Welkom bij de HVW

Uitgelicht

Welkom op de website van de Historische Vereniging Westerwolde. Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier. Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl
WesterwoldeHV

Denkt u aan onze eerstvolgende activiteiten?

Zaterdag 22 november 2014: Dag van de WesterwOldambster Geschiedenis. De dag staat dit jaar in het teken van de rechtshistorie.

Zaterdag 20 december 2014: algemene ledenvergadering in gebouw ‘De Sprankel’, Torenstraat 13 te Sellingen. Aanvang 13.30 uur. Gastspreker is dhr. G. Volders die in het kader van de herdenkingen rond het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden, zal vertellen over Westerwolde in de jaren 1914-1918.

Bekijk Westerwolde eens van een andere kant

2803432224Historici kijken vaak in de archieven om de geschiedenis van hun streek te bestuderen, maar nu is er de gelegenheid om Westerwolde van Ter Apel tot Wedde ook eens op een andere manier te leren kennen. Het Westerwoldepad is namelijk officieel geopend. Een wandelroute van maar liefst 80 kilometer langs de mooiste plekjes van Westerwolde.
U vindt er alles over op de volgende website:
http://www.wandeleninwesterwolde.nl/westerwoldepad.html

Kort overzicht van verdere activiteiten van de Groninger Archieven in 2014 (voor zover nu bekend)

Gron Arch

  • Woensdag 22 oktober: Lezing door Yme Kuiper over Buitenplaatsencultuur in de Noordelijke provincies (ten tijde van de koningen Willem I, II en III). Georganiseerd door stichting Monument&Materiaal.
  • Woensdag 5 november 2014: ‘De Groningse connectie’. Lezing over Willem II en Groningse radicalen in de jaren veertig van de 19de eeuw door Jeroen van Zanten.
  • Maandag 10 tot en met vrijdag 14 november: Rondleidingenweek bij de Groninger Archieven.
  • Woensdag 19 november 2014: ‘Architect en kerkenbouwer’. Lezing over Egbert Reitsma 1892-1976’, door Kees van der Ploeg.
  • Zaterdag 22 november: Groninger Archieven aanwezig op de Dag van de WesterwOLDambtster Geschiedenis in Wedde.

Nadere informatie over deze activiteiten volgt op de website van de Groninger Archieven

Was het een vriendendienst? De Stroate Vriescheloo – Engelke(n)s

IMG_1745De Stroate Vriescheloo – Engelke(n)s

De werkgroep Streekhistorie Bellingwedde kon tot dusver geen verklaring geven over de herkomst van de vermelding van Engelkes/Engelken op een oude kaart.
Er werd vermoed dat een kaarttekenaar de belangrijkheid van een familie met deze vermelding wou bevestigen.

Vanuit Duitsland kregen we van de heer Georg Groen de volgende verklaring:

“Reeds op de kaart van 1634 van Noord Oost Groningen van Cornelis Pijnacker duikt in “de omgeving van Friescheloo (tegenwoordig Vriescheloo) de naam Engelken en bij “Oosterwolda de naam Huninga op. Deze plaatsaanduidngen hebben volgens mij wat met “de families Engelken(s) en Huninga van doen.
“Een verklaring kan volgens mij zijn de band die er was op de universiteit tussen de “Groninger professor Ubbo Emmius, Cornelis Pijnacker en professor Johan Huninga

“Onder het motto: “Kleine vriendendienst van professor tot professor???”

“Prof. Johan Huninga’s moeder was Etta Johanns Engelkens, geboren 1560 en overleden “op 12.09.1625 in Beerta (begraven in de kerk van Wolderdorp). Zij was de dochter van “Johann Engelkens en Else Buninga.

“Ik zou me op een nader onderzoek over de verbinding Emmius/Pijnacker/Huninga erg “verheugen.

“Met vriendelijke groeten
“Georg Groen

Tot zover de verklaring van Georg Groen. Ook wij zouden graag willen weten wie hier al eens onderzoek naar heeft gedaan. U kunt ons mailen via info@verenigingwesterwolde.nl maar u kunt ook op dit bericht reageren d.m.v. het plaatsen van een reactie.

Leden van onze vereniging op bezoek bij de Groninger Archieven

Bij wijze van experiment had de Historische Vereniging Westerwolde voor het eerst een avondexcursie georganiseerd. Zo kwamen 47 personen per bus en eigen vervoer om 18.45 uur aan in het gebouw van de Groninger Archieven, waar we met koffie/thee en koek werden ontvangen.
Na een tweetal uiteenzettingen te hebben aangehoord, waarin wij o.a. enigszins wijs werden gemaakt in het gebruik van de website van het archief en allegroningers.nl werden we los gelaten in de studiezaal, waar een heleboel “hoogtepunten uit Westerwolde” voor ons waren klaar gelegd, die we konden bekijken en fotograferen. Zo was er voor elk wat wils qua onderwerp en tijdsvak.
Hierna werden we in kleine groepjes rondgeleid door enkele van de archiefdepots. Gelukkig maar, want er ligt 27 kilometer archief opgeslagen in het gebouw (een deel ervan ligt elders opgeslagen) en alles bekijken was toch wel een lange wandeling geworden.
Na een tweede ronde koffie/thee met koek gingen we- een hoop wijzer – om 10 uur weer naar huis.

DSC05865DSC05866DSC05918

IMG_1741.JPG

IMG_1747.JPG

IMG_1748.JPG

Geschiedenis van Bellingwolde

CCF01152010_00004Van Anne ten Brink uit Groningen ontvingen we een drietal artikelen over de geschiedenis van Bellingwolde, zoals die in maart 1946 zijn gepubliceerd. De tekst is geschreven door mevr. E.J. Huizenga – Onnekes. De artikelen zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de Winschoter Courant.

U kunt de artikelen bekijken via deze link:
http://historie-bellingwedde.realsite.nl/projecten/bellingwolde/bellingwolde-oude-kranten

De Historische Vereniging Westerwolde in de voetsporen van de Arenbergen

Kort verslag van de gezamenlijke reis van de Historische Vereniging Westerwolde en het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal naar België.

Op vrijdag 26 september vertrokken 40 leden en donateurs van HVW en SHC voor een gezamenlijke reis richting België. De reis was onder het motto “In de voetsporen van de Arenbergen” georganiseerd door de reiscommissie van de HVW. Als eerste stop was uitgekozen Zevenbergen, waar de Catharinakerk werd bezocht en het grafmonument voor Jan van Ligne (gesneuveld in 1568 tijdens de slag bij Heiligerlee) werd bekeken.

Daaraanvolgend vertrokken we naar het plaatsje Edingen in België, waar de familie Arenberg een kasteel bezat. Eerst hebben we daar de St. Niklaaskerk bezocht met het grote schilderij op het altaar, waarop Anna de Croy (schoondochter van Jan van Ligne) staat afgebeeld. Hier heeft de familie een klooster gesticht, dat vooral dienst deed als begraafplaats voor de families Arenberg en de Croy. We kregen hier een uiteenzetting over de familie en konden de kloosterkerk met zijn schilderijen, het mausoleum en het immense monument voor Willem de Croy (een familielid van Anna de Croy) bekijken.
Daarna vertrokken we naar Brussel om in te checken in het hotel. Vervolgens ging het naar de oude binnenstad voor het diner.

De volgende ochtend gingen we nog even naar de “Grand Place” het grote marktplein in Brussel. Het marktplein is omringd door het middeleeuwse raadhuis en het gebouw van het bakkersgilde. De rest van de bebouwing bestaat vooral uit prachtige voormalige gildehuizen, die na een belegering door Lodewijk XIV zijn gebouwd en schitterend worden onderhouden.

De volgende plaats die we gingen bezoeken, was de oude universiteitsstad Leuven. Hier kon een ieder gedurende een aantal uren zelf bepalen wat hij/zij wilde bezichtigen. Leuven heeft onder andere een heel mooi oud raadhuis, een kathedraal daar tegenover en het grootste begijnhof van België.

Na de middag ging het naar het nabij gelegen plaatsje Heverlee, waar een kasteel staat, dat eeuwen lang in het bezit is geweest van de families de Croy en Arenberg. Vlak bij het kasteel bevindt zich nog een oude waterslagmolen.

Het verslag en de foto’s zijn van Jan S.A. Huizing

Nieuwe website Stichting 250\400

In 2015 is het 250 jaar geleden dat werd begonnen met het graven van het Stadskanaal. Ook is het dan 400 jaar geleden dat Johan Sems een grenslijn trok tussen de provincies Groningen en Drenthe: de Semslinie. Beide belangrijke historische gebeurtenissen worden in 2015 feestelijk herdacht met tal van evenementen en activiteiten die worden georganiseerd door allerlei verenigingen. De activiteiten worden gecoördineerd door de stichting 250\400. Voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten heeft de stichting een website laten ontwikkelen. Die website werd op 1 oktober 2015 onder grote belangstelling in het Streekhistorisch Centrum gelanceerd.

Kijk voor meer op www.250400.nl

website

16 oktober 2014 Avondexcursie naar de depots van de Groninger Archieven

Het bestuur van de Historische Vereniging Westerwolde nodigt haar leden hierbij uit voor een avondexcursie per bus naar de Groninger Archieven, Cascadeplein 10 te Groningen. De excursie is op donderdagavond 16 oktober 2014. De bus vertrekt vanaf de parkeerplaats bij d’Ekkelkaamp, Kerklaan 7 te Onstwedde om 18.45 uur.

We zullen ca. 19.30 arriveren bij de Groninger Archieven. Het programma ziet er als volgt uit:

• Ontvangst met koffie en thee
• Mevr. J. van Keulen en dhr. A. Beuse zullen het een en ander vertellen over de Groninger Archieven. In de studiezaal zijn topstukken uit de Westerwoldse geschiedenis te bekijken.
• Rondleiding in kleine groepjes o.l.v. de medewerkers door de depots van de Groninger Archieven die normaal voor het publiek niet toegankelijk zijn.

Ca. 21.45 uur zullen we weer vertrekken naar de opstapplaats in Onstwedde.

Om de reiskosten te dekken vragen wij van de deelnemers 10 euro per persoon. U kunt het bedrag contant voldoen bij de opstapplaats De rondleiding door de Groninger Archieven inclusief koffie/thee is gratis.

Indien u met de bus mee wilt kunt u zich aanmelden: door te bellen met de hr. Roossien, 06-23236063 of bovenstaand telefoonnummer (alleen op kantooruren). Ook kunt u mailen: b.roossien@streekhistorischcentrum.nl

N.B. Leden die met eigen vervoer naar Groningen willen reizen dienen zich tevens aan te melden aangezien men bij de Groninger Archieven graag van te voren wil weten op hoeveel mensen men moet rekenen. Uiteraard hoeft u dan geen bus-kosten te betalen.

Gaarne aanmelden voor woensdag 08 oktober a.s. !!!!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur.
B. Roossien.

Herinnering contributie 2014

De penningmeester laat weten dat een aantal leden hun contributie voor het jaar 2014 nog niet hebben voldaan. Gaarne verzoeken wij de betreffende leden het verschuldigde bedrag (20 euro) alsnog over te maken op

bankrekeningnummer: NL80RABO0358606063

of gironummer: NL07INGB0004222401

Bij voorbaat dank.

De penningmeester
B. Maarsingh
Europalaan 132
9501 CX STADSKANAAL
e-mail: bmaarsingh33@ziggo.nl

Expositie ‘Westerwolde door de ogen van Johan Hemkes’ in SHC De Oude Stelmakerij te Sellingen is verlengd tot en met 25 oktober!

Datum: van 3 mei tot en met 25 oktober 2014, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00-16.00 uur, zondag van 13.00-16.00 uur.

Plaats: SHC De Oude Stelmakerij, Dorpsstraat 32, 9551 AE te Sellingen;

Entree: gratis

Expositie ‘Westerwolde door de ogen van Johan Hemkes’ in Sellingen

Johan Hemkes (1894-1988) woonde van 1921 tot en met 1966 in Ter Apel, waar hij tekenleraar was aan de Rijks HBS (nu RSG Ter Apel). Gedurende zijn hele leven maakte hij vele etsen van het landschap om hem heen. Westerwolde was daarbij een geliefd onderwerp. Onlangs kon de Stichting Gebroeders Hessefonds een veertigtal etsen verwerven uit de collectie van Henk Conijn. Met deze aankoop blijft de verzameling als geheel behouden voor Westerwolde.

In SHC de oude Stelmakerij wordt de collectie voor het eerst getoond.

Johan Hemkes beschikte over een uitstekende beheersing van de etstechniek. Hij wist de sfeer van het landschap door middel van expressieve lijnen en fijn uitgewerkte details steeds treffend te raken. Een voorbeeld van zo’n sfeervol landschap is de vroege kleurets ‘Avond op de akker’ uit 1929. Het gloeiende avondlicht van de ondergaande zon maakt de arbeiders en hun paard, die terugkeren van hun werkzaamheden op het land, tot silhouetten aan de horizon.

Een dankbaar onderwerp voor zijn etsen vond hij ook in het Klooster van Ter Apel. Vele malen legde hij het gebouw vast, nu eens vanuit het zicht op de eeuwenoude linde achter de kloosterkerk, dan weer in de sneeuw, en ook de houten koorbanken met de karakteristieke ‘misericorde’ (steuntjes om op te zitten met een decoratie van uitgesneden gezichten) zijn door hem tot in detail bestudeerd en minutieus in de etsplaat gegraveerd.

Joham Hemkes bleef tot hoge leeftijd actief. Na zijn pensionering als leraar aan de RHBS in Ter Apel kon hij zich geheel aan de kunst wijden. Hij overleed in 1988 te Bilthoven op 94-jarige leeftijd, een imposant oeuvre nalatend.

 

DAG VAN DE GRONINGER GESCHIEDENIS 2014 IN HET TEKEN VAN VRIEND & VIJAND

DGG 2014Zaterdag 4 oktober is dit jaar uitgeroepen tot de Dag van de Groninger Geschiedenis. Het is voor de 28ste keer dat het grootste geschiedenisevenement van Groningen uitpakt en deze keer met het thema Vriend & Vijand .

De Dag van de Groninger Geschiedenis wordt traditiegetrouw gehouden in het gebouw van het RHC Groninger Archieven in Groningen en maakt onderdeel uit van de landelijke Maand van de Geschiedenis.

Dag van de Groninger Geschiedenis
Zaterdag 4 oktober 2014
Locatie: RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 en 10
Tijd: 11.00 – 17.00
De toegang is gratis

Voor meer informatie kijk hier: http://www.dagvandegroningergeschiedenis.nl/nl/

 

Lidmaatschapsgeld 2014

paying20euroVoor die leden, die het zijn vergeten:
Hierbij willen we u verzoeken om het lidmaatschapsgeld voor 2014 over te maken op één van onze rekeningen:
girorekening 4222401 = IBAN NL07INGB0004222401
raborekening 358606063=IBAN NL80RABO0358606063
Het contributiebedrag bedraagt € 20,00. Wilt u bij de betaling uw naam en woonplaats vermelden? Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.