Welkom bij de HVW

Uitgelicht

Welkom op de website van de Historische Vereniging Westerwolde. Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier. Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl

Denkt u aan onze eerstvolgende activiteiten. Zodra een verdere invulling bekend is, zullen wij dat hier melden.

Zaterdag 27 juni 2015(‘s middags):

Algemene ledenvergadering in de Turfschuur in Bourtange.
De heer G. de Vries uit 2e Exloërmond houdt dan een lezing over de ontwikkeling van het hoogveen.

Zaterdag 19 september 2015(hele dag):
Dagexcursie Noord Groningen. Nadere mededelingen volgen.
.
Donderdag 15 oktober 2015(avondbijeenkomst):
Algemene ledenvergadering in Museum de Oude Wolden in Bellingwolde.
De heer J.G. Abbes vertelt ons dan over de 1e Munsterse Oorlog

Zaterdag 12 december 2015(‘s middags):
Algemene Ledenvergadering in de Sprankel in Sellingen.
Spreker is de heer H. Perton, nadere informatie volgt nog.

Heeft u nog oude foto’s van Westerwolde?

Wij plaatsen uw oude foto’s, eventueel met toelichting, graag op onze website. U kunt ze sturen naar info@verenigingwesterwolde.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking. In het menu kunt u de foto’s bekijken als u op Oude Foto’s klikt.

Bestuursvergaderingen 2015(ter informatie)
Het bestuur van de vereniging vergadert op 20 augustus en 12 november 2015.

Oude Veendijk Vriescheloo

Onderstaande schitterde foto gemaakt door de bekende Winschoter fotograaf Tonnis Post kregen we dankzij een Facebook contact.
Bij de foto staat:
Oude Veendijk Januari 1915.
Uitgegeven door de Vereniging “Plaatselijke Belangen”,
gevestigd te Vriescheloo (360 leden)
Tj. van Duinen, Voorzitter
H. Mellema, Secretaris.
oude veendijk veelerveen 1915

 

Informatie over bedsteden gevraagd

bedstee

We kregen een vraag binnen van ons lid de heer Harm Nijboer:

Ik ben al een paar jaren bezig gegevens over bedsteden en bedstedenwanden aan het verzamelen. Het is moeilijk om over dit onderwerp gegevens te verzamelen.
Ondergetekende wil graag weten waar zich in Oost-Groningen nog bedsteden en complete wanden bevinden. Deze mogen zich dus ook best in het Oldambt of de Veenkoloniën bevinden. Het gaat om de volgende gegevens:

=In welk huis of boerderij is nog een bedstee/bedstede aanwezig (indien mogelijk met adres, familienaam en tel. nr.).
=Gaat het om 1 bedstee, twee bedsteden of een wand met servieskast en twee bedsteden.
=Wordt de slaapplaats nog gebruikt.
=Op welke plaats bevinden zich de bedsteden (of de bedstee) zich in het huis.
=Wat zijn de afmetingen van de bedstee of bedsteden (lengte en breedte).
=Wat zijn de afmetingen van servieskast (lengte x breedte x hoogte).
=Bezit de servieskast ook glas.
=Welke kleur hebben de deuren of gehele wand.
=Wat voor sluitwerk hebben de deuren.
=Bezitten de deuren ook profielen.
=Vorm van de deuren.
=Hoogte van het “bedsteeschot” vanaf de vloer en de hoogte van het “schot” zelf.
=Verdere bijzonderheden (schappen in de bedstee, gordijnen).
=Waar wordt de ruimte onder de bedestede(n) voor gebruikt.

Weet iemand alleen het adres, naam van de huiseigenaar of huurder en het telefoonnummer, dan is dat ook goed. Dan verzamel ik zelf wel de verdere gegevens.

Informatie kan gestuurd worden naar:
H. Nijboer
Kremersheerd 202
9737 PH Groningen
050-5490575
harmnijbgron@kpnmail.nl

Oude grafsteen uit 1710 komt tevoorschijn in Vlagtwedde

lukens1
In Vlagtwedde is vorige week bij graafwerkzaamheden bij de kerk een meer dan 300 jaar oude grafsteen tevoorschijn gekomen. We werden hierover getipt door ons lid Freerk Lukens. Toen we vanmorgen een kijkje gingen nemen, konden we met eigen ogen aanschouwen dat dit een grafsteen was uit 1710 van Elsjen Jacobs geboren ca. 1640 en overleden op 3 februari 1710. Zij was de tweede vrouw van Tamme Luickens(Tammo Lukens), die schoolmeester/advocaat was in Vlagtwedde.
lukens 2

Op pagina 306 in het boek Westerwolders en hun Woningbezit van 1568 tot 1829 Het Kerspel Vlagtwedde Deel I Het Dorp Vlagtwedde van C.J. Wegman en R.M.A.Wegman worden ze beschreven.

 

 

 

lukens3

Inmiddels is het nieuws ook bekend bij de media:
DvhN 9-4-2015
steenvlagtwedde

Westerwolde Actueel 8-4-2015westerwolde actueel

Gezocht: Afbeelding van de Luchtenborg in Veele

Op deze plek heeft de Luchtenborg gestaan

Op deze plek heeft de Luchtenborg gestaan

Gré Fennema uit Stadskanaal is op zoek naar een afbeelding van de Luchtenborg in Veele(Boerderij Trenning). Hiervan is weinig bekend maar tal van chirurgijnen als
Sicco Schiphorst geb. ca 1715 te Appingedam, docter J.U.D. geh. 1739 + Una Sipkes de Jonge geb. 1717 te Winschoten dochter van Sipke de Jonge chirurgijn +
Kenna Sikkens Fopkens hebben gewoond en zijn overleden op huize Luchtenborg te Veele. De naam Kenna kwam hiermee in Westerwolde terecht en dus in de families Velema, Kuper, Bruining en Bossen gekomen.
luchtenborg0004

Ook chirurgijnen als Simon en Jacob Oosterveld + ds. fam. Hommerckhuizen waren hiermee annex en woonden zeer waarschijnlijk op de Luchtenborg. veele
Het is verdwenen in de jaren 1940-50. Er moeten toch mensen zijn die dit nog hebben aanschouwd of hebben meegemaakt. Ik ben dan ook erg benieuwd op aanvullingen en reacties. Bij voorbaat dank Gré Fennema Stadskanaal.

U kunt een reactie onder dit bericht plaatsen of e-mailen naar info@verenigingwesterwolde.nl

Algemene ledenvergadering in Onstwedde

P1000503
Zaterdag 28 maart 2015 hield de Historische Vereniging Westerwolde haar algemene ledenvergadering in gebouw ‘De Ekkelkaamp’, Kerklaan 7 te Onstwedde.
Op de agenda stond een aantal huishoudelijke zaken, zoals bestuursverkiezing, financieel verslag. begroting en jaarverslag. De bestuursleden B. Roosien en B. Maarsingh hebben afscheid genomen en als nieuwe bestuursleden werden gekozen mevr. K. Kuper-Dijkmeijer en dhr. G. Volders. Mevr. Kuper wordt de nieuwe penningmeester en de dames J. Middelkamp en W. Volders zullen gezamenlijk het secretariaat gaan beheren. Als lid van de kascommissie werd benoemd de heer Stubbe uit Bellingwolde.
P1000501Na de pauze was er een lezing van archeologe mw. M. (Mirte) van Geffen MA over het thema: De Pekelborg.
Bijna iedereen in Oost-Groningen heeft er wel eens van gehoord: de Pekelborg, een 15de-eeuwse borg die ergens in het Zuiderveen onder Winschoten heeft gestaan. Maar wat weten we eigenlijk van deze borg en zijn bewoners? Als archeologen steken wij natuurlijk allemaal graag de schop in de grond. Maar ook het “graven” in de archieven levert leuke en interessante conclusies op. In deze lezing werd middels een casestudie van de Pekelborg (een 15de-eeuwse borg in het Zuiderveen onder Winschoten) ingegaan op het belang van archiefonderzoek voor de archeologie’. Hierna hield onze voorzitter Jochem Abbes nog een inleiding over Westerwolde in de Middeleeuwen.

In memoriam Tinus Kruize 1934-2015

tinus kruize
In memoriam Tinus Kruize 1934-2015
Na een periode van afnemende gezondheid is overleden de heer Tinus Kruize uit Wedde. De heer Kruize was een van de oprichters en de stuwende kracht van de werkgroep Streekhistorie Bellingwedde. Mede op zijn initiatief kwamen in de gemeente Bellingwedde de streeknaambordjes weer terug.