Welkom bij de Historische Vereniging Westerwolde

Uitgelicht

Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier.
Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl

Denkt u aan onze eerstvolgende activiteiten?
Zodra een verdere invulling bekend is, zullen wij dat hier melden.

Zaterdag 12 december 2015 13.30 uur
Algemene Ledenvergadering in de Sprankel in Sellingen.

boek lezing

 

Spreker is Joop Tilbusscher, die onlangs zijn boek ‘Zestien vierkante meter. Arbeiderswoningen op Groninger dorpen 1900-1950’ (Bedum 2015) heeft gepubliceerd. Een mooie uitgave, waarin Westerwolde vrij uitgebreid aan bod komt.

 

 

 

 

 


19 maart 2016
Ekkelkaamp Onstwedde 13.30 uur


18 juni 2016
Prot.Kerk Blijham aan het Oostereind 31 13.30 uur


20 oktober 2016
R.K.Parochie St.Willibrordus Ter-Apel 19.30 uur


17 december 2016
Kruispunt Vlagtwedde 13.30 uur


Onze jaarlijkse excursie
is gepland op 17 september 2016


Bestuursvergaderingen 2016 ter informatie
21 januari, 14 april, 14 juli, 8 september, 10 november


Heeft u nog oude foto’s van Westerwolde?

Wij plaatsen uw oude foto’s, eventueel met toelichting, graag op onze website. U kunt ze sturen naar info@verenigingwesterwolde.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking. In het menu kunt u de foto’s bekijken als u op Oude Foto’s klikt.

Nieuwe ontwikkelingen rond Terra Westerwolda

Zegel Westerwolde Laude Melkfabriek

De volgende Terra Westerwolda zal eind november / begin december verschijnen. Het betreft een extra dik nummer, te beschouwen als een “dubbelnummer”.

Dit is de laatste Terra Westerwolda die verschijnt in samenwerking met het Historisch Centrum Stadskanaal. Het bestuur van het Historisch Centrum Stadskanaal heeft aangegeven, dat zij de samenwerking wil beëindigen.

Volgend jaar gaat Terra Westerwolda verder met een nieuwe partner: het Museum de Oude Wolden te Bellingwolde. Het bestuur zal hierover op 12 december in “de Sprankel” te Sellingen nadere mededelingen doen.

Oude foto’s van Bourtange voor het herstel van de vesting


Klik op het pijltje voor de volgende foto of wacht tot hij vanzelf verder gaat.
Bron foto’s: Harm Selling.

Ledenbijeenkomst op donderdag 15 oktober 2015 in Bellingwolde

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Geachte leden en andere belangstellenden,

Zoals reeds eerder aangekondigd, willen wij u hierbij nogmaals uitnodigen voor de eerstvolgende ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Westerwolde op donderdag 15 oktober a.s. in Museum De Oude Wolden (Hoofdweg 161, 9695 AE) te Bellingwolde.
Deze extra ledenvergadering staat in het teken van de expositie “Onder Vuur” in het museum, waarin de Eerste Munsterse Oorlog op een inzichtelijke en interessante manier wordt verbeeld. Voor deze gelegenheid heeft het museum verschillende bijzondere stukken in bruikleen gekregen, waarvan enkele nog nooit in Westerwolde zijn vertoond. Na de herdenking van de Slag bij Jipsinghuizen op 26 september jl. en de opening van de beide deelexposities in SHC De Oude Stelmakerij te Sellingen (2 oktober jl.) en Vestingmuseum Oudeschans (4 oktober jl.), zullen op deze avond enkele mini-lezingen worden aangeboden en krijgt u de gelegenheid om de expositie te bezichtigen.

De vergadering begint om 20.00 u. (inloop v.a. 19.30 u.). De agenda is als volgt:

1. Opening, door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris.
3. ‘De Eerste Munsterse Oorlog 1665-1666; een overzicht’, door drs. Tjarko van Dijk, medewerker van Museum de Oude Wolden.
4. ‘Defensie en legerwezen in Oost-Groningen in 1665’, door Geert Volders MA, samensteller van de exposities in Sellingen en Oudeschans.
5. ‘De Slag bij Jipsinghuizen; een historiografie’, door drs. Jochem Abbes, cultuurambtenaar van de gemeente Vlagtwedde.
6. Pauze.
7. Korte toelichting op de expositie, door Tjarko van Dijk. Daarna heeft u gelegenheid om de expositie te bezichtigen. De bovengenoemde sprekers zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Tot slot nog een mededeling: wegens drukke werkzaamheden van de redactie is de verschijning van het oktober-nummer van Terra Westerwolda enigszins verlaat. De samenstelling van het nummer is echter in vergevorderde staat en zal binnenkort worden uitgebracht.

Het bestuur hoopt weer velen van u op 15 oktober te mogen begroeten. Neemt u gerust een gast mee!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

I. Middelkamp-Maarsingh, secretaris.

Nieuwe expositie in De Oude Stelmakerij Sellingen

Den averechtsen bisschop voor webVanaf 3 oktober a.s. is in SHC de Oude Stelmakerij een nieuwe expositie te zien, die gaat over de Slag bij Jipsinghuizen.

Volg deze link voor een verslag van de opening van deze expositie gemaakt door Westerwolde Actueel.

Deze veldslag, die in september dit jaar precies 350 jaar geleden werd geleverd, betekende een cruciaal moment in de Eerste Münsterse Oorlog. Bommen Berend, Prinsbischop van Münster, werd daar een gevoelige slag toegediend.

De Slag bij Jipsinghuizen staat te boek als ‘een hart gevecht’. Het Münsterse leger, ongeveer 1.800 man groot, werd uit elkaar geslagen. Daarmee werd de eerste aanval op de stad Groningen verijdeld. In de expositie vertellen panelen, foto’s en kaarten over de gebeurtenissen die zich in slechts enkele dagen afspeelden in het kleine Westerwoldse plaatsje dat hiermee een plaats in de Vaderlandse geschiedenis verwierf.

Veenbrug Geert Schreuder

Dit is de Munsterse veenbrug tussen Walchum en Sellingen verwoest door luitenant Willem Nierop en zijn manschappen ( Geert Schreuder, 2015).

Kunstschilder Geert Schreuder uit Onstwedde verbeeldde speciaal voor deze tentoonstelling een van de gebeurtenissen tijdens de veldslag.

De tentoonstelling in Sellingen maakt deel uit van een groter geheel aan activiteiten waarvan de hoofdtentoonstelling in Museum de Oude Wolden in Bellingwolde wordt gehouden. Hier wordt het algemene verhaal van de Eerste Münsterse oorlog verteld, in het Vestingmuseum in Oudeschans is te zien hoe soldaten  in de 17e eeuw in een vestingdorp leefden.

SHC de oude Stelmakerij is een dependance van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal. De openingstijden zijn in de maand oktober van woensdag tot en met zaterdag van 10.00-16.00 uur en op zondag van 13.00-16.00 uur. Raadpleeg voor de openingstijden na oktober de website www.streekhistorischcentrum.nl. Het adres is Dorpsstraat 32, 9551 AE Sellingen, de entree is gratis.