Tijdschrift – Terra Westerwolda

Het tijdschrift Terra Westerwola over de geschiedenis van Westerwolde en de Kanaalstreek was een co-productie van het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal(SHC) en de Historische Vereniging Westerwolde(HVW). Leden van de Historische Vereniging Westerwolde ontvangen het tijdschrift automatisch. Verder is het tijdschrift ook los te koop bij de tijdschriftenwinkels in de regio. Op deze pagina zullen we alle tot dusver verschenen uitgaven van het tijdschrift Terra Westerwolda vermelden met een korte inhoudsopgave.

Zoals besproken op de Algemene Ledenvergadering van 19 maart jongstleden, is in het najaar van 2015 een einde gekomen aan de samenwerking tussen de HVW en het SHC. Wij bedanken de redactieleden van het SHC voor de vele inhoudelijke bijdragen en hun inzet voor Terra Westerwolda!

Tot groot genoegen blijft Terra Westerwolda gewoon drie keer per jaar verschijnen als tijdschrift van de HVW. Museum de Oude Wolden te Bellingwolde is bereid gevonden om een sponsorschap aan te gaan met de HVW, zodat wij Terra Westerwolda kunnen blijven uitgeven. Net als voorgaand jaar levert het museum ook een redactielid. De redactie bestaat uit Hans ter Heijden (eindredacteur), Jochem Abbes, Tjarko van Dijk (namens Museum de Oude Wolden), Jan Huizing en Geert Volders. Mocht u willen meewerken aan Terra Westerwolda, dan bent u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Hans ter Heijden, e-mail: h.j.terheijden@hetnet.nl; postadres: Mussel A Kanaal Oost 1, 9541 XW Vlagtwedde; telefoon: 0599 313 811.

Cover vernieuwde Terra Westerwolda. Juli 2016

onder vuur

2015 -2 dubbeldik

Jaargang 4 nummer 1

jg 3 nr. 3Terra Westerwolda 3-2

Frida de Ruiter08ScanImage06ScanImage05ScanImage04ScanImage03ScanImage02ScanImage01