Welkom bij de HVW

Uitgelicht

Welkom op de website van de Historische Vereniging Westerwolde. Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier. Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl

Denkt u aan onze eerstvolgende activiteiten. Zodra een verdere invulling bekend is, zullen wij dat hier melden.

Zaterdag 28 maart 2015(‘s middags):
Algemene ledenvergadering in gebouw ‘De Ekkelkaamp’, Kerklaan 7 te Onstwedde.
Aanvang 13.30 uur
Op de agenda staat een aantal huishoudelijke zaken, zoals bestuursverkiezing, financieel verslag. begroting en jaarverslag en na de pauze is er  een lezing van archeologe mw. M. (Mirte) van Geffen MA over het thema: De Pekelborg. In de toelichting schrijft zij: ‘Bijna iedereen in Oost-Groningen heeft er wel eens van gehoord: de Pekelborg, een 15de-eeuwse borg die ergens in het Zuiderveen onder Winschoten heeft gestaan. Maar wat weten we eigenlijk van deze borg en zijn bewoners? Als archeologen steken wij natuurlijk allemaal graag de schop in de grond. Maar ook het “graven” in de archieven levert leuke en interessante conclusies op. In deze lezing wordt middels een casestudie van de Pekelborg (een 15de-eeuwse borg in het Zuiderveen onder Winschoten) ingegaan op het belang van archiefonderzoek voor de archeologie’.

Zaterdag 27 juni 2015(‘s middags):

Algemene ledenvergadering in de Turfschuur in Bourtange.
De heer G. de Vries uit 2e Exloërmond houdt dan een lezing over de ontwikkeling van het hoogveen.

Zaterdag 19 september 2015(hele dag):
Dagexcursie Noord Groningen. Nadere mededelingen volgen.
.
Donderdag 15 oktober 2015(avondbijeenkomst):
Algemene ledenvergadering in Museum de Oude Wolden in Bellingwolde.
De heer J.G. Abbes vertelt ons dan over de 1e Munsterse Oorlog

Zaterdag 12 december 2015(‘s middags):
Algemene Ledenvergadering in de Sprankel in Sellingen.
Spreker is de heer H. Perton, nadere informatie volgt nog.

Heeft u nog oude foto’s van Westerwolde?

Wij plaatsen uw oude foto’s, eventueel met toelichting, graag op onze website. U kunt ze sturen naar info@verenigingwesterwolde.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking. In het menu kunt u de foto’s bekijken als u op Oude Foto’s klikt.

Bestuursvergaderingen 2015(ter informatie)
Het bestuur van de vereniging vergadert op 21 mei, 20 augustus en 12 november 2015.

Contributie 2015. Mogen we op uw medewerking rekenen?

20 euro

Het contributiebedrag voor 2015 is onveranderd €20,00 gebleven. Om kosten te besparen sturen we geen aparte nota’s of acceptgiro’s.

RABO bankrekeningnummer: NL80RABO0358606063 of
ING bankrekeningnummer: NL07INGB0004222401

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De penningmeester
B. Maarsingh
Europalaan 132
9501 CX STADSKANAAL
e-mail: bmaarsingh33@ziggo.nl

Expositie ‘Westerwolde verbeeld´ door tien kunstenaars in Sellingen

Op vrijdagmiddag 27 maart om 16.00 uur opent SHC de oude Stelmakerij weer haar deuren voor het nieuwe seizoen. In deze dependance van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal is een geheel nieuwe tentoonstelling ingericht, waar de bezoekers na de winterstop weer van harte welkom zijn. De opening zal worden verricht door wethouder Giny Luth van de gemeente Vlagtwedde. U bent hierbij van harte welkom.

In de eerste expositie van dit seizoen staat het landschap van Westerwolde centraal. Via de bestaande kanalen van de Open Atelierroutes in Westerwolde (De Beetse-Ter Borg en de Twee Karspelen Kunstroute) zijn kunstenaars uit het gebied benaderd met het verzoek mee te doen aan deze thema-groepstentoonstelling, waarbij de enige voorwaarde was dat het werk iets met Westerwolde te maken moet hebben. Daar hebben een tiental kunstenaars op gereageerd met heel divers werk. Zo is er ruimtelijk werk van Jelle Leek en Bernard Winkel, foto’s van de fotografen Ard Hesselink, Bert Veeman en Peter van Putten, schilderijen van Geert Schreuder, Harry Schomaker, Elizabeth Kodde en Folkert Pietersen en grafisch werk van Inger Steyn en Zwaantje Weishaupt.

De Stelmakerij werd in 2012-2013 geheel gerestaureerd en ingericht als expositieruimte. Na exposities over Kees Stip, de winter van 1979 en etsen van Johan Hemkes is er nu dus opnieuw voor een kunsttentoonstelling te zien. Later dit seizoen komt de geschiedenis weer aan bod. Vanaf 4 juni is dat in een tentoonstelling over het onderwijs in Westerwolde, waar meester J.H. Neuteboom centraal zal staan. Ook zijn er voorbereidingen gaande om vanaf september deel te nemen aan een tentoonstellingsdrieluik over Bommen Berend en de Slag bij Jipsinghuizen.

SHC de oude Stelmakerij deelt haar ruimte met Tourist Info Westerwolde. Zij gaan op woensdag 1 april weer open voor publiek. Westerwolde Verbeeld is na de opening te bezoeken op zaterdag 28 maart van 11.00 tot 16.00 uur ter gelegenheid van de jaarmarkt bij de Hof van Sellingen. Daarna vanaf 1 april tot en met 31 mei van woensdag tot en met zaterdag van 10.00-16.00 uur en op zondag van 13.00-16.00 uur.

Meester – schrijver J.H. Neuteboom 150 jaar geleden geboren

NeuteboomDit jaar is het 150 jaar geleden dat de meester-schrijver J.H. Neuteboom werd geboren.

Van 1884 tot 1896 was hij onderwijzer in Sellingen. Na zijn verhuizing naar Den Haag is hij begonnen met het schrijven van zijn prachtige verhalen in het Westerwolds.

Tussen 1919 en 1929 werden die gepubliceerd in het Maandblad Groningen.

Uit de verhalen blijkt dat Neuteboom de streek rondom Sellingen, de mensen, die er woonden, hun persoonlijkheden, gevoelens, zeden en gewoonten zeer goed heeft gekend.

Zijn verzamelde werken zijn in 2001 in boekvorm verschenen.

Hoewel Stadskanaal zijn ‘’Meester Neuteboomschool’’ heeft en er naast het gemeentehuis in Sellingen een ‘’Meester Neuteboom-boom’’ staat, verdienen hij en zijn werk grotere bekendheid.

Daarom grijpt de Jan Hendrik Neuteboomstichting zijn 150ste geboortedag graag aan om zijn verhalen onder de aandacht te brengen d.m.v. de lancering van een Neuteboom fiets- of –wandeltocht, die tien plekken aandoet die in zijn verhalen een rol spelen.

Het routeboekje zal op donderdagmiddag 4 juni 2015  feestelijk worden gepresenteerd, gelijktijdig met de opening van een tentoonstelling in het gemeentehuis te Sellingen over

“Onze school in Westerwolde, vroeger en nu”.

De tentoonstelling, waaraan medewerking wordt verleend door het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal, is te bezichtigen in juni en juli in het gemeentehuis van Sellingen.

OPROEP

Iedereen in Westerwolde die over materiaal beschikt betreffende zijn of haar school, foto’s, filmpjes en schoolmateriaal, nodigen wij hierbij uit om dat tijdelijk uit te lenen voor de tentoonstelling. Al het materiaal kan op afspraak worden afgeleverd bij mevr. Marijke Vissering, Afd. Samenleving, Gemeente Vlagtwedde. (0599) 320 295, (0599) 320220. cultuur@vlagtwedde.nl; Dorpsstraat 1, Sellingen. Postbus 14, 9550 AA  Sellingen.

Aanwezig op ma t/m woe van 08.00 tot 16.30 en do en vr van 08.00 tot 12.00 uur.

Info J.H.Neuteboomproject: Jan Sleumer, 020-6140840 jansleumer@kpnplanet.nl

Wie kent dit huisje?

10917383_10204382550976867_6382749618836124810_n

We kregen deze vraag van Jeanine Katuin:

Wie weet het (toenmalige?) adres van het huisje op de foto. De foto is gemaakt in 1962. In het huisje heeft, voor zover ik weet, de familie Katuin gewoond. Zij zijn in 1903 naar Amerika geëmigreerd.

U kunt reageren via reacties bij dit bericht of naar ons mailadres of rechtstreeks via de website van de Genealogie van de familie Katuin: http://www.katuin.eu/

 

Algemene ledenvergadering goed bezocht

Zaterdag 20 december had een groot aantal leden van de Historische Vereniging Westerwolde regen en wind getrotseerd en was afgereisd naar Sellingen voor de algemene ledenvergadering van de vereniging. Op de agenda stonden wat huishoudelijke zaken en verder was er een zeer interessante lezing door de historicus Geert Volders uit Onstwedde over de Eerste Wereldoorlog en in het bijzonder wat daar in Westerwolde van te merken was. Hoewel in Nederland in de periode 1914-1918 de meeste activiteit was waar te nemen langs de zuidgrens door de strijd in België, werd ook de oostgrens nauwlettend in de gaten gehouden. Het was ook in de tijd dat de kanalisatie in Westerwolde op gang kwam en er werd toen dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van de Belgische vluchtelingen die hier toen in de regio vertoefden. Bij Ter Apel kreeg men te maken met ontsnapte Russische krijgsgevangenen en in die tijd werden er ook veel goederen gesmokkeld. In 1918 waren Franse vluchtelingen niet welkom in Onstwedde en omliggende plaatsen omdat daar toen de Spaanse griep heerste. Hoewel Westerwolde een neutraal grensgebied was, waren er toch ingrijpende beperkingen in het dagelijkse leven. Veel kostwinners waren namelijk ingezet om de landsgrenzen te bewaken. Het grote aantal vluchtelingen, er waren bijvoorbeeld meer dan een miljoen Belgen in Nederland, zorgde ook voor de nodige problemen. Maar toch was het ook een periode van ontwikkeling en vooruitgang.

Geert Volders gaf nog als leestip mee:
koch
IMG_1944a

Foto van de vergadering van 20 december 2014 in gebouw de Sprankel in Sellingen.

 

Kort overzicht van activiteiten van de Groninger Archieven in het voorjaar van 2015 (voor zover nu bekend)

• Woensdag 4 februari – lezing door Els van der Laan over Roodbaards Rijkdom, verhalen over de landschapsparken in Groningen.
• Woensdag 11 februari – lezing door Reinder Reinders over De achttiende-eeuwse kaart van de provincie Groningen van de hand van Th. Beckeringh.
• Woensdag 18 februari – lezing door Annet Nieuwhof over de publicatie En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge.
• Woensdag 11 maart – lezing door Meindert Schroor over zijn boek Rurale metropool. Mensen, migratie en middelen in Groningen ten tijde van de Republiek
• Zaterdag 14 maart – workshop Familieverhalen schrijven
• Zaterdag 21 maart – Dag van de Groninger Taal
• Woensdag 1 april – lezing door Bob Verschoor over Dicht bij huis. Het Groningen van Cornelis Jetses
• Zaterdag 11 april – Jaarvergadering en lezing georganiseerd door de NGV afd. Groningen (spreker nog niet bekend) – tijdens zaterdagopenstelling
• Woensdag 22 april – lezing door Greetje Bijl over: Loopbaan en levensloop van onderwijzers en onderwijzeressen in het openbaar lager onderwijs in de negentiende eeuw in Groningen.
• Donderdag 30 april – lezing door Monique Brinks over haar project rond Het Scholtenhuis in de Tweede Wereldoorlog. Het derde deel in de serie verschijnt half april.
• Woensdag 20 mei – lezing door Redmer Alma over De grafzerken in de kerk van Farmsum