Indexering Tijdschriften

Uitgelicht


Hemmo Clevering heeft de indexering van de oude jaargangen van de tijdschriften, die wij als vereniging in de loop van de jaren hebben uitgegeven, klaar. Met de link  INDEX TERRA WESTERWOLDA kunt u het bekijken. Als u vervolgens bij AUTEUR of TITTEL een zoekwoord invult, krijgt u alle nummers te zien waar dat woord in voorkomt. Als u daarna op JAAR klikt dan opent zich het betreffende tijdschrift. De meest recente uitgaven worden in een later stadium toegevoegd.

Welkom bij de Historische Vereniging Westerwolde

Uitgelicht

Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier.
Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nlLid worden van onze vereniging?

U kunt zich aanmelden als lid van onze vereniging via deze link.


 

 • Ledenbijeenkomsten:
  16-05-2024 Avondexcursie
  15-06-2024 Protestantse Kerk Blijham
  21-09-2024 Excursie
  19-10-2024 Buurthuis Jipsinghuizen
  14-12-2024 Summertime Mussel
 • Bestuursvergaderingen:
  22-05-2024
  03-07-2024
  28-08-2024
  20-11-2024
 • Heeft u nog oude foto’s van Westerwolde?
  Wij plaatsen uw oude foto’s, eventueel met toelichting, graag op onze website. U kunt ze sturen naar info@verenigingwesterwolde.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking. In het menu kunt u de foto’s bekijken als u op Oude Foto’s klikt.Copyright
  Ziet u op onze website een foto, waarvan u kunt aantonen dat de rechten bij u liggen? Dan zorgen wij er voor dat de vermelding bij deze foto wordt aangepast met de door u gewenste gegevens of dat (als u dat wenst) de foto wordt verwijderd. U kunt ons daar een e-mail bericht over sturen.

Rabobank
Rabobank-logo-FCOnze huisbankier is de Rabobank, waar het voor ons als vereniging plezierig bankieren is. Ons banknummer is: RABO Bank IBAN NL80RABO0358606063

Interessante lezing door Hendrik Andries Hachmer in Blijham

Vandaag hadden we een ledenbijeenkomst in Blijham. Nadat eerst onze voorzitter een verhaal hield over de geschiedenis van de kerk in Blijham was het woord aan Hendrik Andriies Hachmer. Hachmer, die directeur is van het Veenkoloniaal Museum in Veendam, vertelde over de Jugendstil huizen in Oost Groningen. In het Veenkoloniaal Museum is over dit onderwerp een zeer fraai boekwerkje te koop, die we van harte kunnen aanbevelen.

Dag van de Noord-Nederlandse archeologie

Valt samen met onze ledenvergadering in Blijham op die dag.

Dag van de Noord-Nederlandse archeologie

 Het Noordelijk Archeologisch Depot is op zaterdag 15 juni van 10:00 tot 16:30 uur geopend voor de Dag van de Noord-Nederlandse Archeologie. Dit evenement is het moment voor iedereen met interesse in geschiedenis en archeologie om zich onder te dompelen in het rijke verleden van Noord-Nederland.

 Deze speciale dag, georganiseerd in samenwerking met AWN-Noord en het Hunebedcentrum, biedt een gevarieerd programma voor jong en oud. Kom luisteren naar boeiende lezingen over recente archeologische onderzoeken uit Noord-Nederland, bewonder demonstraties van diverse re-enactors en laat je eigen archeologische vondsten determineren door experts. Tijdens rondleidingen door het depot krijg je een uniek kijkje achter de schermen. Op de informatiemarkt presenteren verschillende archeologische musea en verenigingen zich. Hier kun je informatie inwinnen, vragen stellen en de nieuwste ontwikkelingen in de archeologie ontdekken.

Voor de jonge bezoekers zijn er verschillende kinderactiviteiten, waaronder leuke activiteiten bij de pop-up ArcheoHotspot. Hier kunnen kinderen op speelse wijze kennismaken met archeologie en zelf aan de slag gaan.

 Praktische informatie:

·        Datum: Zaterdag 15 juni 2024

·        Tijd: 10:00 – 16:30 uur

·        Locatie: Noordelijk Archeologisch Depot, Nieuweweg 76, 9364 PE Nuis

·        Toegang: Gratis

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: https://dagvandenoordnederlandsearcheologie.nl/

Voorjaarsnummer Terra Westerwolda verschenen

Het voorjaar is begonnen en dat betekent dat het voorjaarsnummer van Terra Westerwolde uit is gekomen. Het tijdschrift is inmiddels bij alle abonnees op de mat gevallen en is weer verkrijgbaar bij de vaste verkooppunten.

Boer en bestuurder Hilbrand Sinnema kent u wellicht als voorzitter van LTO Noord of als bestuurder bij het waterschap. Maar het belangrijkste voor hem was altijd zijn akkerbouwbedrijf in Sellingerbeetse. In Terra Westerwolda leest u een interview met Hilbrand over zijn bestuurlijke carrière, maar bovenal zijn liefde voor en band met Westerwolde.

Kolonisten in Westerwolde Wie in december 2023 op de ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Westerwolde is geweest, zal zich wellicht een lezing van Wil Schackmann herinneren over de Koloniën van Weldadigheid. Geert Volders dook in de archieven en ontdekte daar het verhaal van drie leden van de familie Tolhuis, kolonisten in Veenhuizen die direct en indirect een band hadden met Westerwolde.

Chine de Commande Tijdens een bezoek aan de Fraeylemaborg in Slochteren viel het oog van Jan Huizing op iets unieks: een Chine de Commande eetservies. In Terra Westerwolda leest u over de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere servies en de weg die het heeft afgelegd voordat het weer in Groningen tentoongesteld werd.

En verder…

Uiteraard bevat Terra Westerwolda ook weer vertrouwde rubrieken zoals ‘Het portret van’, de recente historische actualiteiten en het nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde. Daarnaast een nieuwe aflevering uit de geschiedenis van Westerwolde en het verhaal van een imposant tolhek in Ter Apel.

En wist u dat u oude nummers van Terra Westerwolda nu ook online in kan zien? Op www.terrawesterwolda.nl vindt u een index waarin artikelen uit het tijdschrift vanaf 1980 te vinden zijn. Nieuwe nummers worden twee jaar na hun verschijning aan het overzicht toegevoegd. Dus heeft u het voorjaarsnummer uit, neem dan eens een kijkje in een ouder exemplaar!

Avondexcursie naar Rhede

Bericht voor onze leden

Vlagtwedde, 6 mei 2024

Betreft: Uitnodiging avondexcursie 16 mei a.s.

Geachte leden van de vereniging,
Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering in Onstwedde van 16 maart jl., toen de aanwezigen het bestuur verzochten om een extra activiteit, heeft het bestuur nagedacht over een invulling hiervan. Op de suggestie van de voorzitter om eens wat vaker kennis te nemen van de geschiedenis van de Duitse grensregio (het Eemsland en Oost-Friesland) werd instemmend gereageerd. Daarom wil het bestuur u hierbij uitnodigen voor een avondbijeenkomst op donderdag 16 mei a.s. in het Landwirtschaftsmuseumte Rhede (Ems). Het adres van het museum is: Emsstraße 15.


Het landbouwmuseum te Rhede is gevestigd in een gerestaureerde boerderij en is in de jaren 1991-1995 tot stand gekomen. Het museum vertelt het verhaal van de landbouwgeschiedenis van het dorp en de streek uit de periode 1850-1950. In de grote schuur (met een dekbalkgebint) worden landbouwwerktuigen en gereedschappen tentoongesteld en vindt men een reconstructie van het interieur van een arbeiderswoning. In vijf afdelingen worden de volgende aspecten van de landbouw getoond: de grondbewerking, de graanoogst, het hooien, de dierhouderij en de melkveehouderij. Het museum geeft een beeld van de oude landbouwsamenleving met het vele en soms zware werk dat daarbij hoorde.

 

Programma

19.30 u.: Ontvangst in het museum. Welkomstwoord.

19.40 u.: Eerste helft van de rondleiding (gesplitst)

20.15 u.: “Kaffee mit Kuchen”

21.00 u.: Tweede helft van de rondleiding (gesplitst)

21.30 u.: Gezamenlijke afsluiting.

            Een aantal praktische zaken:

– U gaat met eigen vervoer naar Rhede;

– Eigen bijdrage: € 7,50: U kunt zich voor deze excursie aanmelden door het bedrag (per deelnemer) over te maken op rekening van de Historische Vereniging Westerwolde NL80RABO0358606063.

(graag voor 15 mei)Vermeld bij uw betaling s.v.p. uw naam en adres; dan weet de penningmeester wie zich heeft opgegeven. U ontvangt dan per e-mail een bevestiging van deelname.

We hopen velen van u te zien op 16 mei in Rhede; graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,                                                                 K. Kuper-Dijkmeijer, secr.

Dr. Egge Knol sprak op de ledenvergadering in Onstwedde


Tijdens de Algemene Ledenvergadering in d’Ekkelkamp in Onstwedde sprak Dr. Egge Knol over ‘Anderhalve Eeuw Westerwolde in het Groninger Museum’. Het was een zeer interessante lezing, die door veel leden werd bijgewoond.
De heer Knol vertelde o.a. dat de collectie van het museum is gedigitaliseerd en dat men gratis de collectie kan raadplegen via internet. Zoeken op bijvoorbeeld plaats is mogelijk.
Vroeger had het museum een Westerwolde kamer, maar die is al lang niet meer aanwezig.

Westerwoldse Kamer in Groninger Museum

 

Jan Wepel en de schaapskudde van Ter Borg + Update

Vrijwel iedereen kent wel de foto van de schaapskudde in Ter Borg met schaapherder Jan Wepel en een nog jonge Grietje Heun (ik heb haar alleen gekend onder de naam ‘opoe’).

Maar ik denk dat niemand doorheeft dat er twee foto’s zijn gemaakt van dit tafereel, zie bijgevoegd en let op de positie van de mensen en de schapen op de foto.

Misschien ook een aardige aanvulling. Het betreft de gezamenlijke kudde van de families Harding en ter Borg. Mijn tante Geertruida Harding vertelde altijd dat de schapen zelf wisten naar welke schaapskooi ze moesten gaan om te overnachten.

Groet Berend Jan Harding

In 2017 plaatsten we al een schilderij van hetzelfde tafereel toegestuurd door Aike Hesse en naar aanleiding van dit bericht kwam er zowaar nog een schilderij tevoorschijn afkomstig van  Roel Kuper.

Zie ook het eerdere bericht over hierover:
LINK NAAR EERDER BERICHT

Wollinghuizerweg van Vlagtwedde naar Jipsinghuizen bestaat 100 jaar + Update

De weg van Vlagtwedde naar Jipsinghuizen was tot 1922 nog een zandweg. In natte periodes gaf dat veel problemen. In 1922 was het zover dat de nieuwe verharde weg geopend kon worden. Ons lid mevr. M. Bruining uit Wollinghuizen had al een brief geschreven naar de krant met het verzoek daar eens wat aandacht aan te gaan besteden. Blijkbaar vond de krant het niet nodig en mevr. Bruining wacht nog steeds op antwoord, Toen ze de webmaster van de Historische Vereniging Westerwolde benaderde en vroeg of die iets voor haar kon betekenen en toen ze er ook nog bij zei “Joe binnen aaltied zo actief….” dan kun je dat ook moeilijk weigeren. Daarom maar eens in de oude kranten gedoken en wat foto’s van vroeger erbij gezocht.

Uit de Winschoter Courant van 8 augustus 1922:

UPDATE
Van ons lid Berend Jan Harding kregen we een mooie foto toegestuurd als aanvulling op dit bericht met de volgende tekst:
” ik zag dat op de site van de historische vereniging een artikel staat over de opening van de weg in 1922. Ik beschik over de originele foto van de opening in Jipsinghuizen met daarop de boog met tekst waarnaar verwezen wordt in het krantenartikel. Misschien leuk om die er bij te plaatsen. Ben ook wel benieuwd naar de namen van de personen die op de foto staan, Grt Berend Jan. ”

Als iemand weet wie er op de foto staan, dan horen we het graag.