Indexering Tijdschriften

Uitgelicht


Hemmo Clevering heeft de indexering van de oude jaargangen van de tijdschriften, die wij als vereniging in de loop van de jaren hebben uitgegeven, klaar. Met de link  INDEX TERRA WESTERWOLDA kunt u het bekijken. Als u vervolgens bij AUTEUR of TITTEL een zoekwoord invult, krijgt u alle nummers te zien waar dat woord in voorkomt. Als u daarna op JAAR klikt dan opent zich het betreffende tijdschrift. De meest recente uitgaven worden in een later stadium toegevoegd.

Welkom bij de Historische Vereniging Westerwolde

Uitgelicht

Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier.
Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nlLid worden van onze vereniging?

U kunt zich aanmelden als lid van onze vereniging via deze link.


 

 • Ledenbijeenkomsten:
  16-05-2024 Avondexcursie
  15-06-2024 Protestantse Kerk Blijham
  21-09-2024 Excursie
  19-10-2024 Buurthuis Jipsinghuizen
  14-12-2024 Summertime Mussel
 • Bestuursvergaderingen:
  22-05-2024
  03-07-2024
  28-08-2024
  20-11-2024
 • Heeft u nog oude foto’s van Westerwolde?
  Wij plaatsen uw oude foto’s, eventueel met toelichting, graag op onze website. U kunt ze sturen naar info@verenigingwesterwolde.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking. In het menu kunt u de foto’s bekijken als u op Oude Foto’s klikt.Copyright
  Ziet u op onze website een foto, waarvan u kunt aantonen dat de rechten bij u liggen? Dan zorgen wij er voor dat de vermelding bij deze foto wordt aangepast met de door u gewenste gegevens of dat (als u dat wenst) de foto wordt verwijderd. U kunt ons daar een e-mail bericht over sturen.

Rabobank
Rabobank-logo-FCOnze huisbankier is de Rabobank, waar het voor ons als vereniging plezierig bankieren is. Ons banknummer is: RABO Bank IBAN NL80RABO0358606063

Wie kent De Wilgen? Boerderij of Landgoed?

Ik heb al op diverse fora genealogie gevraagd, tot dusver geen resultaat. Vandaar dat ik het hier probeer. Mijn moeder Akiena Horlings eind jaren 40, begin 50. Heeft iemand een idee waar dit geweest kan zijn? En ter gelegenheid waarvan. Fam Horlings woonde in Vledderveen. Zij was hier samen met haar vriendin Geertje Kamphuis.

Wubbe Okken, Dronten – e-mail: wubbe.okken@ziggo.nl

Update: Nadat we dit bericht ook op onze Facebookpagina hebben geplaatst lijkt het erop dat De Wilgen niet in Westerwolde of elders in Groningen was gesitueerd. Het meest waarschijnlijke is dat het De Wilgen bij Drachten is geweest. De gedeeltelijk zichtbare tekst op het bord zou volgens een reactie  “Loslopende honden worden afgeschoten” kunnen zijn.

Dr. Egge Knol sprak op de ledenvergadering in Onstwedde


Tijdens de Algemene Ledenvergadering in d’Ekkelkamp in Onstwedde sprak Dr. Egge Knol over ‘Anderhalve Eeuw Westerwolde in het Groninger Museum’. Het was een zeer interessante lezing, die door veel leden werd bijgewoond.
De heer Knol vertelde o.a. dat de collectie van het museum is gedigitaliseerd en dat men gratis de collectie kan raadplegen via internet. Zoeken op bijvoorbeeld plaats is mogelijk.
Vroeger had het museum een Westerwolde kamer, maar die is al lang niet meer aanwezig.

Westerwoldse Kamer in Groninger Museum

 

Jan Wepel en de schaapskudde van Ter Borg + Update

Vrijwel iedereen kent wel de foto van de schaapskudde in Ter Borg met schaapherder Jan Wepel en een nog jonge Grietje Heun (ik heb haar alleen gekend onder de naam ‘opoe’).

Maar ik denk dat niemand doorheeft dat er twee foto’s zijn gemaakt van dit tafereel, zie bijgevoegd en let op de positie van de mensen en de schapen op de foto.

Misschien ook een aardige aanvulling. Het betreft de gezamenlijke kudde van de families Harding en ter Borg. Mijn tante Geertruida Harding vertelde altijd dat de schapen zelf wisten naar welke schaapskooi ze moesten gaan om te overnachten.

Groet Berend Jan Harding

In 2017 plaatsten we al een schilderij van hetzelfde tafereel toegestuurd door Aike Hesse en naar aanleiding van dit bericht kwam er zowaar nog een schilderij tevoorschijn afkomstig van  Roel Kuper.

Zie ook het eerdere bericht over hierover:
LINK NAAR EERDER BERICHT

Wollinghuizerweg van Vlagtwedde naar Jipsinghuizen bestaat 100 jaar + Update

De weg van Vlagtwedde naar Jipsinghuizen was tot 1922 nog een zandweg. In natte periodes gaf dat veel problemen. In 1922 was het zover dat de nieuwe verharde weg geopend kon worden. Ons lid mevr. M. Bruining uit Wollinghuizen had al een brief geschreven naar de krant met het verzoek daar eens wat aandacht aan te gaan besteden. Blijkbaar vond de krant het niet nodig en mevr. Bruining wacht nog steeds op antwoord, Toen ze de webmaster van de Historische Vereniging Westerwolde benaderde en vroeg of die iets voor haar kon betekenen en toen ze er ook nog bij zei “Joe binnen aaltied zo actief….” dan kun je dat ook moeilijk weigeren. Daarom maar eens in de oude kranten gedoken en wat foto’s van vroeger erbij gezocht.

Uit de Winschoter Courant van 8 augustus 1922:

UPDATE
Van ons lid Berend Jan Harding kregen we een mooie foto toegestuurd als aanvulling op dit bericht met de volgende tekst:
” ik zag dat op de site van de historische vereniging een artikel staat over de opening van de weg in 1922. Ik beschik over de originele foto van de opening in Jipsinghuizen met daarop de boog met tekst waarnaar verwezen wordt in het krantenartikel. Misschien leuk om die er bij te plaatsen. Ben ook wel benieuwd naar de namen van de personen die op de foto staan, Grt Berend Jan. ”

Als iemand weet wie er op de foto staan, dan horen we het graag.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 23 maart 2024

Geachte leden en andere belangstellenden,

 Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Westerwolde op zaterdag 23 maart a.s. in d’Ekkelkaamp te Onstwedde:

Kerklaan 7, 9591 AH Onstwedde.  De vergadering begint om 13.30 uur.

Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Notulen van de ALV van 25 maart 2023 te Onstwedde.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris.
 5. Financieel verslag 2023, begroting 2024 door de penningmeester. Verslag van de kascommissie.
 6. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie.
 7. Jaarverslag 2023 (liggen ook ter plekke ter inzage), door de secretaris.
 8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren M. Fokkens en H. Prenger. De heer M. Fokkens stelt zich herkiesbaar, de heer H. Prenger neemt afscheid van het bestuur. Namen van eventuele kandidaten voor de ontstane vacature kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering ingeleverd worden bij de voorzitter dhr. J.G. Abbes.
 9. Rondvraag.

Pauze. (tussen deel 1 en 2 van de lezing)
Lezing
Anderhalf eeuw Westerwolde in het Groninger Museum

Voordracht door rustend conservator Groninger Museum dr. Egge Knol

Westerwolde is altijd een apart stukje Groningen geweest, lang door venen geïsoleerd. In de late Bronstijd locatie van een aantal omvangrijke urnengrafvelden. Vindplaats van bijzondere archeologische vondsten zoals de halsring van Onstwedder Barlage. Gekerstend vanuit het bisdom Osnabrück en later een heerlijkheid van een Spaansgezinde graaf, die eenmaal veroverd door de Staten Generaal in leen werd gegeven aan de stad Groningen.

In 1874 begon het Groninger Museum als provinciaal kabinet van oudheden. Uiteraard kwamen er vanaf dat moment ook Westerwoldse voorwerpen naar de stad toe. Rond 1900 kreeg het museum, mogelijk vanwege de aparte geschiedenis, een Westerwoldse kamer. Het was de laatste stijlkamer die verdween in het museum.

De spreker richt zich eerst op een aantal opmerkelijke voorwerpen uit geschiedenis en archeologie, alsmede enige schilderijen betreffende Westerwolde, om daarna in te zoemen op de Westerwoldse kamer.

Hoe “Westerwolds” was de kamer. Hoe kwam het dat de kamer een icoon werd? Welke veranderingen onderging de kamer? Waarom verdween zij? Tijdens de lezing zal dr. Knol ook ingaan op enige recente aanwinsten uit Westerwolde.

Dr. Egge Knol was van 1994-2023 conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst(nijverheid) van het Groninger Museum.

 1. Sluiting van de vergadering.

Het bestuur hoopt weer velen van u op 23 maart a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Kineke Kuper,
secretaris.

Evangelisaties in Westerwolde

In het vorige nummer van ons blad stond van de hand van Hemmo Clevering een artikel over de Evangelisaties in Westerwolde. Ons lid Alie Noorlag stuurde ons nog de volgende aanvulling daarop

Met belangstelling heb ik weer de Terra Westerwolda gelezen. In het artikel van Hemmo Clevering Evangelisatsies in Westerwolde miste ik tussen de evangelisatiegebouwen het gebouw Jachin. Het gebouw stond aan de Ceresstraat te Stadskanaal, waar later slijperij Vos gevestigd was. Het gebouw is vroeger door mijn opa, Cornelius  Noorlag, in de jaren twintig van de vorige eeuw  gebouwd, oorspronkelijk  voor evangelisatiedoeleinden. Mijn grootouders woonden Ceresstraat 31.  De naam Jachin komt uit de Bijbel: Jachin (betekent opgericht) en Boaz (betekent Kracht) waren de namen van twee bronzen zuilen uit de tempel van Salomo. Ze stonden bij de ingang van de tempel, rechts Jachin en links Boaz. Mijn opa heeft later in de zestiger jaren het gebouw verhuurd aan de Gereformeerde Kerk te Stadskanaal (Poststraat). Weer later is het gebouw verkocht aan de Gereformeerde kerk.  Deze kerk hield er diensten. In de tachtiger jaren is het gebouw gesloopt. Ik heb warme herinneringen aan dit gebouwtje. Er waren evangelisatiebijeenkomsten, er werden Kerstvieringen gehouden en het gebouw heeft ook als schoollokaal gediend. Het was echt een verenigingsgebouw voor de mensen aan de 1e en 2e Afdraai.

Hartelijke groet,
Alie Noorlag.

Evangelisatiegebouw Jachin in Stadskanaal.

Informatie gevraagd over Harm Boelems uit Weende en het Asserbos

Beste mensen,
In Assen zijn we bezig met het schrijven van een boek over het eeuwenoude Asserbos, gelegen tegen het oude centrum van de stad. Het is geen bos van wilde natuur. Geen herten, geen vossen, geen dassen, geen bos om in te verdwalen. Het is een ander bos. Een bos vol met verhalen.
Nu zijn we bezig met een hoofdstuk over 40-45. En komen we bij een burgemeester, die van 1942 tot 1945 burgemeester was van de stad Assen. Een burgemeester, die destijds een verkeerde keuze maakte, een NSB-burgemeester. Een burgemeester ook die na zijn verdiende straf, gewoon in Assen is blijven wonen en er ook is overleden. Maar nu blijkt uit ons onderzoek, dat hij een heldenrol heeft verricht aangaande het 110 ha Asserbos. Daar willen we een verhaal over maken. En zijn we op zoek naar gegevens over hem, wat hem maakte dat hij zo`n hart voor de natuur had. Was hem dat meegegeven door zijn ouders? Zat dat in de familie? Zat dat in de genen? Zijn er verhalen uit het nageslacht? Graag komen we in contact met nazaten, dan wel mensen die wat te vertellen hebben over:

Harm Boelems, Landbouwer, geboren 17 febr. 1897 in Weende overleden 18 dec. 1954 in Assen. Van 1934-1942 burgemeester in Zuidwolde (dr.). Van 1942-1945 burgemeester in Assen

Uw reacties worden met discretie en respect behandeld
Uw reacties kunnen naar Marten van Dijken (stadsboswachter)
Beilerstraat 6, 9401 PK Assen. tel. 06-48735636. E-mail info@vandenatuur.com

Lezing door Wil Schackmann over de Koloniën van Weldadigheid

Vanmiddag (16-12-2023) hield de heer  Wil Schackman een interessante lezing over de Drentse Koloniën van Weldadigheid. Er was deze middag een grote opkomst in het Kruispunt in Vlagtwedde.
De lezing viel erg bij de toehoorders in de smaak en na de lezing werden nog veel vragen gesteld aan de spreker, die zelf ook heel ingenomen was met het aandachtig publiek.
Op de website van Schackmann is informatie te vinden over de boeken die hij heeft geschreven en verder verwijzen wij u graag naar de website Alle Kolonisten.