Welkom bij de HVW

Uitgelicht

Welkom op de website van de Historische Vereniging Westerwolde. Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier. Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl

Denkt u aan onze eerstvolgende activiteiten. Zodra een verdere invulling bekend is, zullen wij dat hier melden.

Zaterdag 28 maart 2015(‘s middags):
Algemene ledenvergadering in gebouw ‘De Ekkelkamp’ te Onstwedde.
Aanvang 13.30 uur.

Zaterdag 27 juni 2015(‘s middags):
Algemene ledenvergadering Bourtange

Zaterdag 19 september 2015(hele dag):
Dagexcursie Noord Groningen
.
Donderdag 15 oktober 2015(avondbijeenkomst):
Algemene ledenvergadering Bellingwolde

Zaterdag 12 december 2015(‘s middags):
Algemene Ledenvergadering Ter Apel

Heeft u nog oude foto’s van Westerwolde?

Wij plaatsen uw oude foto’s, eventueel met toelichting, graag op onze website. U kunt ze sturen naar info@verenigingwesterwolde.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking. In het menu kunt u de foto’s bekijken als u op Oude Foto’s klikt.

 

Kort overzicht van komende activiteiten van de Groninger Archieven in 2015

 • Woensdag 18 februari – lezing door Annet Nieuwhof over de publicatie En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge.
 • Woensdag 11 maart – lezing door Meindert Schroor over zijn boek Rurale metropool. Mensen, migratie en middelen in Groningen ten tijde van de Republiek
 • Zaterdag 14 maart – workshop Familieverhalen (schrijven)
 • Zaterdag 21 maart – Dag van de Groninger Taal
 • Woensdag 1 april – lezing door Bob Verschoor over Dicht bij huis. Het Groningen van Cornelis Jetses
 • Zaterdag 11 april – Jaarvergadering en lezing georganiseerd door de NGV afd. Groningen (spreker nog niet bekend) – tijdens zaterdagopenstelling
 • Woensdag 22 april – lezing door Greetje Bijl over: Loopbaan en levensloop van onderwijzers en onderwijzeressen in het openbaar lager onderwijs in de negentiende eeuw in Groningen.
 • Donderdag 30 april – lezing door Monique Brinks over haar project rond Het Scholtenhuis in de Tweede Wereldoorlog. Het derde deel in de serie verschijnt half april.
 • Woensdag 20 mei – lezing door Redmer Alma over De grafzerken in de kerk van Farmsum
 • Zaterdag 10 oktober: Dag van de Groninger Geschiedenis. Thema: Droom en Daad

  zie voor nadere informatie de website van de Groninger Archieven

Meester – schrijver J.H. Neuteboom 150 jaar geleden geboren

NeuteboomDit jaar is het 150 jaar geleden dat de meester-schrijver J.H. Neuteboom werd geboren.

Van 1884 tot 1896 was hij onderwijzer in Sellingen. Na zijn verhuizing naar Den Haag is hij begonnen met het schrijven van zijn prachtige verhalen in het Westerwolds.

Tussen 1919 en 1929 werden die gepubliceerd in het Maandblad Groningen.

Uit de verhalen blijkt dat Neuteboom de streek rondom Sellingen, de mensen, die er woonden, hun persoonlijkheden, gevoelens, zeden en gewoonten zeer goed heeft gekend.

Zijn verzamelde werken zijn in 2001 in boekvorm verschenen.

Hoewel Stadskanaal zijn ‘’Meester Neuteboomschool’’ heeft en er naast het gemeentehuis in Sellingen een ‘’Meester Neuteboom-boom’’ staat, verdienen hij en zijn werk grotere bekendheid.

Daarom grijpt de Jan Hendrik Neuteboomstichting zijn 150ste geboortedag graag aan om zijn verhalen onder de aandacht te brengen d.m.v. de lancering van een Neuteboom fiets- of –wandeltocht, die tien plekken aandoet die in zijn verhalen een rol spelen.

Het routeboekje zal op donderdagmiddag 4 juni 2015  feestelijk worden gepresenteerd, gelijktijdig met de opening van een tentoonstelling in het gemeentehuis te Sellingen over

“Onze school in Westerwolde, vroeger en nu”.

De tentoonstelling, waaraan medewerking wordt verleend door het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal, is te bezichtigen in juni en juli in het gemeentehuis van Sellingen.

OPROEP

Iedereen in Westerwolde die over materiaal beschikt betreffende zijn of haar school, foto’s, filmpjes en schoolmateriaal, nodigen wij hierbij uit om dat tijdelijk uit te lenen voor de tentoonstelling. Al het materiaal kan op afspraak worden afgeleverd bij mevr. Marijke Vissering, Afd. Samenleving, Gemeente Vlagtwedde. (0599) 320 295, (0599) 320220. cultuur@vlagtwedde.nl; Dorpsstraat 1, Sellingen. Postbus 14, 9550 AA  Sellingen.

Aanwezig op ma t/m woe van 08.00 tot 16.30 en do en vr van 08.00 tot 12.00 uur.

Info J.H.Neuteboomproject: Jan Sleumer, 020-6140840 jansleumer@kpnplanet.nl

Contributie 2015. Mogen we op uw medewerking rekenen?

20 euro

2014 is weer voorbij. Dat betekent dat we aan u vragen om uw contributie voor 2015 over te maken op één van onze bankrekeningen. Het contributiebedrag is onveranderd €20,00 gebleven. Om kosten te besparen sturen we geen aparte nota’s of acceptgiro’s.

RABO bankrekeningnummer: NL80RABO0358606063 of
ING bankrekeningnummer: NL07INGB0004222401

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De penningmeester
B. Maarsingh
Europalaan 132
9501 CX STADSKANAAL
e-mail: bmaarsingh33@ziggo.nl

Wie kent dit huisje?

10917383_10204382550976867_6382749618836124810_n

We kregen deze vraag van Jeanine Katuin:

Wie weet het (toenmalige?) adres van het huisje op de foto. De foto is gemaakt in 1962. In het huisje heeft, voor zover ik weet, de familie Katuin gewoond. Zij zijn in 1903 naar Amerika geëmigreerd.

U kunt reageren via reacties bij dit bericht of naar ons mailadres of rechtstreeks via de website van de Genealogie van de familie Katuin: http://www.katuin.eu/

 

Algemene ledenvergadering goed bezocht

Zaterdag 20 december had een groot aantal leden van de Historische Vereniging Westerwolde regen en wind getrotseerd en was afgereisd naar Sellingen voor de algemene ledenvergadering van de vereniging. Op de agenda stonden wat huishoudelijke zaken en verder was er een zeer interessante lezing door de historicus Geert Volders uit Onstwedde over de Eerste Wereldoorlog en in het bijzonder wat daar in Westerwolde van te merken was. Hoewel in Nederland in de periode 1914-1918 de meeste activiteit was waar te nemen langs de zuidgrens door de strijd in België, werd ook de oostgrens nauwlettend in de gaten gehouden. Het was ook in de tijd dat de kanalisatie in Westerwolde op gang kwam en er werd toen dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van de Belgische vluchtelingen die hier toen in de regio vertoefden. Bij Ter Apel kreeg men te maken met ontsnapte Russische krijgsgevangenen en in die tijd werden er ook veel goederen gesmokkeld. In 1918 waren Franse vluchtelingen niet welkom in Onstwedde en omliggende plaatsen omdat daar toen de Spaanse griep heerste. Hoewel Westerwolde een neutraal grensgebied was, waren er toch ingrijpende beperkingen in het dagelijkse leven. Veel kostwinners waren namelijk ingezet om de landsgrenzen te bewaken. Het grote aantal vluchtelingen, er waren bijvoorbeeld meer dan een miljoen Belgen in Nederland, zorgde ook voor de nodige problemen. Maar toch was het ook een periode van ontwikkeling en vooruitgang.

Geert Volders gaf nog als leestip mee:
koch
IMG_1944a

Foto van de vergadering van 20 december 2014 in gebouw de Sprankel in Sellingen.

 

Kort overzicht van activiteiten van de Groninger Archieven in het voorjaar van 2015 (voor zover nu bekend)

• Woensdag 4 februari – lezing door Els van der Laan over Roodbaards Rijkdom, verhalen over de landschapsparken in Groningen.
• Woensdag 11 februari – lezing door Reinder Reinders over De achttiende-eeuwse kaart van de provincie Groningen van de hand van Th. Beckeringh.
• Woensdag 18 februari – lezing door Annet Nieuwhof over de publicatie En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge.
• Woensdag 11 maart – lezing door Meindert Schroor over zijn boek Rurale metropool. Mensen, migratie en middelen in Groningen ten tijde van de Republiek
• Zaterdag 14 maart – workshop Familieverhalen schrijven
• Zaterdag 21 maart – Dag van de Groninger Taal
• Woensdag 1 april – lezing door Bob Verschoor over Dicht bij huis. Het Groningen van Cornelis Jetses
• Zaterdag 11 april – Jaarvergadering en lezing georganiseerd door de NGV afd. Groningen (spreker nog niet bekend) – tijdens zaterdagopenstelling
• Woensdag 22 april – lezing door Greetje Bijl over: Loopbaan en levensloop van onderwijzers en onderwijzeressen in het openbaar lager onderwijs in de negentiende eeuw in Groningen.
• Donderdag 30 april – lezing door Monique Brinks over haar project rond Het Scholtenhuis in de Tweede Wereldoorlog. Het derde deel in de serie verschijnt half april.
• Woensdag 20 mei – lezing door Redmer Alma over De grafzerken in de kerk van Farmsum

Genealogische vraag “meester Jonkers” Onstwedde

Een groot aantal jaren ben ik bezig met het compleet maken van de stamboom van de familie Jonkers (periode vanaf 1610 tot heden). De familie Jonkers is oorspronkelijk afkomstig van de plaats Eesveen. Dit dorp behoorde destijds tot de gemeente Steenwijkerwold.Ik zou graag informatie ontvangen over een van de nakomelingen t.w. Berend Jonkers* Berend was volgens mijn onderzoek in 1891 eerst onderwijzer aan de christelijke school te Staphorst. Na het behalen van de hoofdakte in Zwolle in 1892 werd hij eveneens in 1892 tot hoofd van de bijzondere lagere school in Onstwedde benoemd. In 1907 vertrok hij weer naar de gemeente Staphorst in verband met zijn benoeming tot hoofd van de bijzondere lagere school. In 1911 verliet hij deze gemeente en vertrok naar de gemeente Benthuizen waar hij ook tot hoofd van een bijzondere lagere school werd benoemd. Hij overleed in de gemeente Utrecht in 1916 op 47 jarige leeftijd.

Mijn vragen zijn:

1) Wat is er over hem bekend?
2) Zijn er foto’s aanwezig waar hij op staat?
3) Is er een mooie foto van de desbetreffende scho(o)len?
4) Waar heeft hij met zijn gezin gewoond? Staat het huis er misschien nog en zo niet is dan aan te geven waar het huis heeft gestaan?

Ik stel het erg op prijs wanneer u mij iets verder kunt helpen. Eventuele kosten wil ik graag vergoeden.

Met vriendelijke groeten,
B. Jonkers
Gazellenlaan 12
9408 CL Assen. email: l.jonkers@wollef.nl

Gegevens:
*Berend Jonkers, geboren op vrijdag 4 juni 1869 om 08:00 in Kallenkote (gem.Steenwijkerwold) ,OV. Berend is overleden op dinsdag 5 september 1916 om 03:00 in Utrecht (gem.Utrecht) ,UT, 47 jaar oud. 
Berend trouwde, 40 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1910 in Staphorst (gem.Staphorst) ,OV met Elsiena Christina Tjadens, 33 jaar oud, nadat zij op vrijdag 22 april 1910 in Staphorst (gem.Staphorst) ,OV in ondertrouw zijn gegaan. 
Elsiena is geboren op woensdag 25 oktober 1876 om 23:00 in Beerta (gem.Beerta) ,GR, dochter van Freerk Tjadens en Antje Hidding. Elsiena is overleden op zondag 10 december 1972 in Ermelo (gem.Ermelo) ,GL, 96 jaar oud. 
Uit het huwelijk werden 2 kinderen geboren:
1. Jantien Antje, geboren 30 juni 1911 te Staphorst en
2. Antje Hilligje, geboren 8 mei 1915 in Benthuizen.
___________________________________________________________

Dag van de Westerwoldambster Geschiedenis 22-11-2014 in Wedde

Flyer Dag van de WesterwOLDambster geschiedenis - nov 2014 HRzaterdag 22 november 2014 in Wedde

10:00 uur – 16.00 uur

Openingsbijeenkomst in de hervormde kerk in Wedde met boekpresentatie ‘Naar het gerecht; criminele zaken uit het Oldambt 1750-1800′.

Muzikale omlijsting van Folkcorn, historische muziekgroep uit Wageningen.

 

 

 

BOEKPRESENTATIE ‘VOOR HET GERECHT’

Het derde deel van de Oldambt Historische Reeks is klaar. Dit wordt gepresenteerd op de Dag van de WesterwOLDambtster geschiedenis in de kerk in Wedde om 10:00 uur.

‘Naar het gerecht; criminele zaken uit het Oldambt 1750-1800′ is de titel. Een groep vrijwilligers las alle stukken uit de rechtbank van de tweede helft van de 18e eeuw en in dit boek staat een selectie uit deze verhalen. Paul Brood schreef de inleiding en Ties Tepper en Marianne Hoffschulte verzorgden de teksten.

Een van de schrijvers, Ties Tepper, zal vertellen over de totstandkoming van het boek en de bijeenkomst wordt muzikaal begeleid door Folkcorn. Deze muziekgroep zal liederen uit de 18e eeuw ten gehore brengen met begeleiding van originele instrumenten.

Tussen 12:00 en 15:00 zijn er drie lezingen.

van 12:00 tot 12:45 uur
*Oud rechter de heer Cazemier komt vertellen over zijn tijd bij de rechtbank

van 13:00 tot 13:45 uur
*Henk Wierts deelt zijn onderzoek naar de smokkel in de grensregio met ons

van 14:00 tot 14:45 uur
*Geert Volders houdt een lezing over de Eerste Wereldoorlog.

Op de markt kunt u terecht bij de Groninger Archieven voor allerhande presentaties over hun digitale onderzoeksmogelijkheden.

De markt vindt plaats in het dorpshuis De Voortgang in Wedde aan de Schoolstraat, naast de Protestantse Kerk.

Historische markt

De volgende deelnemers aan de historische markt zijn al bekend:

* Cultuurhistorisch Centrum Oldambt
* Historische Vereniging Westerwolde
* Historische Vereniging gemeente Scheemda
* Historische werkgroep Termunten
* De heer F. Lukens:  Historische collectie Vlagtwedde
* De heer M. Wolters: Collectie Tweede Wereldoorlog
* Museum De Oude Wolden, Bellingwolde
* Museum voor Naaldkunst, Winschoten
* Museumgemaal Termunten
* Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Groningen
* RHC Groninger Archieven
* Stichting Onstwedde Gaarv’n www.onstweddergaarvn.nl
* Vereniging Stad en Lande
* Werkgroep Kamp De Beetse
* Stichting Oud Winschoten
* Het Noord Nederlands Trein en Trammuseum – NNTTM

De dag is voor iedereen vrij toegankelijk.

Zegel Westerwolde Laude Melkfabriek