Welkom bij de HVW

Uitgelicht

Welkom op de website van de Historische Vereniging Westerwolde. Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier. Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl

Denkt u aan onze eerstvolgende activiteiten. Zodra een verdere invulling bekend is, zullen wij dat hier melden.

Zaterdag 10 oktober 2015
Dag van de Groninger Geschiedenis(zie hieronder voor programma)
.
Donderdag 15 oktober 2015(zie hieronder):
Algemene ledenvergadering in Museum de Oude Wolden in Bellingwolde.
De heer J.G. Abbes vertelt ons dan over de 1e Munsterse Oorlog

Zaterdag 24 oktober 2015 Burcht Wedde (zie hieronder)
De Burcht in Wedde organiseert een historische inloopdag in de Burcht.
Harm Nijboer is aanwezig om vragen te beantwoorden.

Zaterdag 12 december 2015(’s middags):
Algemene Ledenvergadering in de Sprankel in Sellingen.
Spreker is de heer H. Perton, nadere informatie volgt nog.

Heeft u nog oude foto’s van Westerwolde?

Wij plaatsen uw oude foto’s, eventueel met toelichting, graag op onze website. U kunt ze sturen naar info@verenigingwesterwolde.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking. In het menu kunt u de foto’s bekijken als u op Oude Foto’s klikt.

Bestuursvergaderingen 2015(ter informatie)
Het bestuur van de vereniging vergadert op 12 november 2015.

Ledenbijeenkomst op donderdag 15 oktober 2015 in Bellingwolde

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Geachte leden en andere belangstellenden,

Zoals reeds eerder aangekondigd, willen wij u hierbij nogmaals uitnodigen voor de eerstvolgende ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Westerwolde op donderdag 15 oktober a.s. in Museum De Oude Wolden (Hoofdweg 161, 9695 AE) te Bellingwolde.
Deze extra ledenvergadering staat in het teken van de expositie “Onder Vuur” in het museum, waarin de Eerste Munsterse Oorlog op een inzichtelijke en interessante manier wordt verbeeld. Voor deze gelegenheid heeft het museum verschillende bijzondere stukken in bruikleen gekregen, waarvan enkele nog nooit in Westerwolde zijn vertoond. Na de herdenking van de Slag bij Jipsinghuizen op 26 september jl. en de opening van de beide deelexposities in SHC De Oude Stelmakerij te Sellingen (2 oktober jl.) en Vestingmuseum Oudeschans (4 oktober jl.), zullen op deze avond enkele mini-lezingen worden aangeboden en krijgt u de gelegenheid om de expositie te bezichtigen.

De vergadering begint om 20.00 u. (inloop v.a. 19.30 u.). De agenda is als volgt:

1. Opening, door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris.
3. ‘De Eerste Munsterse Oorlog 1665-1666; een overzicht’, door drs. Tjarko van Dijk, medewerker van Museum de Oude Wolden.
4. ‘Defensie en legerwezen in Oost-Groningen in 1665’, door Geert Volders MA, samensteller van de exposities in Sellingen en Oudeschans.
5. ‘De Slag bij Jipsinghuizen; een historiografie’, door drs. Jochem Abbes, cultuurambtenaar van de gemeente Vlagtwedde.
6. Pauze.
7. Korte toelichting op de expositie, door Tjarko van Dijk. Daarna heeft u gelegenheid om de expositie te bezichtigen. De bovengenoemde sprekers zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Tot slot nog een mededeling: wegens drukke werkzaamheden van de redactie is de verschijning van het oktober-nummer van Terra Westerwolda enigszins verlaat. De samenstelling van het nummer is echter in vergevorderde staat en zal binnenkort worden uitgebracht.

Het bestuur hoopt weer velen van u op 15 oktober te mogen begroeten. Neemt u gerust een gast mee!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

I. Middelkamp-Maarsingh, secretaris.

Nieuwe expositie in De Oude Stelmakerij Sellingen

Den averechtsen bisschop voor webVanaf 3 oktober a.s. is in SHC de Oude Stelmakerij een nieuwe expositie te zien, die gaat over de Slag bij Jipsinghuizen. Deze veldslag, die in september dit jaar precies 350 jaar geleden werd geleverd, betekende een cruciaal moment in de Eerste Münsterse Oorlog. Bommen Berend, Prinsbischop van Münster, werd daar een gevoelige slag toegediend.

De Slag bij Jipsinghuizen staat te boek als ‘een hart gevecht’. Het Münsterse leger, ongeveer 1.800 man groot, werd uit elkaar geslagen. Daarmee werd de eerste aanval op de stad Groningen verijdeld. In de expositie vertellen panelen, foto’s en kaarten over de gebeurtenissen die zich in slechts enkele dagen afspeelden in het kleine Westerwoldse plaatsje dat hiermee een plaats in de Vaderlandse geschiedenis verwierf.

Veenbrug Geert Schreuder

Dit is de Munsterse veenbrug tussen Walchum en Sellingen verwoest door luitenant Willem Nierop en zijn manschappen ( Geert Schreuder, 2015).

Kunstschilder Geert Schreuder uit Onstwedde verbeeldde speciaal voor deze tentoonstelling een van de gebeurtenissen tijdens de veldslag.

De tentoonstelling in Sellingen maakt deel uit van een groter geheel aan activiteiten waarvan de hoofdtentoonstelling in Museum de Oude Wolden in Bellingwolde wordt gehouden. Hier wordt het algemene verhaal van de Eerste Münsterse oorlog verteld, in het Vestingmuseum in Oudeschans is te zien hoe soldaten  in de 17e eeuw in een vestingdorp leefden.

SHC de oude Stelmakerij is een dependance van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal. De openingstijden zijn in de maand oktober van woensdag tot en met zaterdag van 10.00-16.00 uur en op zondag van 13.00-16.00 uur. Raadpleeg voor de openingstijden na oktober de website www.streekhistorischcentrum.nl. Het adres is Dorpsstraat 32, 9551 AE Sellingen, de entree is gratis.

Oktober is de Maand van de Geschiedenis

Oktober is de Maand van de Geschiedenis

Er wordt dan o.a. in Groningen de Dag van de Groninger Geschiedenis georganiseerd, maar op zaterdag 24 oktober 2015 wordt er ook in Westerwolde door de Burcht te Wedde aandacht besteed aan de Maand van de Geschiedenis.
66139 WEDDE IN FRISIA

De Burcht is dan namelijk open voor de liefhebbers van de historie van de Burcht. Harm Nijboer heeft jaren onderzoek gedaan naar de geschiedenis en bouwhistorie van het burchtcomplex. Hij is die dag van 10.00 -17.00 uur aanwezig op de Burcht om vragen te beantwoorden. Het museumgedeelte van de Burcht is dan eveneens open voor het publiek.

U bent dan van harte welkom.

Dag van de Groninger geschiedenis op 10 oktober a.s.

2837630859

De 29ste Dag van de Groninger Geschiedenis vind dit jaar plaats op zaterdag 10 oktober. De Dag van de Groninger Geschiedenis wordt traditiegetrouw gehouden in het gebouw van het RHC Groninger Archieven in Groningen en  maakt onderdeel uit van de landelijke Maand van de Geschiedenis. Het thema van deze editie is Tussen Droom & Daad en ook dit jaar pakt de organisatie groots uit met tal van geschiedenisactiviteiten rond dit landelijk thema. Een kleine greep uit de activiteiten die tijdens de Dag voorbij zullen komen: bezoekers kunnen verschillende lezingen over uiteenlopende historische onderwerpen bijwonen. Op het hoofdpodium zijn onder meer muziekoptredens, er is theater en de Groninger geschiedenisquiz ontbreekt ook dit jaar niet. Op de boeken- en informatiemarkt kunnen geïnteresseerden terecht voor oude en nieuwe boeken over de Groninger geschiedenis en cultuur. Ook dit jaar zal het parkeerdek weer gevuld zijn met bijzondere activiteiten voor jong en oud en zijn er diverse activiteiten op andere locaties als excursies, boottochten en -bezichtigingen. Het thema Tussen Droom & Daad zal als een rode draad verweven zijn in het programma. Binnenkort is het programma van de Dag van de Geschiedenis 2015 bekend.

Het volledige programma vindt u via deze link:
Programma 2015 Dag van de Groninger Geschiedenis

Dag van de Groninger Geschiedenis Zaterdag 10 oktober 2015 Locatie: RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 en 10 Tijd: 11.00 – 17.00 De toegang is gratis De Dag van de Groninger Geschiedenis wordt jaarlijks georganiseerd door RHC Groninger Archieven, Huis van de Groninger Cultuur, GAVA, Cultuurhistorische Vereniging Stad & Lande, Groninger Museum, Noordelijk Scheepvaartmuseum en Groninger Forum Bibliotheek.

Excursie Historische Vereniging Westerwolde op 19 september 2015.

door Jan S.A. Huizing

Zaterdag 19 september 2015 vertrokken 68 deelnemers in een grote bus naar.Noord-Groningen voor de excursie naar de laatste rustplaatsen van personen die een verbinding hadden met Westerwolde. Begonnen werd in de gerestaureerde kerk te Farmsum, waar onlangs een grote hoeveelheid grafstenen te voorschijn kwamen. Deze zijn inmiddels gerestaureerd en in de kerk opgesteld. De belangrijkste familie in Farmsum was de familie Ripperda, die er ook hun borg hadden staan. Zij hadden nauwe familiebanden met de bekende Addinga’s van de burcht te Wedde. Vervolgens was de Petrus en Pauluskerk in Loppersum aan de beurt. Nabij Loppersum woonde indertijd Jurjen van Munster, die tussen 1532 en 1536 drost van Westerwolde was en ook proost van deze kerk is geweest. Na de lunch in het schathoes van de Menkemaborgte Uithuizen werd de Bartholomeuskerk te Stedum bezocht. Hierin bevindt zich het praalgraf van Adriaan Clant, die namens de Ommelanden zijn handtekening zette onder het vredesverdrag van Munster in 1648. Zijn voorvader Eilco was in 1532 getrouwd met Margaretha Addinga. Na haar overlijden begon de familie een zeer langdurig proces om het bezit van de Heerlijkheid Westerwolde, dat echter niet werd gehonoreerd. De familie bepaalde in belangrijke mate het interieur van de kerk.


DSC07814 DSC07817
Zerk voor Hero Maurits Ripperda 1633 (Farmsum)
Vaas van een borg, thans gerestaureerd en in gebruik als doopvont (Farmsum)DSC07838
Deksteen grafkelder Jacob Ripperda 1625 (Farmsum)
DSC07843
Kerk Loppersum
DSC07871 DSC07872
Gewelfschildering Loppersum
DSC07935 DSC07941
Kerk Stedum rouwbord
Rouwbord Johan Clant 1694
DSC07980DSC07954 Praalgraf Adriaan Clant
Detail praalgraf Adriaan Clant

350 jaar Slag bij Jipsinghuizen bij Erve Huisingh te Jipsinghuizen

Klembord03

Uitnodiging voor onze leden

350 jaar Slag bij Jipsinghuizen bij Erve Huisingh te Jipsinghuizen
Weenderstraat 17, 9551 TJ Jipsinghuizen (post Sellingen)
Parkeergelegenheid naast de boerderij
Aanvang 13.30 uur
Op 26 september 2015

350 jaar Slag bij Jipsinghuizen

In de ochtend van 26 september 1665, dit jaar 350 jaar geleden, stootte een voorhoede van de gardetroepen van Groningen en Ommelanden op een Munsterse legermacht die in Jipsinghuizen het kampement had opgeslagen. Het ging om troepen van de prinsbisschop van Munster, Christoph Bernhard van Galen, die enkele dagen eerder de oorlog had verklaard aan de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Direct openden de 500 à 600 Groningers onder leiding van kapitein Rembt ten Ham de aanval, waarbij luitenant Willem Nierop en zijn avant-gardisten de heldenrol speelden.

Klembord01

‘Een hart gevecht’ volgde, zoals de bekende geschiedschrijver Lieuwe van Aitzema in 1668 schreef, en het overrompelende effect was totaal. Het Munsterse leger, ongeveer 1.800 man groot, werd uit elkaar geslagen. Daarbij sneuvelden ongeveer 300 manschappen. De rest sloeg in chaos op de vlucht richting Sellingen, waar ze ontkwamen via de provisorische veenbrug richting Walchum die voor de aanval in het geheim was aangelegd. Gajus van Jeltinga, op dat moment kapitein in de vesting Bourtange, vermeldde in zijn ‘aentekeninghen’ dat er van onze zijde bijna geen doden vielen te betreuren en ‘slechts’ 17 man gevangen waren genomen. Groningen was daarmee in eerste instantie gered en kreeg door de overwinning bij Jipsinghuizen tijd om de verdediging te organiseren. Met de Slag bij Jipsinghuizen werd de Munsterse invasie in eerste instantie afgeslagen, maar niet gestopt. Via de kop van Overijssel, Drenthe en het Oldambt werd Westerwolde alsnog ingenomen, maar de oorlog zou voor de bisschop slecht aflopen. Staatse troepen onder leiding van graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen wisten het ingesloten Munsterse leger uiteindelijk uit Westerwolde te verdrijven. De Slag bij Jipsinghuizen bleek een slecht voorteken voor de bisschop: op 18 april 1666 moest hij de Vrede van Kleef ondertekenen. 

Uitnodiging

Het college van burgemeester en wethouders van Vlagtwedde wil deze memorabele gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan en

nodigt u van harte uit om de herdenking van de Slag bij Jipsinghuizen op zaterdag 26 september 2015 bij te wonen. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom.

Wij zijn verheugd dat verschillende partners bereid waren om gezamenlijk een gevarieerd programma rond het thema samen te stellen. We denken daarbij aan Museum de Oude Wolden te Bellingwolde, SHC De Oude Stelmakerij te Sellingen, het Vestingmuseum Oudeschans, het CHC Oldambt en verschillende musea in Duitsland.
Laat u verrassen door het oude Erve Huisingh en een aansprekend programma!

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde

Programma

13.30 uur Inloop en ontvangst

14.00 uur Welkom en introductie door Tjarko van Dijk, medewerker Museum de Oude Wolden te Bellingwolde

14.05 uur ‘Een hart gevecht’ door Jochem Abbes, cultuurambtenaar gemeente Vlagtwedde

14.30 uur Muzikaal intermezzo door zanggroep Friends uit Blijham

14.45 uur Declamatie: ’t Samen-spraeck (1665), door de stichting Uni Solo uit Ter Apel

15.05 uur Presentaties en woorden van dank

15.15 uur Receptie

Meer informatie over het programma vindt u op www.ondervuur1665.nl.

Medewerking wordt verleend door het Exercitie Peloton Bourtange en de Stichting Middeleeuws Ter Apel.