Welkom bij de Historische Vereniging Westerwolde

Uitgelicht

Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier.
Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl


Lid worden van onze vereniging?

U kunt zich heel gemakkelijk aanmelden als lid van onze vereniging via deze link.

 • Ledenbijeenkomsten: 
  voorlopige data 2023:
  25-05-2023 Avond Excursie Lutherse Kerk Nieuwe Pekela 19.00 uur
  17-06-2023 Garnizoenskerk Bad Nieuweschans
  16-09-2023 Excursie
  14-10-2023 Ter Apel – De Regenboog
  16-12-2023 Vlagtwedde
 • Bestuursvergaderingen:
  05-07-2023
  23-08-2023
  15-11-2023 samen met redactie Terra Westerwolda
 • Heeft u nog oude foto’s van Westerwolde?
  Wij plaatsen uw oude foto’s, eventueel met toelichting, graag op onze website. U kunt ze sturen naar info@verenigingwesterwolde.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking. In het menu kunt u de foto’s bekijken als u op Oude Foto’s klikt.


  Copyright
  Ziet u op onze website een foto, waarvan u kunt aantonen dat de rechten bij u liggen? Dan zorgen wij er voor dat de vermelding bij deze foto wordt aangepast met de door u gewenste gegevens of dat (als u dat wenst) de foto wordt verwijderd. U kunt ons daar een e-mail bericht over sturen.


Rabobank
Rabobank-logo-FCOnze huisbankier is de Rabobank, waar het voor ons als vereniging plezierig bankieren is. Ons banknummer is: RABO Bank IBAN NL80RABO0358606063

Excursie Lutherse Kerk Nieuwe Pekela 25 mei 2022

Geachte leden van de vereniging,

Bij deze willen we u uitnodigen voor een extra excursie op donderdag 25 mei a.s. naar de Evangelisch Lutherse Kerk te Nieuwe Pekela. Aanvang: 19.00 u. We zijn deze avond te gast van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela. 

 Aanleiding

De najaarsexcursie van 17 september 2022 bracht ons naar Amsterdam waar het Lutherse erfgoed van de hoofdstad centraal stond. We bezochten onder andere het nieuwe Luther Museum Amsterdam in het imposante voormalige Evangelisch-Lutherse Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis (de ‘Wittenberg’) uit 1772 en de Oude Lutherse Kerk (1633) aan het Spui. We bezochten het Luthers erfgoed in de hoofdstad in herinnering aan de wonderlijke geschiedenis van de Lutherse kerk op Winschoterzijl, die in 1693 met toestemming van koning-stadhouder Willem III op de “vrije grond” van Westerwolde kon worden gebouwd. Deze kerk was de “moederkerk” van de Lutheranen van Winschoten en de Pekela’s, waar in 1753 een nieuwe kerk werd gebouwd. We zullen horen over de geschiedenis van de Oost-Groninger Lutheranen; hun herkomst, hun positie in de samenleving en het kerkelijke leven. In Pekela’s kerk zullen we merken dat de Lutheranen in een rijke (geloofs)traditie staan die veel verder reikt dan de boorden van de Pekel Aa.

 Programma:

 

19.00 u.:          Ontvangst en welkomstwoord.

19.10 u.:          Voordracht van mw. R. Engels-Kruize over de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Pekela.

19.30 u.:          Rondleiding door het Luthers Hof en over de Lutherse begraafplaats achter de kerk. Tijdens de rondleiding kunnen vragen worden gesteld.

20.15 u.:          Pauze met koffie en cake.

20.45 u.:          Toelichting en demonstratie van het fraaie Van Oeckelenorgel uit 1868 door Jochem Abbes.

21.15 u.:          Sluiting van de bijeenkomst.

In de pauze is het boek van Jibbo Poppen, Het zijn onvermogende menschen. Herdenkingsboek ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan van de Evangelisch Lutherse Gemeente Pekela 1753-2003 (’s Gravenhage, 2003) te koop.

Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden. Wel is het noodzakelijk dat u zich vóór 18 mei opgeeft bij het secretariaat: secretaris-hvw@kpnmail.nl / 06 23144499.

Parkeren bij de kerk:

Er is voldoende parkeergelegenheid aan de A. Westersstraat voor de kerk. Ook naast de kerk is ruimte voor 10 auto’s. Op de Grenswijk, die parallel aan de laan naast de kerk ligt, is ook voor 5 auto’s parkeerruimte. Aan de W.H. Bosgrastraat, aan de kant van Oude Pekela naast de kerk, is tevens voldoende parkeergelegenheid. (Als u dan nog geen parkeerplaats heeft, kunt u ook over een brug aan de landszijde tegenover de kerk aan de kant van de weg parkeren of aan de Verlaatjeswijk t.o. de kerk. U kunt dan over het loopbruggetje zo naar de kerk lopen.)

Het juiste adres van de kerk is Abraham Westersstraat A 1 , 9663 PA Nieuwe Pekela.

Bij sommige navigatiesystemen kan dit niet ingevoerd worden (1A ook niet, want dat adres bestaat niet). Wanneer u als huisnummer 1 intoetst, dan reageren de meeste systemen wel. Waarom deze voor Nederland unieke manier van huisnummering in Nieuwe Pekela nog steeds bestaat, hoort u ook deze avond.

Het bestuur hoopt velen van u te ontmoeten op deze avond. Van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Kineke Kuper-Dijkmeijer,

Secretaris Historische Vereniging Westerwolde

Grote schoonmaak……..

Niet alleen is het thuis de tijd van de grote schoonmaak, maar ook moet de bezem af en toe eens door het archief van de Historische Vereniging Westerwolde heen. Het bestuur kwam daarvoor afgelopen zaterdag bij elkaar in de Oude Stelmakerij in Sellingen. Er zijn heel wat spullen opgeruimd, maar nog niet weggegooid. Voor eventuele liefhebbers komt er waarschijnlijk nog een gelegenheid om er wat van over te nemen. We komen daar nog op terug.

Voorjaarsnummer Terra Westerwolda verschenen

 

Het is inmiddels voorjaar. Dat betekent dat het voorjaarsnummer van Terra Westerwolda, tijdschrift van de HistorischeVereniging Westerwolde, is verschenen! Het tijdschrift is inmiddels bij de abonnees op de mat gevallen en is verkrijgbaarbij de vaste verkooppunten.

Een kijkje achter de schermen: vormgever Janty Heeres

Deze keer krijgt u een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van Terra Westerwolda. Sinds 2016 verzorgt grafisch vormgever Janty Heeres de vormgeving voor het blad. In het interview vertelt zij over haar werk en haar band met Westerwolde, in het bijzonder Rhederveld.

Hoe Westerwolde calvinistisch werd

De zestiende eeuw liep al bijna op haar eind toen Westerwolde in de ban raakte van de Reformatiebeweging die in 1517 door de Duitse monnik Maarten Luther in gang werd gezet.

Harm Veldman adresseert in zijn artikel de vraag: Hoe komt het dat de Reformatie in Westerwolde zo laat werddoorgevoerd?

Bos- en landbouwopzichter Johannes Nicola

In de vaste bijdrage van de Historische Kring Ter Apel gaat het dit keer over Johannes Nicola. Gedurende 37 jaar was Nicola bos- en landbouwopzichter in Ter Apel. In die hoedanigheid droeg hij zorg voor de bossen rond Ter Apel. Zo liet Nicola onder andere het bekende Sikkeloantje aanleggen en droeg hij bij aan het verbeteren van de toestand van de landerijen in de omgeving. De prachtige bossen rondom Ter Apel zijn voor een groot deel te dankenaan deze Johannes Nicola.

En verder…

Uiteraard bevat Terra Westerwolda ook weer de vertrouwde rubrieken zoals ‘Het portret van’ en recente historische actualiteiten. Daarnaast schreef Jacco Pranger over Albert Wubs en de geschiedenis van de korfbalvereniging DIOS (Door Inspanning Ons Succes) in Wedde. Willem Doornbos stuitte op een stapeltje brieven van de jongesoldaat Geert Buirs uit Vlagtwedde, die in 1913 in Den Haag gelegerd was, en geeft aan de hand daarvan een inkijkje in het leven van een militair-in-opleiding aan het begin van de twintigste eeuw. Verder leest u in een artikel doorGeert Volders over de gemeentelijke herindelingsperikelen tussen Onstwedde en Stadskanaal.

Harmannus Stoel, een Friese dominee in Westerwolde

Harmanus Stoel en zijn echtgenote temidden van leden van de Hervormde Meisjesvereniging Veenwouden. Foto: Protestantse gemeente Veenwouden

Omdat tekst verderop, zoals die in de krant stond, misschien wat te klein is om te lezen, hierbij nog de tekst in normale opmaak:

Het is 100 jaar geleden dat de Westerwolders afscheid namen van een van de grootste voorvechters van hun gebied: de Friese dominee Harmanus Stoel.

Toen Harmanus Stoel in 1923 als dominee aan de slag ging in Veenwouden in Friesland, deed hij dat vast met een knagend gevoel. Hij had kort tevoren namelijk afscheid genomen van Westerwolde, het gebied waar hij 10 jaar lang zo’n innige relatie mee had gehad. Het gebied ook waar hij zich op allerlei manieren voor had ingezet en waarvan hij al schrijvend de bekendheid had vergroot.

Berlijn

Harmanus Stoel was geen Westerwolder van origine maar een Fries. Hij werd in 1878 geboren in Burum en studeerde theologie in Groningen, Amsterdam en Berlijn. Grote steden waar tussen 1896 en 1902, de periode van zijn studie, de moderne tijd al geheel was ‘doorgebroken’. De basis voor de wereld zoals we die nu om ons heen zien, was daar al gelegd.

Na zijn studie keerde hij terug naar het Noorden. Hij werd hervormd predikant in Vledder, in dat kleine Drentse esdorp. En in 1913 kwam het moment waarop hij met zijn echtgenote naar Sellingen vertrok, naar het hart van Westerwolde, om de hervormde kerkgemeente daar te gaan dienen.

Doorgaande wegen

Stoel kwam terecht in een gebied dat nog betrekkelijk geïsoleerd was, waar die moderne tijd zich nog maar een beetje liet zien. Lang niet alle doorgaande wegen waren er verhard, wateroverlast was er een groot probleem, sommige mensen woonden er nog in plaggenhutten, de tientallen kleine dorpjes lagen als kleine, sprookjesachtige en romantische wereldjes op zich verspreid in het land.

,,Westerwolde bevond zich nog op de grens van de oude en de nieuwe tijd en in dat grensgebied belandde dominee Stoel’’, vertelt historicus Jochem Abbes, die voorzitter is van de Historische Vereniging Westerwolde. Hij heeft het leven van de dominee intensief bestudeerd. ,,Groter kon het verschil niet zijn met de grote steden waarin hij had geleefd.’’

Historie en gebruiken

Stoel werd verliefd op zijn nieuwe omgeving, waarschijnlijk op slag. Hij stortte zich niet alleen op zijn taak als dominee maar begon ook de historie en de gebruiken van Westerwolde te bestuderen. Hij sprak daartoe met inwoners van Sellingen en omringende dorpen, stapte hun huizen binnen en zoog gretig in zich op wat hij te horen kreeg.

Hij hield de opgedane kennis niet voor zich, maar gaf die door aan anderen. Aan de lezers van de Winschoter Courant met name. ,,In die krant begon hij verhalen over Westerwolde te schrijven’’, weet Abbes. ,,Heel geregeld leverde hij bijdragen, zeven jaar lang. Hij schreef bovendien verhalen voor De Groninger Volksalmanak.’’

Begrafenissen en noaberschap

Al die artikelen gingen over de zeden en gewoonten van Westerwolde; over de manier bijvoorbeeld waarop begrafenissen verliepen, met een heel grote rol voor het noaberschap. Ze gingen over de historie van het gebied, over zijn natuur en landschap en religie. Uit de verhalen sprak de grote kennis van maar vooral ook de grote liefde van Stoel voor Westerwolde.

Zo, al schrijvende, maakte de dominee het geïsoleerde Westerwolde bekender bij veel mensen in de hele provincie Groningen en daarbuiten. Hij deed zo een beetje wat een eeuw voor hem schilders hadden gedaan. Die ontdekten rond 1800, in de tijd van de Romantiek, het toen nog veel afgelegener gebied en vereeuwigden het met hun penseel.

Een hele onderneming

Stoel moest zijn geliefde gebied wel eens verlaten. Bijeenkomsten in Groningen, de krant in Winschoten, zij vroegen om zijn aanwezigheid. Maar reizen naar die steden was een hele onderneming en vroeg uren, zeker in de winter, wanneer menig pad in Westerwolde onbegaanbaar was. In het begin van 1915 schreef hij aan zijn vriend en theoloog Oepke Noordmans:

‘Vandaag is Brouwer in Groningen om te spreken voor de ring van rechtzinnige predikanten te Groningen. Gaarne was ik gegaan, maar sedert ik in Sellingen ben, ben ik al talloze malen afgehouden van uitgaan door weer, wind enz. Vijf uren van de trein, zonder enig verkeermiddel. Gelukkig rolt met juni of juli de stoomtram…’

Vijf uren om bij de trein te komen…. Het gebeurde wel eens dat hij na een reis naar Groningen op de terugweg in Winschoten moest overnachten, het vroeg te veel tijd om nog door Westerwolde te reizen’’, weet Abbes. ,,Je was heel lang onderweg in die tijd.’’

Legendarische stoomtram

Maar gelukkig begon de stoomtram te rollen. Dat was de nu legendarische stoomtram Ol’ Graitje die tussen Ter Apel en Winschoten, en later nog noorderlijker, reed en mede de moderne tijd naar Westerwolde bracht. ,,In die tijd werd ook de weg van Ter Apel naar Vlagtwedde verhard, werden de grote waterwegen als het Ruiten Aa Kanaal gegraven en hoogveen massaal ontgonnen’’, aldus Abbes. ,,Westerwolde gleed de moderne tijd binnen en Stoel maakte dat mee, en schreef daar ook over.’’

Victoriaans Engeland

Harmanus Stoel was niet alleen door Westerwolde maar ook door John Henry Newman gefascineerd. Deze Engelse theoloog leefde in het Victoriaanse Engeland, in de 19de eeuw, was aanvankelijk lid van de Anglicaanse Kerk maar werd rooms-katholiek. Stoel bestudeerde het leven en werk van Newman en schreef er een proefschrift over. Dat rondde hij af in Sellingen, om er vervolgens op te promoveren aan de faculteit Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dat schrijfwerk verrichtte hij in de hervormde pastorie in Sellingen die hij met zijn vrouw bewoonde. Kinderen had het echtpaar niet. De pastorie stond vlakbij het middeleeuwse, schilderachtige kerkje waarin hij preekte. De kerk die ook een stuk Westerwoldse geschiedenis meedraagt die hij mede heeft weten te redden.

Muurschilderingen

,,Want op zeker moment viel er wat kalk van het kerkgewelf af en bleken daar prachtige en eeuwenoude muurschilderingen onder te zitten’’, aldus Abbes. ,,Schilderijen van onder anderen de Heilige Margaretha en Heilige Christoforus. Stoel maakte zich enorm sterk voor de restauratie van die schilderingen, schreef er uiteraard ook over in de Winschoter Courant . De schilderingen werden uiteindelijk in ere hersteld en zijn nog altijd te zien in de kerk.’’

Nog veel ouder dan die schilderingen was het urnenveld dat de beroemde archeoloog Albert van Giffen in die tijd bloot legde in Wessingtange, vlakbij Sellingen. Stoel maakte zich sterk voor die opgraving, bereidde hem zelfs voor, en wees op het belang van die vondsten. Ook hier dreven hem die intense interesse en die grote liefde voor Westerwolde.

Toen hij in 1923 het gebied verliet, was dat de moderne tijd binnengestapt. De grote kanalen waren toen gegraven, het openbaar en ander vervoer verbeterd, de wegen ook. Het geïsoleerde Westerwolde bestond niet meer.

Hoog aanzien

Tien jaren had Stoel gewoond en gewerkt in Sellingen. ,,Dat was een lange tijd voor een dominee’’, stelt Jochem Abbes. ,,Normaal werd een predikant na vijf, zes jaar naar een andere kerkgemeente beroepen. Dominee Stoel bleef veel langer. Het beviel hem goed in Sellingen. En uit de notulen van de hervormde gemeente in Sellingen blijkt dat hij een hoog aanzien genoot, dat de lidmaten van de kerk ook blij met zijn aanwezigheid waren. Maar op een bepaald moment nam hij toch afscheid. Maar hoe moeilijk hij Westerwolde los kon laten, bleek uit het feit dat hij vanuit zijn nieuwe standplaats, Veenwouden, nog geruime tijd artikelen over Sellingen en wijde omgeving bleef schrijven in de Winschoter Courant . ’’

Harmanus Stoel leefde nog lang en overleed in 1966 in Utrecht, ver weg van het gebied waarvoor hij zich zo inzette en waar hij het volgens Jochem Abbes verdient om herinnerd te blijven. Ver weg van Westerwolde waarop hij zo verliefd was, waarin hij 10 jaren rond liep als een dominee op vrijersvoeten.

Herinnering

In Westerwolde zelf herinnert weinig momenteel aan de aanwezigheid en de activiteiten van dominee Stoel. ,,De schilderingen en de orgelgalerij in de kerk van Sellingen, dat er ook dankzij hem kwam, zijn er natuurlijk nog wel’’. aldus Abbes. ,,Maar geen plaquette of gedenksteen. Wellicht dat we als Historische Vereniging Westerwolde ooit eens na kunnen denken over een blijvende herinnering, in welke vorm dan ook.’’

SHC de oude Stelmakerij weer open voor het nieuwe seizoen

Expositie ’T Schierste Ploatje gratis te zien

Vanaf Goede Vrijdag 7 april 2023 gaat SHC de oude Stelmakerij weer open voor een nieuwe seizoen.

Behalve de geschiedenis van Westerwolde in de permanente tentoonstelling, is er dan ook een heel nieuwe expositie ingericht in de schuur achter de Stelmakerij, de oude werkplaats. Te zien zijn foto’s die fotografe Alja Venema maakte om de mooiste plekken van Westerwolde weer te geven: ’t Schierste Ploatje.

De expositie ’T Schierste Ploatje toont foto’s die gemaakt zijn voor de fotowedstrijd die Stichting ZO!Groningen in 2022 uitschreef. Deze stichting heeft als doel het promoten van de regio Oldambt, Westerwolde en Veenkoloniën op toeristisch gebied. De wedstrijd is geïnspireerd op het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje: elke deelnemer moet een aantal opdrachten voltooien waarbij steeds punten per opdracht kunnen worden gewonnen. Wie uiteindelijk de meeste punten heeft gekregen voor zijn foto’s, is de winnaar. In 2022 won Alja Venema uit Stadskanaal de wedstrijd voor het gebied Westerwolde. De hoofdprijs was een eigen expositie in de regio, die dus vanaf 7 april tot en met 9 juni in Sellingen te zien is.

SHC de Oude Stelmakerij is een bezoekerscentrum dat vertelt over de veelzijdige geschiedenis van Westerwolde.  Daarnaast is het een toeristisch informatiepunt metfiets- en wandelroutes, kaarten en informatie over overnachtingsmogelijkheden.

SHC de Oude Stelmakerij is voorlopig geopend van donderdag tot en met zondag van 13.00-16.00 uur. Eerste Paasdag gesloten, maar Tweede Paasdag wel geopend. De entree is gratis.

Bezoekadres: Dorpsstraat 32, 9551 AE Sellingen.Telefoon: 0599-322727 (tijdens openingstijden, daarbuiten 0599-612649)

Een van de winnende inzendingen van Alja Venema, te zien in de expositie.

SHC de Oude Stelmakerij is een dependance van het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal. Neem voor het bespreken van groepsbezoek, onderwijsprojecten en andere vragen of opmerkingen contact op via info@streekhistorischcentrum.nl of 0599-612649. Eventuele wijzigingen in openingstijden worden gepubliceerd op www.streekhistorischcentrum.nl.

Met vriendelijke groet,
Helen Kämin
Directeur Streekhistorisch Centrum

Oosterdiep Emmercompascuum

Hoewel geen Westerwolde willen we toch graag uw aandacht vragen voor onderstaand verzoek:

Dhr. Waldeck werkt aan een onderzoek naar de ontwikkeling van het Oosterdiep in Emmercompascuum vanaf 1920 met een focus op de middenstand. Daarbij heeft hij een specifieke focus op de zaken van Klaas de Boer, Hazeborg, Van der Velde en Woltman, en het logement van De Jong/Hidding en mogelijk daarna Bruinsma/Hidding. Indien er leden zijn met een archief over de geschiedenis van Emmercompascuum, en specifiek de genoemde ondernemingen, komt de heer Waldeck graag met u in contact. Dat kan via het emailadres hanswaldeck@outlook.com.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering zaterdag 25 maart 2023

  

 Geachte leden en andere belangstellenden,

 Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Westerwolde op zaterdag 25 maart a.s in d’Ekkelkaamp te Onstwedde:

Kerklaan 7, 9591 AH Onstwedde.  De vergadering begint om 13.30 uur.

Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Notulen van de ALV van 26 maart 2022 te Onstwedde.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris.
 5. Financieel verslag 2022, begroting 2023 door de penningmeester. Verslag van de kascommissie.
 6. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie.
 7. Jaarverslag 2022 (liggen ook ter plekke ter inzage), door de secretaris.
 8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren F.E.  Mol en R. F. E. Wolf. Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering ingeleverd worden bij de voorzitter dhr. J.G. Abbes.
 9. Rondvraag.
 10. Pauze. (tussen deel 1 en 2 van de lezing)

  Duo-lezing door mevr. Jona van Keulen en dhr. Lieuwe Jongsma over de Groningse betrokkenheid bij slavernij


Als we het over de Nederlandse betrokkenheid bij de slavernij hebben, denken de meeste mensen niet direct aan Groningen. Vaak associëren we die geschiedenis met Amsterdam en Middelburg, maar toch komt ook Groningen vrij snel daarna om de hoek kijken. Een groot deel van de elite van stad en provincie Groningen had in de 17de, 18de en 19de eeuw op de een of andere manier te maken met slavernij of mensenhandel. Lieuwe Jongsma en Jona van Keulen vertellen hier meer over. Lieuwe Jongsma is conservator Geschiedenis bij het Groninger Museum en was projectleider van de tentoonstelling Bitterzoet Erfgoed: Zwart in Groningen. Hij houdt zich al sinds 2013 met dit onderwerp bezig. Zo werkte hij mee aan Sporen van het slavernijverleden in Groningen van Barbara Henkes en Margriet Fokken en schreef hij zijn masterscriptie over familienetwerken rond de trans-Atlantische slavenhandel in Groningen. Jona van Keulen was hoofd publiek van de Groninger Archieven en raakte zo in 2014 betrokken bij het onderzoek naar het Groninger slavernijverleden. Zij werkt nu nog mee aan een project van het Nationaal Archief in Suriname rond stukken over het slavernijverleden in bestuursarchieven uit de 19e eeuw.

In juli van dit jaar begint in Nederland het Nationaal Herinneringsjaar slavernijgeschiedenis naar aanleiding van de afschaffing in 1863. En in september zal het 400 jaar geleden zijn dat de Groninger kamer van de WIC zich vestigde in het West-Indische Huis aan het Munnikeholm in de stad Groningen. Alle reden om te kijken naar de Groningse betrokkenheid bij slavernij, vooral een gevolg van de aanwezigheid van de WIC in Groningen. Hierbij geven de sprekers voorbeelden uit alle hoeken van de provincie. Met speciale aandacht voor Unico Wilkens uit Bellingwolde en zijn nazaten, die veel plantages in Suriname bezaten.

Het bestuur hoopt weer velen van u op 25 maart a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Kineke Kuper,
secretaris.

 

H.A.H. Kuper-Dijkmeijer
Venneweg 15
9541 XN Vlagtwedde
e-mail: secretaris-HVW@kpnplanet.nl
06 23144499

Te downloaden bijlagen: Jaarverslag en Verslag vorige ALV
HVW Jaarverslag 2022
HVW Verslag ALV 26 maart 2022

 

Oproep voor mensen die dialect spreken in o.a. Onstwedde

Raoul Buurke van de Rijks Universiteit Groningen en zijn team zijn op zoek naar sprekers van het Fries en het Nedersaksisch. Spreekt u een lokaal dialect van een van deze twee talen? Of kent u iemand anders (in de buurt of familie) voor wie dit geldt? Waarschijnlijk kunt u ons dan helpen!

Voor ons onderzoek zijn wij op zoek naar sprekers uit specifieke plaatsen en van een specifieke leeftijd. Als u (of iemand die u kent) die voldoet aan de criteria hieronder en mogelijk geïnteresseerd is om bij te dragen aan ons streektaalonderzoek, nodigen we u uit een e-mail sturen naar raoul.buurke@rug.nl. In het onderzoek doet u een paar simpele taken, zoals het uitspreken van een lijst woorden en het voeren van een gesprek met een andere streektaalspreker. We vragen specifieke de Friese sprekers om ook een aantal zinnen apart in te spreken, zodat we Friese spraaktechnologie kunnen verbeteren.

We zijn nog op zoek naar mensen die opgegroeid zijn in de plaatsen die hieronder zijn genoemd. Plaatsen binnen 10 kilometer van de hieronder genoemde plaatsen zijn ook prima. U kunt de plaatsen bekijken op de kaart.

Alle informatie vindt u op de website

 

Ds. Stoel en het regionalisme in Westerwolde Lezing door Jochem Abbes

Harmanus Stoel

In 1923 – dit jaar honderd jaar geleden – vertrok ds. Harmanus Stoel uit Sellingen naar Sleen, waar hij een beroep bij de Hervormde gemeente aannam. Met Stoel vertrok een predikant uit Westerwolde, die een blijvende indruk maakte.

Nadat Stoel in 1913 in Sellingen aankwam, raakte hij gefascineerd door het landschap en de geschiedenis van Westerwolde. Tijdens zijn vele huisbezoeken vroeg hij mensen naar oude volksgebruiken en verhalen. Zijn grote interesse voor de streekgeschiedenis leidde tot een aantal artikelen in de Groninger Volksalmanak en in de regionale kranten. Die geven een bijzonder tijdbeeld van het Westerwolde dat Stoel in de jaren 1913-1923 aantrof.

Regionalisme

Westerwolde stond in die periode aan de vooravond van de grote ontginningen en andere ontwikkelingen. De artikelen van Stoel geven niet alleen een indruk van de tijd, ze vallen ook op door een grote aandacht voor taal, geschiedenis en folklore. Daarmee passen ze helemaal in het opkomende Groninger regionalisme.

In deze lezing brengt Jochem Abbes de pennenvruchten van Stoel voor het voetlicht en overweegt hij wat we van daarvan nog herkennen in onze tijd.

Jochem Abbes

Jochem Abbes is historicus, voorzitter van Historische Vereniging Westerwolde en mede-auteur van de Landschapsbiografie Westerwolde. Hij is werkzaam bij de gemeente Westerwolde.

Datum en aanvang

Donderdag 23 maart. Inloop vanaf 19.30, start 19.45 uur.

Locatie MOW Bellingwolde.

De tentoonstelling Gronings licht is deze avond gratis toegankelijk voor bezoekers van de lezing.

Geboortehuis gezocht van Boukje Boelens in de Stobben (Vlagtwedde)

Hierbij doe ik een poging in een bijzonder verzoek aan u, misschien kunt u mij verder helpen bij mijn zoektocht naar de geboortegrond van mijn moeder, Boukje Boelens, zij is geboren op 7 augustus 1912 te Stobben, Gem. Vlagtwedde. Mijn grootouders Fam. Minne Boelens, woonden aldaar van ongeveer 1909 tot 1919. Graag zou ik de geboorteplek van mijn moeder willen vinden, welk adres, welk perceel het betreft.

Inmiddels heb ik al wat zoekwerk gedaan, zie onderstaande informatie. Zou u mij misschien verder kunnen helpen op grond van deze informatie ?

Bij voorbaat mijn hartelijke dank, graag zie ik uw reactie tegemoet.

De Gemeente kan mij helaas, desgevraagd niet verder helpen.

Met vriendelijke groet,

Piet Swart
e-mail: pietswart11@gmail.com

Brinkhof 11,9449 PR Nooitgedacht – tel. 0657326409


Via  delpher.nl  ben ik aan het grasduinen in ouwe kranten. 

Daar tref ik het volgende bericht aan uit de Winschoter courant van 4 mei 1917: 

“De heer L. Abee, landbouwer te Stobben, die onlangs de boerderij van zijn buurman M. Boelens kocht, heeft nu zijne nieuwe bezitting weer met  f 1000,-  winst onderhands verkocht aan den heer R. Nieboer, directeur der aardappelmeelfabriek “Westerwolde” te Veelerveen.” 

En uit de Winschoter courant van 15 december 1911: 

“Met de veiligheid schijnt het hier er niet beter op te worden. Had men overigens tot dusver weinig of geen last van diefstal, in den laatsten tijd komen deze herhaaldelijk voor. De landbouwer H. had ‘s avonds zijn gereedschap buiten laten staan en den daarop volgenden morgen bleek het ontvreemd te zijn. 

De arbeider M. Boelens woonachtig op de Stobben ging deze dagen eens zijn aardappelkuilen inspecteren. Bij nader onderzoek bleek een gat vol bijna geheel gekaapt. Deze dieverijen worden op rekening gesteld van de bewoners van ‘t dakloozenhuis.

Gevonden: Notities over Roelf Nieboer

Boekhouder aardappelmeelfabriek te Coevorden. 

1916: fabrieksdirecteur te Vlagtwedde 

Nieuwsblad van het Noorden, 12-6-1912: 

N. Pekela, 11 Juni. Tot directeur van de aardappelmeelfabriek te Alteveer is benoemd onze plaatsgenoot de heer R. Nieboer Rzn. 

Het Nieuws van de Dag, 4-4-1913: 

Tot directeur der coöperatieve aardappelmeelfabriek te Musselkanaal (Gr.) is benoemd de heer R. Nieboer Rzn., directeur-boekhouder te Alteveer. 

13-12-1915 Nieuwsblad van het Noorden: Verloving, woonplaats: Veelerveen (gem. Bellingwolde). 

Nederlandsche Staatscourant, 26-4-1917: 

Oprichting van een stichting “Woningbouwvereeniging Westerwolde”, gevestigd te Veelerveen, gemeente Bellingwolde. 

6 personen, waarbij: Roelof Nieboer, directeur Coöperatieve Aardappelmeelfabriek Westerwolde, wonende te Vlagtwedde. 

Het Volk, 2-11-1922: 

Failliet verklaard. De rechtbank te Winschoten heeft R. Nieboer, direkteur van een meelfabriek te Veelerveen failliet verklaard. N. is voortvluchtig. 

Het Volk, 12-12-1922: 

Een tekort van f 750.000. Het tekort van de koöperatieve aardappelmeelfabriek “Westerwolde” te Veelerveen is rond f 750.000. Door elk aandeelhouder van f 100 moet 

f 375 worden bijbetaald. De gevluchte direkteur Nieboer ging er met f 75.000, aan de koöperatie toebehoorende, vandoor. 

Het Volk, 3-3–1923: 

Eindelijk geknipt! De direkteur R. Nieboer, die er in het laatst van Oktober met een goede buit van de aandeelhouders der Koöp. Aardappelmeelfabriek “Westerwolde” te Veelerveen van door ging, is blijkens berichten, aldaar ontvangen, te Athene gevangen gezet, na vooraf in Macedonië, waar hij reeds een farm had gekocht, te zijn gearresteerd. N. zal aan de justitie te Winschoten worden uitgeleverd. 

Prov. Drentsche en Asser Courant, 10-10-1923: 

Verslag alg. vergadering Aardappelmeelfabriek “Westerwolde” te Veelerveen. Er is uitlevering van Nieboer aan Griekenland gevraagd. Het is er niet van gekomen. Nieboer is nu op vrije voeten. 

Nieuwsblad van het Noorden, 24-9-1925: 

Bellingwolde, 24 September. Blijkens bij het gemeentebestuur ingekomen bericht, is de heer R. Nieboer, vroeger directeur der Aardappelmeelfabriek “Westerwolde” te Veelerveen, op het perron van een Grieksch station, overleden.