regio en bij boekhandel Godert Walter in Groningen. Met ingang van deze editie telt Terra Westerwolda niet meer 32, maar 36 pagina’s. U krijgt dus voortaan nog meer geschiedenis voor uw geld!

Alle Wagt

In dit nummer o.a. een groot interview met Alle Wagt uit Ter Apel. Als schoolmeester en leraar op de RSG Ter Apel gaf Alle Wagt jarenlang met veel liefde en hartstocht het vak geschiedenis. In het interview met Hans ter Heijden citeert hij met instemming historicus dr. Lammert Buning, destijds zijn docent op de kweekschool in Winschoten: “Een vak als geschiedenis moet je bréngen, je moet er een toneelstuk van maken”. Geert Schreuder maakte een prachtig schilderij bij het interview, dat ook de cover siert: ‘Geschiedenis is theater!’.

Net als Alle Wagt wist Koos Schipper op bewonderenswaardige wijze zijn doel te bereiken. Hij vertelde zijn boeiende levensverhaal aan Tjarko van Dijk.

Spekkendikkenijzer

Jan Huizing duikt met enige regelmaat in de archieven om via resoluties en requesten te laten zien hoe onze verre voorouders hier leefden en werkten, stambomen brengen onvermoede familierelaties aan het licht en oude gebruiksvoorwerpen worden op het toneel van Terra Westerwolda in de spotlights gezet. Want wie kent nog de beddenpan? U leest het in dit nummer, waarin ook aandacht voor de unieke vondst van een 18e eeuws spekkendikkenijzer, ooit vervaardigd in opdracht van bakker Steijes en zijn vrouw in Bellingwolde.

De Ploeg

Ook de meer recente geschiedenis komt uiteraard uitgebreid aan bod. Obby Veenstra schrijft over kunstenaarsgroep ‘De Ploeg’ en het sonnet staat bij Kees Stip centraal in de serie over de literatuurgeschiedenis van Hans ter Heijden. De ingetogen column ‘Net over de grens’ van Tjarko van Dijk stemt tot nadenken, terwijl Sanne Meijer uitbundig verslag doet van haar fietstocht van Oudeschans naar De Maten. Hanne Wilzing legt uit waarom de boerderij van zijn grootouders in Smeerling werd ‘onthoofd’ en Bert Jan Hartman werpt nieuw licht op een verzetsdaad tijdens de oorlog in Sellingen, die zijn grootvader noodlottig werd. De rubrieken ‘Het portret van…’, Verenigingsnieuws HVW en Historische Actualiteiten maken het blad ook nu weer compleet.

_______________________________

Lidmaatschap
Leden van de Historische Vereniging Westerwolde ontvangen het blad automatisch; de kosten voor het lidmaatschap bedragen slechts € 25,00 per jaar. Ook lid-abonnee worden? Klik dan hier.
Het blad is voor € 4,95 ook te koop bij diverse winkels in de regio (de verkoopadressen treft u aan op deze site). Het verschijnt drie keer per jaar. Het volgende (najaars)nummer komt in november 2018 uit.

Reacties
Voor reacties of ideeën voor artikelen kunt u contact opnemen met Hans ter Heijden, telefoon: 0599 313 811 / 06 51 05 65 65; e-mail: taalschuur@hetnet.nl

Dag van het Westerwoldse landschap´ op woensdag 11 juli 2018 te Wedde

Uitnodiging  

Graag nodigen wij u uit op de ´Dag van het Westerwoldse landschap´ op woensdag 11 juli 2018 te Wedde. Vrijwilligers, professionals, studenten en alle anderen die zich interesseren voor het Groninger landschap kunnen op deze dag elkaar ontmoeten, nieuwe kennis opdoen en ideeën uitwisselen over het landschap, tijdens boeiende presentaties en bijzondere veldexcursies.  

Bijzonder element is dit jaar de officiële start van de langverwachte Landschapsbiografie van Westerwolde, een tweejarig project waarin een keur aan professionals en vrijwilligers een nieuw standaardwerk gaan maken over verleden, heden en toekomst van dit gevarieerde en rijk gelaagde landschap. 

 Programma De ‘Dag van het Westerwoldse landschap’ kent vier onderdelen: 

1. Toelichting en officiële aftrap van de Landschapsbiografie van Westerwolde 

2. Nieuw onderzoek naar het landschap van Westerwolde (presentaties) 

3. Actuele landschappelijke ontwikkelingen in Westerwolde (presentaties) 

4. Landschapsexcursies (middagprogramma) 

Opgave U kunt zich per mail opgeven via cursus.landschap@rug.nl  Let op, er is een beperkt aantal van 50 plaatsen beschikbaar. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. 

Kosten De dag is inclusief lunch, koffie/thee en borrel. Kosten zijn € 20,-; voor studenten/vrijwilligers  € 10,-, ter plekke te voldoen. 

Locatie Gemeentehuis Wedde, Hoofdweg 2, 9698 AE Wedde 

De dag wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Landschap van de RUG, Het Groninger Landschap en Landschapsbeheer Groningen. Met dank aan de Gemeente Westerwolde en Staatsbosbeheer.

Koningsdag: de Groninger oranjebomen


Koningsdag: de Groninger oranjebomen

Morgen vieren koning Willem-Alexander en koningin Máxima met hun familie Koningsdag in Groningen. Ter gelegenheid van de kroning van Willem-Alexander in 2013 werden in alle gemeenten ‘koningslindes’ geplant. Het planten van bomen om bijzondere gebeurtenissen met betrekking tot het koningshuis te markeren, is een traditie die op het eind van de negentiende eeuw wortel schoot. Lees het verhaal over de Groninger oranjebomen op de Levend Erfgoed Groningen website.

bron: centrum voor groninger taal en cutuur

Vertaalslag rond Heiligerlee

Op de laatste bijeenkomst van de Historische Vereniging in Wedde heeft Albert Beuse het een en ander verteld over het project “de vertaalslag rond Heiligerlee”.  Misschien interessant om te weten dat alle informatie hierover is terug te vinden op de volgende website: https://www.groningerarchieven.nl/publiek/maak-geschiedenis/51-vertaalslag.

 

Foto’s bijeenkomst in Wedde herdenking 24 april 1568

Voor een volle kerk in Wedde vertelden achtereenvolgens Jochem Abbes, Ruut Wegman, Albert Beuse, Frits Bergman en burgemeester Leendert Klaassen over de gebeurtenissen van 450 jaar geleden bij Wedde.

Het weer werkte geweldig mee en tijdens de pauze werd volop genoten van het mooie weer. Na de laatste spreker begaf het gezelschap zich naar de Burcht waar een plaquette werd onthuld door burgemeester Leendert Klaassen.

De plaquette met rechtsboven nog net in beeld ons bestuurslid Jan Huizing, die zich goed liet beschermen tegen de zon.

En toen moest natuurlijk nog de tekst even worden gelezen en ook daarbij staat weer één van onze bestuursleden vooraan bij de plaquette, namelijk onze secretaris Kineke Dijkmeijer.

Maar iedereen kan de tekst thuis nog eens rustig doorlezen.

En zo kwam er een einde aan een mooie sfeervolle herdenking in Wedde

Dirk Kome toont Tonnis Post – Fotograaf van de vooruitgang

Op 28 april start in het Fotomuseum Den Haag de tentoonstelling “Dirk Kome toont Tonnis Post – Fotograaf van de vooruitgang”. De Winschoter fotograaf Tonnis Post behoeft in onze regio niet veel toelichting. Met name zijn vroeg 20e eeuwse beelden van plaggenhutten in Westerwolde zijn bekend. Veel families in deze regio hebben in hun familiearchief nog wel een echte ‘Post’ al zal niet iedereen zich dat altijd gerealiseerd hebben.

Fotograaf Dirk Kome uit Amsterdam speurde de afgelopen twee en een half jaar stad en land af en bracht een schat aan foto’s van Tonnis Post bij elkaar, uit archieven, fotodozen van particulieren en ga zo maar door. Hij ging hierbij nog een stap verder. Kome brengt in beeld wat er terecht is gekomen van de projecten die Tonnis Post fotografeerde en portretteert de nazaten van Groningers die door Post ooit zijn vastgelegd. Wonen de nazaten van de welgestelden onder hen nog steeds op stand? Hoe vergaat het de kleinkinderen van de plaggenhutbewoners? Heeft de kanalisatie de verwachte welvaart gebracht? In de tentoonstelling in Fotomuseum Den Haag komen de foto’s van Tonnis Post en Dirk Kome samen.

De tentoonstelling gaat gepaard met een fotoboek: Fotografen van de vooruitgang, vormgegeven door Tessa van der Waals. (Lecturis, ISBN: 9789462262676).

Vanaf 14 oktober is de tentoonstelling in het MOW te Bellingwolde te zien. Streekgenoten kunnen hierbij meedoen, door hun eigen ‘doalders plekje’ te fotograferen. Deze publieksfoto’s krijgen een plekje in de tentoonstelling. Het MOW start hiervoor nog voor de zomer een publieksactie.

Tot en met 9 september kun je in het Fotomuseum Den Haag terecht voor deze unieke verbeelding van Groninger geschiedenis.

Beelden zijn te vinden op: https://www.gemeentemuseum.nl/nl/pers/dirk-kome-toont-tonnis-post

Algemene Ledenvergadering 24 maart in Onstwedde


De vereniging hield op 24 maart 2018 haar algemene ledenvergadering in Onstwedde. Aan de orde kwamen onder meer de notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag 2017 en het financieel verslag 2017. Het aangekondigde agendapunt betreffende de bestuursverkiezing is aangehouden tot de vergadering van juni om een aantal redenen: mevr. Middelkamp heeft zich bij nader inzien toch niet herkiesbaar gesteld, de heer T. van Dijk kon vanwege familieomstandigheden niet aanwezig zijn en er speelt een interessante ontwikkeling m.b.t. een op te richten Werkgroep Streekhistorie Ter Apel waarbij er ook een bestuurlijke vertegenwoordiging wordt beoogd. Door omstandigheden had het bestuur niet voldoende tijd om de beoogde kandidaten voor deze vacatures tijdig bekend te maken waardoor er geen gelegenheid was om namen van tegenkandidaten in te dienen.  Vervolgens kwamen onze leden Harmien Bruining en Chonda Luring aan het woord over hun onderzoeksresultaten wat betreft de veldnamen. Een interessant verhaal.


Na de pauze was het woord aan Rianne Luring. Haar lezing had als titel: Er waren eens drie boeren – lezing over ontwikkelingen in het Westerwoldse landschap. In de lezing werd er een overzicht gegeven van de landschappelijke ontwikkelingen rondom Onstwedde ten gevolge van de landbouw in de afgelopen eeuw. De afgelopen eeuw werd daarbij opgedeeld in drie perioden, die ter illustratie vertegenwoordigd worden door drie generaties boeren van de Onstwedder familie Luring. Waar de eerste generatie te maken had met herontginningen van het landschap, boert de tweede generatie in een periode van ruilverkavelingen en de derde in een periode van samenwerking met de natuur. De lezing werd ondersteund door (oud) kaartmateriaal van Westerwolde en oude foto’s.
Een zeer interessant verhaal waarvoor Rianne na afloop in de bloemetjes werd gezet door voorzitter Jochem Abbes.

Algemene Ledenvergadering 24 maart a.s. in de Ekkelkamp in Onstwedde

We waren wat laat met het versturen van de uitnodigingen, maar de Algemene Ledenvergadering op 24 maart a.s. gaat gewoon door.
Graag zien wij u zaterdagmiddag in Onstwedde.

Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd. Via onderstaande links kunt u de uitnodiging en het jaarverslag ook nog downloaden:

HVW uitnodiging ALV 24 maart 2018
HVW Jaarverslag 2017

Boek over fotograaf Tonnis Post bijna klaar


Het boek over de fotograaf Tonnis Post gaat binnenkort verschijnen. Vandaag, tijdens de Westerwolder Landdag hield fotograaf Dirk Kome twee lezingen in het gemeentehuis in Sellingen. Dirk vertelde uitvoerig over zijn speurtochten naar de oude foto’s en de mensen, die toen werden gefotografeerd door Post. De lezingen waren zeer interessant en Dirk gaf er blijk van dat hij inmiddels heel wat over Oost Groningen te weten is gekomen. We zien met veel belangstelling uit naar het boek.

Oproep OMD (Open Monumenten Dagen)

Al enkele jaren hebben de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde een comité, dat zich bezig houdt met de Open Monumenten Dag in deze gemeenten.
Vanaf dit jaar zijn we officieel gemeente Westerwolde, dus OMD Westerwolde.

OPROEP VRIJWILLIGERS:

Graag zouden wij door de hele gemeente vrijwilligers willen werven. We hebben er nu een paar, maar vele handen maken immers licht werk.

Wat verwachten wij van deze vrijwilligers:

· Affiniteit met monumenten of geschiedenis van de regio.
· Het leuk vinden dingen op te zoeken of uit te pluizen.
· Het maken/inrichten van tentoonstellingen omtrent het landelijke thema of iets uit de      eigen omgeving.
· Hand- en spandiensten verlenen tijdens de Open
Monumentendagen. (altijd 2e weekend in september)
· Een paar keer per jaar komen wij op een avond bij elkaar.
· Onkosten worden vergoed.

OPROEP MONUMENT EIGENAREN:

Als monument-eigenaar bent u waarschijnlijk trots op uw monument. Misschien zijn er zaken in uw monument, die u best wel met anderen wilt delen?
Laten zien wat er van vroeger vakmanschap bewaard is, wat een monument bijzonder maakt, wat ùw huis bijzonder maakt?

Vandaar, dat wij als comité u het volgende willen vragen:

· Mogen wij foto’s maken van bijzondere objecten in of om uw monument en dit verwerken in een tentoonstelling op een andere locatie?
Zo kunnen mensen toch zien wat voor moois er in onze regio is.

· Misschien wilt u toch zaken laten zien, maar ziet u op tegen een horde mensen over de vloer. Hier kunnen wij afspraken over maken d.m.v. inschrijvingen voor rondleidingen. U kunt het maximum aantal personen voor een rondleiding aangeven.
De ruimte, die bekeken mag worden, kunt u afbakenen.
Er is heel veel mogelijk.

We hopen, dat u als monument-eigenaar trots bent op uw bezit en dit toch op één of ander manier wilt delen met belangstellenden op Open Monumentendag.

Namens het comité OMD Westerwolde

Astrid Lüürssen, voorzitter

0597 53 25 47 / 06 20 67 11 99

Voorjaarsnummer Terra Westerwolda verschenen

Een dezer dagen ontvangen de leden van de Historische Vereniging Westerwolde het voorjaarsnummer van Terra Westerwolda. Het blad is binnenkort ook weer verkrijgbaar bij verschillende (boek)winkels in de regio en bij boekhandel Godert Walter in Groningen.

De redactie verwelkomt in dit nummer twee nieuwe leden: Obby Veenstra, directeur Museum de Oude Wolden, en Erik Wubs, masterstudent geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wegens drukke werkzaamheden is Jochem Abbes, voorzitter Historische Vereniging Westerwolde, teruggetreden; wel zal hij zo af en toe nog artikelen in Terra Westerwolda publiceren.

Een tragisch ongeluk in het Hebrecht
In dit voorjaarsnummer: Jan Battjes reconstrueerde een tragisch ongeluk tijdens de mobilisatie in het Hebrecht, Geert Luth schrijft over sociale mobiliteit in Sellingen en Jan Huizing vertelt aan de hand van unieke ansichtkaarten over het bezoek van zijn overgrootvader aan de Wereldtentoonstelling in Parijs. Wederom zijn er prachtige foto’s van Tonnis Post en Geert Volders licht de landschapsbiografie van Westerwolde toe. Harm Dijkmeijer verhaalt in het ‘groot interview’ over zijn veelbewogen leven, waarin het drama bij de bevrijding van Veele nog lang zijn sporen naliet.

Natuurlijk zijn er ook nog de vaste rubrieken. Veel leesplezier!

_______________________________

Lidmaatschap
Leden van de Historische Vereniging Westerwolde ontvangen het blad automatisch; de kosten voor het lidmaatschap bedragen slechts € 25,00 per jaar. Ook lid-abonnee worden? Klik dan hier.

Het blad is voor € 4,95 ook te koop bij diverse winkels in de regio.
Het verschijnt drie keer per jaar.
Het volgende (zomer)nummer komt in juli 2018 uit.

Reacties
Voor reacties of ideeën voor artikelen kunt u contact opnemen met Hans ter Heijden, telefoon: 0599 313 811 / 06 51 05 65 65; e-mail: taalschuur@hetnet.nl

Speciaal programma voor jong tot en met oud in het MOW tijdens de Grunneger Weke

Speciaal programma voor jong tot en met oud in het MOW tijdens de Grunneger Weke, van 9 tot en met 17 maart 2018
Speciaal programma op:
• Zaterdag 10 maart: gratis toegankelijk plus spannende puzzeltocht voor kinderen
• Dinsdag 13 maart: vrij toegankelijk erfgoedcafé voor senioren
• Zaterdag 17 maart: stand op Westerwoldse Landdag

Zaterdag 10 maart roept het MOW, museum te Bellingwolde, uit tot speciale “Grunneger Weke Dag”. Het museum is die dag gratis toegankelijk zodat een ieder van de lopende tentoonstellingen kan genieten. Tijdens de Grunneger Weke zijn dat er drie. In de hoofdtentoonstelling Verknipt zie je meer dan zestig artquilts aan de hand van verschillende thema’s. Voor de liefhebbers van qui1lts en textielkunst een waar feestje. In de tekeningen van Heleen Wilkens, te zien in de ontvangst, ontmoet al het menselijke een zeker gevoel voor humor. Elk werk heeft zijn eigen persoonlijke verhaal. Het werk van fijnschilder Lodewijk Bruckman, tot slot, is levendig met veel gevoel voor detail. Het voert je mee naar een wereld vol symbolen.
Speciaal voor kinderen tussen 8 en 10 jaar oud biedt het museum deze zaterdag de spannende puzzeltocht “Van tram tot toverlantaarn”. Speur in de zalen van het museum naar bijzondere spullen en foto’s uit heden en verleden, ontdek kunstzinnige zaken én nieuwe dingen uit de geschiedenis van Westerwolde. Verzamel letters en vind het geheime puzzelwoord.
Ben je een senior? Op dinsdag middag 13 maart kun je vanaf 14 uur aanschuiven bij een erfgoedcafé speciaal voor ouderen. Een quiz rond oude objecten uit de collectie van het museum roept op tot verhalen en herinneringen. Dit alles natuurlijk onder het genot van een kopje koffie met koek. De toegang is vrij van entree! Graag hoort het museum van te voren of je komt. Mail hiervoor naar info@museumdeoudewolden.nl of bel tijdens openingstijden van het museum (woensdag tot en met zondag na 13 uur) met 0597 53 15 09. Overigens is het museum rollator- en rolstoeltoegankelijk en heeft het een aangepast toilet voor minder validen. Ook is een extra rolstoel aanwezig.
Het MOW presenteert zich verder op de Westerwoldse Landdag in het gemeentehuis in Sellingen op zaterdag 17 maart.
Meer informatie vind je op www.museumdeoudewolden.nl

Over de vernieuwde website AlleGroningers.nl

De vernieuwde website is nu een tijdje online en bijna gereed. Deze website is in januari om technische redenen live gezet en wij werken dagelijks aan verbeteringen. Op dit moment vragen nog twee punten om aandacht.
• De wisfunctie werkt wel bij de optie voor uitgebreid zoeken; wordt ook alleen daar getoond. De termen die u invult in de regel voor algemeen zoeken moeten nu handmatig worden gewist als u een volgende zoekopdracht geeft. Dat wordt nog aangepast.
• Als u een zoekopdracht uitvoert, toont de website resultaten uit alle velden. Daarbij komen nu onregelmatigheden tevoorschijn als gevolg van eerdere versies van de database. Deze controleren wij nu.

Wat is nieuw ten opzichte van de voorgaande versie:
• U kunt nu ook zoeken via de website van de Groninger Archieven; u krijgt daar dan ook resultaten uit andere gegevensbronnen gepresenteerd. Als u dan voor AlleGroningers kiest, komt u direct op de zoekpagina met de resultaten.
• Als u zoekt via de balk op de zoekpagina van AlleGroningers ziet u daar een ? staan. Onder dat vraagteken zit een uitrolmenu met uitleg over mogelijkheden voor slim zoeken, zoals naar naamvarianten en naar beroepen.
• Het is veel eenvoudiger om te bladeren door registers en de presentatie van de scans is duidelijker.
• Op de homepage van de website is meer ruimte voor mededelingen en nieuws.
Ook om andere redenen was het nodig te website te vernieuwen. Zo was de techniek achter de schermen verouderd en begon te haperen, is de website nu geschikt voor gebruik op mobiele apparaten zoals smartphones, en voorbereid op het toevoegen van ander bronnenmateriaal.
Overigens: van de gegevens van de akten die in januari openbaar werden, moeten alleen van de gemeente Groningen de geboorten van november en december 1917 nog ingevoerd worden. De rest staat online, net als de huwelijken van 1942 en de overlijdens van 1967.
Het verzamelen en verwerken van gegevens bronnen is en blijft mensenwerk. Mocht u fouten tegenkomen in de database, dan kunt u daar rechtstreeks een opmerking over plaatsen bij de betreffende registratie. Mocht u om een andere reden contact willen opnemen over AlleGroningers, heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u mailen met allegroningers@groningerarchieven.nl.

Bron: Groninger Archieven