Welkom bij de HVW

Uitgelicht

Welkom op de website van de Historische Vereniging Westerwolde. Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier. Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl
WesterwoldeHV

Denkt u aan onze eerstvolgende activiteit?

zaterdag 21 juni Ledenvergadering ‘s middags
vrijdag 26 en zaterdag 27 september reis naar België
donderdag 16 oktober Ledenvergadering ‘s avonds
zaterdag 20 december Ledenvergadering ‘s middags

SHC organiseert lentewandeling met ons bestuurslid Ruut Wegman op 27 april a.s.

Activiteit: Rondwandeling rondom de Oude Loop o.l.v. Ruut Wegman

Plaats: vertrek- en verzamelpunt: Wordt bij opgave bekend gemaakt
Tijd: zondag 27 april 2014, aanvang 14.30 uur.
Deelname: € 3,50 per persoon, donateurs van het Streekhistorisch Centrum € 2,00
Aanmelden: tijdens kantooruren via 0599-612649 of per mail: info@streekhistorischcentrum.nl.

Het Streekhistorisch Centrum is deze middag gesloten!

SHC organiseert lentewandeling

Op zondagmiddag 27 april organiseert het Streekhistorisch Centrum ter afsluiting van het activiteitenprogramma 2013-2014 een rondwandeling met gids door een prachtig stukje Westerwolde. De excursie gaat door het oude landschap bij Oud-Veele en Ter Wupping en wordt geleid door Ruut Wegman. Hij is medeauteur van de bekende boekenreeks Westerwolde en hun woningbezit 1568-1829 die inmiddels 9 delen omvat. Wegman is dan ook als geen ander thuis in de geschiedenis van het landschap Westerwolde en zijn bewoners.

51d DSCN1666

De wandeling begint om 14.30 uur, duurt ca. 1,5 uur en gaat gedeeltelijk door ruig terrein. Deelname kost 3,50 euro (donateurs betalen 2,00). Reserveren is noodzakelijk ( maximum aantal deelnemers ca. 30 personen). Bij opgave wordt het startpunt van de wandeling bekend gemaakt. Aanmelden kan tijdens kantooruren via 0599-612649 of per mail: info@streekhistorischcentrum.nl.

Meerdaagse reis naar België/najaarsexcursie nu in het najaar

Zoals enige tijd geleden is aangekondigd, is het de bedoeling om dit jaar een tweedaagse excursie te organiseren. De reis staat in het teken van het dynastieke geslacht Van Arenberg, die – met een onderbreking van 1593-1609 – van 1562-1617 de leenheerlijke rechten van Westerwolde in handen heeft gehad. Onderdelen van het programma zijn o.a. het grafmonument van Jean de Ligne in Zevenbergen, het voormalige Capucijnerklooster te Edingen (familiemausoleum) en het kasteel van Arenberg te Leuven-Heverlee. De excursie zal in gezamenlijkheid worden georganiseerd met het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal.

Hoewel de excursie gepland stond op 2 en 3 mei a.s., bleek dat deze data om verschillende redenen niet zo gelukkig waren gekozen. Daarom is besloten om de reis uit te stellen naar september en deze in de plaats te stellen van de gebruikelijke najaars-excursies van zowel de HVW als het SHC. De nieuwe data worden: vrijdag 26 en zaterdag 27 september a.s. Binnenkort ontvangt u uitnodiging met een programma, waarna u zich kunt inschrijven. Aangezien de reis in samenwerking met het SHC wordt georganiseerd, zal de uitnodiging tegelijkertijd aan de leden en donateurs van de beide organisaties worden gestuurd.

Graag willen wij u nog attenderen op onze eerstvolgende ALV van zaterdag 21 juni a.s. De uitnodiging met het programma zal eveneens binnenkort naar u toe worden gestuurd.

 

Archief oud-burgemeester Bellingwolde duikt op

VasbinderWillem Vasbinder was de eerste naoorlogse burgemeester van wat toen de gemeente Bellingwolde heette. Een deel van zijn archief is in handen gekomen van ons bestuurslid Marten Fokkens. Hij en enkele gelijkgestemden houden zich al jaren bezig met de historie van wat nu de gemeente Bellingwedde is. ,,Het archief is aan ons geschonken door de dochter van Vasbinder”, zegt Fokkens. Het archief laat zien dat Vasbinder, die leefde van 1900 tot 1974, van alles verzamelde wat met zijn werkgebied te maken had.

Zo bevat het oeroude documenten uit de negentiende eeuw die Bellingwolde betreffen. Maar het archief bevat ook correspondentie van Vasbinder zelf. Delen van het archief worden openbaar gemaakt via deze website.

bron: Dagblad van het Noorden 8-4-2014

Link naar de publicties uit het Vasbinder archief, die de komende tijd nog zullen worden uitgebreid.

Beelden van de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen

Beelden van de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen. En Uw bijdrage aan het Fotoboek Groningen 40-45. ‘Fotodag’ op zaterdag 12 april: Help ons mee om de geschiedenis van Groningen in de jaren ’40-’45 in beeld te schrijven!’

40-45_inbrengdag_mailRHC Groninger Archieven en het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen verzorgen in 2015 in samenwerking met uitgeverij Wbooks de publicatie Groningen 40-45. Het allereerste fotoboek over de Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen!
Wij zijn op zoek naar foto’s van Groningen uit de oorlogsjaren die nog bij u thuis op zolder of in lades zijn opgeborgen. Daarom organiseren wij een ‘WOII-fotodag’:

Wanneer : zaterdag 12 april 2014
Waar: Groninger Archieven, Cascadeplein 4 in Groningen
Hoe laat: 12:00 – 16.00 uur
Toegang: gratis

Terra Westerwolda nr. 1 2014 is verschenen

Frida de Ruiter08De meeste leden zullen het blad inmiddels wel al ontvangen hebben. Het eerste nummer van 2014 van Terra Westerwolde is namelijk van de persen gerold.
Het blad wordt gratis verspreid aan de leden van de Historische Vereniging Westerwolde en is in de regio te koop in de boekhandel voor € 4,95.

In dit nummer vindt u o.a.

  • Hotel Dopper
  • Interneringskamp Vriescheloo
  • Het conflict over de aanwas van de heerlijkheid Wedde
  • De etsen van Johan Hemkes
  • En nog 16 meer onderwerpen………….

Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland. Groningen, Friesland, Drenthe

465groot
Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland. Groningen, Friesland, DrentheKruijf, T. de e.a.

Uitgave in samenwerking met: Stichting Menno van Coehoorn

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe kennen elk een eigen ontwikkeling. Toch hebben ze, historisch bezien, veel met elkaar gemeen. Zo wisten zij zich in de middeleeuwen lang aan het landsheerlijke gezag te onttrekken en genoten zij een zelfstandige status.

Toen zij in de zestiende eeuw deel gingen uitmaken van de Republiek der Verenigde Nederlanden, werd hun onderlinge samenhang vooral zichtbaar op het militair-geografische vlak. Het zwaartepunt van de verdediging kwam toen aan de oostelijke buitengrens te liggen. Het defensieve vermogen van het hoogveenmoeras werd hier vergroot met vestingen en schansen, die regelmatig werden vernieuwd en uitgebreid. Tegelijkertijd verloren de versterkingen in de meer centraal gelegen delen van de provincies merendeels hun defensieve betekenis.

Zestig jaar geleden gaf de Stichting Menno van Coehoorn op basis van een inventarisatie van de verdedigingswerken in de drie provincies een gebrocheerde publicatie uit, die de start vormde van de serie atlassen van historische verdedigingswerken in Nederland. In de jaren negentig werd gekozen voor een beduidend bredere opzet, waarbij ook aandacht werd besteed aan factoren die de bouw en de verbetering van verdedigingswerken hadden beïnvloed. Na de verschijning van de delen over de drie zuidelijke provincies is nu opnieuw het noorden aan de beurt.

Ook de Burcht in Wedde wordt beschreven,

bron:
Egbert Brink
www.drentsarchief.nl

Lezing over de Sems Linie door Jochem Abbes

Met dank aan Wolter J. Kuper voor de tekst en de foto’s – www.wjkuper.net
2336421_orig Gisteravond werd in de Hesse Bibliotheek in Ter Apel in het kader van de ‘Grunneger Weke’ een lezing gegeven door Jochem Abbes. Dit jaar werd voor het vijfde jaar op rij deze week georganiseerd om de Groninger en vooral Westerwolder cultuur in de spotlight te zetten. 7068611_origRond half 8 begon de zaal van de bibliotheek langzaam vol te druppelen met geïnteresseerden in de ‘Semslinie’. Dit was het thema voor de lezing van de heer Jochem Abbes, wie voorzitter is van de Historische Vereniging Westerwolde. Om 20.00 uur nam Abbes het woord en begon met veel passie en interesse over dit onderwerp te vertellen. De Semslinie is de grens tussen de provincies Groningen en Drenthe die begin 1600 werd getrokken in opdracht van de Staten van Groningen en Drenthe. Ondanks dat de grens werd getrokken werd door zowel Groningen als Drenthe nog bezwaren gemaakt ten aanzien van Ter Apel. Beide provincies vonden dat ze aanspraak maakten om Ter Apel in hun provincie te hebben.

OPROEP

Nat gaan; een mars draaien; kaarten hebben als knuppels; gekken trekken de kaart; aangehouden te Bourtange; ik heb een schoenenwinkel, het zijn allemaal kaarttermen of gezegden die aan het kaartspel zijn ontleend.

Rien van den Broek en Ad Kerstens bereiden een boek voor met dergelijke termen en uitdrukkingen. Kent u hiervan voorbeelden, vooral die, welke niet te vinden zijn in spreekwoordencollecties of dialectwoordenboeken? Stuur ze dan – indien mogelijk met vermelding van bron en/of ontstaansgeschiedenis naar m.a.broek@planet.nl. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Rien van den Broek en Ad Kerstens

Cultuurprijs van de gemeente Vlagtwedde 2014

Wij ontvingen een brief van de gemeente Vlagtwedde waarin staat vermeld dat de Historische Vereniging Westerwolde is genomineerd voor de Cultuurprijs van de gemeente Vlagtwedde 2014. Op zondag 23 maart a.s. wordt de winnaar bekend gemaakt in het Klooster Ter Apel in het kader van de aftrap van de Grunneger Weke van de gemeente Vlagtwedde. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.

Algemene Ledenvergadering 15 maart 2014

Op zaterdag 15 maart jl. werd in de Brinkhof (Zalencomplex Geref. Kerk, Dorpsstraat 5) te Onstwedde de algemene ledenvergadering gehouden.
IMG_0936 Er kwam een aantal huishoudelijke zaken aan de orde, zoals het financieel verslag 2013, de begroting 2014 en het jaarverslag van de secretaris.
De bestuursleden Ruut Wegman en Bé Maarsingh werden opnieuw benoemd voor een nieuwe periode en als nieuwe bestuursleden werden benoemd dhr. Harm Prenger vanuit de werkgroep Streekhistorie Bellingwedde en dhr. Marten Fokkens, die al enige tijd de website beheert.
Na de pauze werd het woord gevoerd door dhr. Hendrik Hachmer, conservator van het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Hachmer vertelde op boeiende wijze over het thema: “Boeren op toegemaakte grond”.
IMG_0938 IMG_0934Waren de boeren van Blijham en Bellingwolde vroeger veelal lid van de Groninger Mij. van Landbouw, in Westerwolde daarentegen was de Veenkoloniale Boerenbond vooral actief. De grote ontginningen in het begin van de 20e eeuw gaven de landbouw in Westerwolde een overwegend veenkoloniaal karakter. Hachmer schetste een beeld van de agrarische wereld in de Veenkoloniën dat vele herkenningselementen heeft met betrekking tot Westerwolde.