Welkom bij de HVW

Uitgelicht

Welkom op de website van de Historische Vereniging Westerwolde. Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier. Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl

Denkt u aan onze eerstvolgende activiteiten. Zodra een verdere invulling bekend is, zullen wij dat hier melden.

 

Zaterdag 19 september 2015(hele dag):
Dagexcursie Noord Groningen. Zie hieronder.
.
Donderdag 15 oktober 2015(avondbijeenkomst):
Algemene ledenvergadering in Museum de Oude Wolden in Bellingwolde.
De heer J.G. Abbes vertelt ons dan over de 1e Munsterse Oorlog

Zaterdag 12 december 2015(’s middags):
Algemene Ledenvergadering in de Sprankel in Sellingen.
Spreker is de heer H. Perton, nadere informatie volgt nog.

Heeft u nog oude foto’s van Westerwolde?

Wij plaatsen uw oude foto’s, eventueel met toelichting, graag op onze website. U kunt ze sturen naar info@verenigingwesterwolde.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking. In het menu kunt u de foto’s bekijken als u op Oude Foto’s klikt.

Bestuursvergaderingen 2015(ter informatie)
Het bestuur van de vereniging vergadert op 20 augustus en 12 november 2015.

Dag van de Groninger geschiedenis op 10 oktober a.s.

2837630859

De 29ste Dag van de Groninger Geschiedenis vind dit jaar plaats op zaterdag 10 oktober. De Dag van de Groninger Geschiedenis wordt traditiegetrouw gehouden in het gebouw van het RHC Groninger Archieven in Groningen en  maakt onderdeel uit van de landelijke Maand van de Geschiedenis. Het thema van deze editie is Tussen Droom & Daad en ook dit jaar pakt de organisatie groots uit met tal van geschiedenisactiviteiten rond dit landelijk thema. Een kleine greep uit de activiteiten die tijdens de Dag voorbij zullen komen: bezoekers kunnen verschillende lezingen over uiteenlopende historische onderwerpen bijwonen. Op het hoofdpodium zijn onder meer muziekoptredens, er is theater en de Groninger geschiedenisquiz ontbreekt ook dit jaar niet. Op de boeken- en informatiemarkt kunnen geïnteresseerden terecht voor oude en nieuwe boeken over de Groninger geschiedenis en cultuur. Ook dit jaar zal het parkeerdek weer gevuld zijn met bijzondere activiteiten voor jong en oud en zijn er diverse activiteiten op andere locaties als excursies, boottochten en -bezichtigingen. Het thema Tussen Droom & Daad zal als een rode draad verweven zijn in het programma. Binnenkort is het programma van de Dag van de Geschiedenis 2015 bekend. Houd hiervoor deze website in de gaten! Dag van de Groninger Geschiedenis Zaterdag 10 oktober 2015 Locatie: RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 en 10 Tijd: 11.00 – 17.00 De toegang is gratis De Dag van de Groninger Geschiedenis wordt jaarlijks georganiseerd door RHC Groninger Archieven, Huis van de Groninger Cultuur, GAVA, Cultuurhistorische Vereniging Stad & Lande, Groninger Museum, Noordelijk Scheepvaartmuseum en Groninger Forum Bibliotheek.

Excursie voor onze leden naar Noord Groningen 19 september 2015

800px-Farmsum_-_kerk_-_voorgevel

Betreft: uitnodiging leden excursie zaterdag 19 september 2015

Geachte dames en heren,

In deze bus excursie zoeken we naar de herkomst en laatste rustplaats van een aantal prominente Groningers die ook een vinger in de Westerwoldse pap hadden. Dit doen we door een aantal beeldbepalende kerken en borgterreinen te bezoeken.  Generaties lang drukten families zoals Clant, Ripperda en Addinga hun stempel op een regio en daarbij lieten ze (soms diepe) sporen na. Ook komt het wierdenlandschap op de Groninger klei uitgebreid aan bod tijdens deze excursie. Noord-Groningen lijkt dichtbij en bekend, maar is verrassend anders dan ‘ons’ Westerwolde.

Voor de excursie willen we het volgende programma voorstellen, waarbij de tijden bij benadering zijn (behalve de vertrektijd) en wijzigingen zijn voorbehouden (i.v.m. de beschikbaarheid van de kerken).

Programma 19 september 2015

9.00                 Vertrek bij d’Ekkelkaamp, kerklaan 7 te Onstwedde
10.00               Hervormde Kerk te Farmsum

Als het mee zit gaat deze kerk na een jarenlange restauratie op 12 september weer open. Wellicht hebben we dus een klein primeurtje! Wanneer dit het geval is krijgen we in de kerk een rondleiding. In de kerk zijn diverse fraaie grafzerken te zien onder andere van de familie Ripperda die verwant was aan de Addinga’s van Westerwolde.

11.30               Petrus en Paulus Kerk Loppersum

Naast de prachtige muurschilderingen bevat de Petrus en Pauluskerk te Loppersum ook een bijzonder Hinsz-orgel. In deze kerk zijn een aantal grafzerken te zien, waaronder die van Jurjen van Munster die enige tijd drost van Westerwolde is geweest namens de Stad (1532-1536).

12.30               Lunch

In ’t Schathoes van de Menkemaborg te Uithuizen wordt de lunch verzorgd.

13.45               Vertrek vanaf ’t Schathoes via Usquert naar Stedum

14.15               Bartholomeuskerk en Borgterrein Nittersum te Stedum                     

In de imposante Bartholomeuskerk staat de familie Clant van Stedum centraal. Eilco Clant van Stedum huwde in 1532 Margaretha Addinga. Door dit huwelijk erfde de familie Clant een pretentie op de heerlijkheid Westerwolde. Dit gaf in de 16e eeuw nog aanleiding gaf tot juridische processen, maar geen realisatie van de claim. In de kerk vinden we ook het bijzonder fraai grafmonument van Adriaan Clant van Stedum. Hij is bekend geworden als medeondertekenaar van het vredesverdrag van Münster (1648).

15.45               Café Hammingh te Garnwerd: koffie/thee stop aan het Reitdiep.

16.15               Vertrek naar Feerwerd, Jacobuskerk

In het wierdedorpje Feerwerd staat de Middeleeuwse Jacobuskerk. Hier vinden we grafzerken van de familie Aldringa van Feerwerd. Deze familie is verwant aan de Aldringa’s die in de 17e en 18e eeuw als drost van Wedde fungeerden.

Ca. 18.00        Terug bij d’Ekkelkaamp

Aangezien we ’s ochtends geen koffie/theepauze houden is het raadzaam iets mee te nemen om in de bus te nuttigen.

Aanmelding

U kunt zich tot uiterlijk 12 september a.s. opgeven bij het secretariaat, mevr. Middelkamp-Maarsingh, per mail: middelkamp5@ziggo.nl of telefonisch 0599-412288

De kosten voor de dag bedragen € 35,00 per persoon (inclusief bus, lunch, koffie/thee, entreegelden). Wij vragen u het bedrag in de bus contant te voldoen.

Voor vragen kunt u terecht bij Geert Volders, geert.volders@gmail.com of telefonisch 06-46542540.

Kortom: ruime ingrediënten voor een zeer interessante – en gezellige! – excursie. We hopen op een goede opkomst en: vol = vol! Graag tot dan.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Ina Middelkamp-Maarsingh, secretaresse

 

 

Wie help mee?

Wij kregen onderstaande vraag binnen, die we u willen voorleggen. Misschien dat iemand hier een antwoord op weet?

In het fotoboek van mijn ouders kwam ik de volgende foto’s tegen uit begin jaren zestig van de vorige eeuw. Mijn ouders waren op bezoek bij een neef of nicht van mijn moeder in de buurt van Ter Apel/Vlagtwedde. Ik ben benieuwd waar deze foto’s genomen zijn en wie er op de foto’s staan. Even wat familieverbanden: Nanno Jager (Geb. 1870 te Nieuwe Pekela) trouwt in 1895 met Anna Kasjes( ook wel Karsies Kassies)geb 1869 te Opsterland als schippersdochter van Egbert Karsies en Annechien Saak uit Nieuwe Pekela. Anna Kasjes was de zus van mijn opa Feddo Kassies (geb 1870 te Harlingen overl 1922 te Amsterdam). De kinderen van Anna en Nanno waren de nichten en neven van mijn moeder Annechien Kassies. Ik vermoed dat mijn ouders bij een van deze kinderen op bezoek zijn geweest. Mijnmoeder was Annechien Kassies (1918-19993) en zij was gehuwd met Hendrik Frugte. Ik hoop dat u mij kunt helpen de foto’s te duiden en misschien zijn ze ook leuk voor uw vereniging.

met vriendelijke groet, Hanneke Ligt Frugte

   
    
   

Uitnodiging ledenbijeenkomst 27 juni 2015

Geachte leden en andere belangstellenden,

Zoals reeds eerder aangekondigd, willen wij u hierbij nogmaals uitnodigen voor de eerstvolgende ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Westerwolde op zaterdag 27 juni a.s. in De Turfschuur (Hervormd verenigingsgebouw, Marktplein 2B) te Bourtange. De vergadering begint om 13.30 uur. Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

1. Opening, door de voorzitter.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris.
4. Historische actualiteiten in Westerwolde.
5. Rondvraag/w.v.t.t.k.
6. Lezing door de heer Geert de Vries uit Tweede Exloërmond onder de titel: Hoogveen, wat was dat voor landschap? Eeuwenlang lag het beekdal van de Ruiten Aa ingeklemd tussen het Bourtanger Moor en het Oostermoer. De geschiedenis van Westerwolde is dan ook niet denkbaar zonder de aanwezigheid van deze uitgestrekte hoogvenen. Reden om eens stil te staan bij het karakter van dit landschap. De Vries licht toe: ‘In de veenkoloniën lopen we over de bodem van wat eens een diep moeras was. Het was tevens het grootste hoogveen-moeras van West Europa. Onvoorstelbaar dat in Groningen zelfs geen klein stukje hoogveen bewaard is gebleven. Hoe zag dit moeras er vroeger uit? Wanneer is het ontstaan? Welke planten en dieren leefden hier vroeger? Bestaan die soorten nu nog en zo ja waar zijn die dan te zien?’
Voor de pauze wordt de opbouw en afbraak van het hoogveen-landschap behandeld.
Na de pauze staan de dieren van het hoogveen centraal, zoals kraanvogels, heikikkers, libellen en vlinders. Tot slot wordt de vraag positief beantwoord of de schamele resten van het eens zo algemene hoogveenlandschap nog te behouden zijn.
7. Sluiting van de vergadering.

Het bestuur hoopt weer velen van u op 27 juni te mogen begroeten. Neemt u gerust een gast mee!
Houdt u rekening met de toegankelijkheid van de vesting Bourtange. Parkeren kan op de parkeerplaats bij het Informatiecentrum, maar mensen die slecht ter been zijn kunnen met de auto de vesting inrijden. Ook rijdt er een pendelbusje tussen het Informatiecentrum het Marktplein heen-en-weer.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

I. Middelkamp-Maarsingh, secretaris.

Oude Veendijk Vriescheloo

Onderstaande schitterde foto gemaakt door de bekende Winschoter fotograaf Tonnis Post kregen we dankzij een Facebook contact.
Bij de foto staat:
Oude Veendijk Januari 1915.
Uitgegeven door de Vereniging “Plaatselijke Belangen”,
gevestigd te Vriescheloo (360 leden)
Tj. van Duinen, Voorzitter
H. Mellema, Secretaris.
oude veendijk veelerveen 1915

 

Informatie over bedsteden gevraagd

bedstee

We kregen een vraag binnen van ons lid de heer Harm Nijboer:

Ik ben al een paar jaren bezig gegevens over bedsteden en bedstedenwanden aan het verzamelen. Het is moeilijk om over dit onderwerp gegevens te verzamelen.
Ondergetekende wil graag weten waar zich in Oost-Groningen nog bedsteden en complete wanden bevinden. Deze mogen zich dus ook best in het Oldambt of de Veenkoloniën bevinden. Het gaat om de volgende gegevens:

=In welk huis of boerderij is nog een bedstee/bedstede aanwezig (indien mogelijk met adres, familienaam en tel. nr.).
=Gaat het om 1 bedstee, twee bedsteden of een wand met servieskast en twee bedsteden.
=Wordt de slaapplaats nog gebruikt.
=Op welke plaats bevinden zich de bedsteden (of de bedstee) zich in het huis.
=Wat zijn de afmetingen van de bedstee of bedsteden (lengte en breedte).
=Wat zijn de afmetingen van servieskast (lengte x breedte x hoogte).
=Bezit de servieskast ook glas.
=Welke kleur hebben de deuren of gehele wand.
=Wat voor sluitwerk hebben de deuren.
=Bezitten de deuren ook profielen.
=Vorm van de deuren.
=Hoogte van het “bedsteeschot” vanaf de vloer en de hoogte van het “schot” zelf.
=Verdere bijzonderheden (schappen in de bedstee, gordijnen).
=Waar wordt de ruimte onder de bedestede(n) voor gebruikt.

Weet iemand alleen het adres, naam van de huiseigenaar of huurder en het telefoonnummer, dan is dat ook goed. Dan verzamel ik zelf wel de verdere gegevens.

Informatie kan gestuurd worden naar:
H. Nijboer
Kremersheerd 202
9737 PH Groningen
050-5490575
harmnijbgron@kpnmail.nl

Oude grafsteen uit 1710 komt tevoorschijn in Vlagtwedde

lukens1
In Vlagtwedde is vorige week bij graafwerkzaamheden bij de kerk een meer dan 300 jaar oude grafsteen tevoorschijn gekomen. We werden hierover getipt door ons lid Freerk Lukens. Toen we vanmorgen een kijkje gingen nemen, konden we met eigen ogen aanschouwen dat dit een grafsteen was uit 1710 van Elsjen Jacobs geboren ca. 1640 en overleden op 3 februari 1710. Zij was de tweede vrouw van Tamme Luickens(Tammo Lukens), die schoolmeester/advocaat was in Vlagtwedde.
lukens 2

Op pagina 306 in het boek Westerwolders en hun Woningbezit van 1568 tot 1829 Het Kerspel Vlagtwedde Deel I Het Dorp Vlagtwedde van C.J. Wegman en R.M.A.Wegman worden ze beschreven.

 

 

 

lukens3

Inmiddels is het nieuws ook bekend bij de media:
DvhN 9-4-2015
steenvlagtwedde

Westerwolde Actueel 8-4-2015westerwolde actueel

Gezocht: Afbeelding van de Luchtenborg in Veele

Op deze plek heeft de Luchtenborg gestaan

Op deze plek heeft de Luchtenborg gestaan

Gré Fennema uit Stadskanaal is op zoek naar een afbeelding van de Luchtenborg in Veele(Boerderij Trenning). Hiervan is weinig bekend maar tal van chirurgijnen als
Sicco Schiphorst geb. ca 1715 te Appingedam, docter J.U.D. geh. 1739 + Una Sipkes de Jonge geb. 1717 te Winschoten dochter van Sipke de Jonge chirurgijn +
Kenna Sikkens Fopkens hebben gewoond en zijn overleden op huize Luchtenborg te Veele. De naam Kenna kwam hiermee in Westerwolde terecht en dus in de families Velema, Kuper, Bruining en Bossen gekomen.
luchtenborg0004

Ook chirurgijnen als Simon en Jacob Oosterveld + ds. fam. Hommerckhuizen waren hiermee annex en woonden zeer waarschijnlijk op de Luchtenborg. veele
Het is verdwenen in de jaren 1940-50. Er moeten toch mensen zijn die dit nog hebben aanschouwd of hebben meegemaakt. Ik ben dan ook erg benieuwd op aanvullingen en reacties. Bij voorbaat dank Gré Fennema Stadskanaal.

U kunt een reactie onder dit bericht plaatsen of e-mailen naar info@verenigingwesterwolde.nl