Welkom bij de HVW

Uitgelicht

Welkom op de website van de Historische Vereniging Westerwolde. Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier. Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl

Denkt u aan onze eerstvolgende activiteiten. Zodra een verdere invulling bekend is, zullen wij dat hier melden.

 

Zaterdag 19 september 2015(hele dag):
Dagexcursie Noord Groningen. Nadere mededelingen volgen.
.
Donderdag 15 oktober 2015(avondbijeenkomst):
Algemene ledenvergadering in Museum de Oude Wolden in Bellingwolde.
De heer J.G. Abbes vertelt ons dan over de 1e Munsterse Oorlog

Zaterdag 12 december 2015(‘s middags):
Algemene Ledenvergadering in de Sprankel in Sellingen.
Spreker is de heer H. Perton, nadere informatie volgt nog.

Heeft u nog oude foto’s van Westerwolde?

Wij plaatsen uw oude foto’s, eventueel met toelichting, graag op onze website. U kunt ze sturen naar info@verenigingwesterwolde.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking. In het menu kunt u de foto’s bekijken als u op Oude Foto’s klikt.

Bestuursvergaderingen 2015(ter informatie)
Het bestuur van de vereniging vergadert op 20 augustus en 12 november 2015.

Wie help mee?

Wij kregen onderstaande vraag binnen, die we u willen voorleggen. Misschien dat iemand hier een antwoord op weet?

In het fotoboek van mijn ouders kwam ik de volgende foto’s tegen uit begin jaren zestig van de vorige eeuw. Mijn ouders waren op bezoek bij een neef of nicht van mijn moeder in de buurt van Ter Apel/Vlagtwedde. Ik ben benieuwd waar deze foto’s genomen zijn en wie er op de foto’s staan. Even wat familieverbanden: Nanno Jager (Geb. 1870 te Nieuwe Pekela) trouwt in 1895 met Anna Kasjes( ook wel Karsies Kassies)geb 1869 te Opsterland als schippersdochter van Egbert Karsies en Annechien Saak uit Nieuwe Pekela. Anna Kasjes was de zus van mijn opa Feddo Kassies (geb 1870 te Harlingen overl 1922 te Amsterdam). De kinderen van Anna en Nanno waren de nichten en neven van mijn moeder Annechien Kassies. Ik vermoed dat mijn ouders bij een van deze kinderen op bezoek zijn geweest. Mijnmoeder was Annechien Kassies (1918-19993) en zij was gehuwd met Hendrik Frugte. Ik hoop dat u mij kunt helpen de foto’s te duiden en misschien zijn ze ook leuk voor uw vereniging.

met vriendelijke groet, Hanneke Ligt Frugte

   
    
   

Uitnodiging ledenbijeenkomst 27 juni 2015

Geachte leden en andere belangstellenden,

Zoals reeds eerder aangekondigd, willen wij u hierbij nogmaals uitnodigen voor de eerstvolgende ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Westerwolde op zaterdag 27 juni a.s. in De Turfschuur (Hervormd verenigingsgebouw, Marktplein 2B) te Bourtange. De vergadering begint om 13.30 uur. Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

1. Opening, door de voorzitter.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris.
4. Historische actualiteiten in Westerwolde.
5. Rondvraag/w.v.t.t.k.
6. Lezing door de heer Geert de Vries uit Tweede Exloërmond onder de titel: Hoogveen, wat was dat voor landschap? Eeuwenlang lag het beekdal van de Ruiten Aa ingeklemd tussen het Bourtanger Moor en het Oostermoer. De geschiedenis van Westerwolde is dan ook niet denkbaar zonder de aanwezigheid van deze uitgestrekte hoogvenen. Reden om eens stil te staan bij het karakter van dit landschap. De Vries licht toe: ‘In de veenkoloniën lopen we over de bodem van wat eens een diep moeras was. Het was tevens het grootste hoogveen-moeras van West Europa. Onvoorstelbaar dat in Groningen zelfs geen klein stukje hoogveen bewaard is gebleven. Hoe zag dit moeras er vroeger uit? Wanneer is het ontstaan? Welke planten en dieren leefden hier vroeger? Bestaan die soorten nu nog en zo ja waar zijn die dan te zien?’
Voor de pauze wordt de opbouw en afbraak van het hoogveen-landschap behandeld.
Na de pauze staan de dieren van het hoogveen centraal, zoals kraanvogels, heikikkers, libellen en vlinders. Tot slot wordt de vraag positief beantwoord of de schamele resten van het eens zo algemene hoogveenlandschap nog te behouden zijn.
7. Sluiting van de vergadering.

Het bestuur hoopt weer velen van u op 27 juni te mogen begroeten. Neemt u gerust een gast mee!
Houdt u rekening met de toegankelijkheid van de vesting Bourtange. Parkeren kan op de parkeerplaats bij het Informatiecentrum, maar mensen die slecht ter been zijn kunnen met de auto de vesting inrijden. Ook rijdt er een pendelbusje tussen het Informatiecentrum het Marktplein heen-en-weer.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

I. Middelkamp-Maarsingh, secretaris.

Oude Veendijk Vriescheloo

Onderstaande schitterde foto gemaakt door de bekende Winschoter fotograaf Tonnis Post kregen we dankzij een Facebook contact.
Bij de foto staat:
Oude Veendijk Januari 1915.
Uitgegeven door de Vereniging “Plaatselijke Belangen”,
gevestigd te Vriescheloo (360 leden)
Tj. van Duinen, Voorzitter
H. Mellema, Secretaris.
oude veendijk veelerveen 1915

 

Informatie over bedsteden gevraagd

bedstee

We kregen een vraag binnen van ons lid de heer Harm Nijboer:

Ik ben al een paar jaren bezig gegevens over bedsteden en bedstedenwanden aan het verzamelen. Het is moeilijk om over dit onderwerp gegevens te verzamelen.
Ondergetekende wil graag weten waar zich in Oost-Groningen nog bedsteden en complete wanden bevinden. Deze mogen zich dus ook best in het Oldambt of de Veenkoloniën bevinden. Het gaat om de volgende gegevens:

=In welk huis of boerderij is nog een bedstee/bedstede aanwezig (indien mogelijk met adres, familienaam en tel. nr.).
=Gaat het om 1 bedstee, twee bedsteden of een wand met servieskast en twee bedsteden.
=Wordt de slaapplaats nog gebruikt.
=Op welke plaats bevinden zich de bedsteden (of de bedstee) zich in het huis.
=Wat zijn de afmetingen van de bedstee of bedsteden (lengte en breedte).
=Wat zijn de afmetingen van servieskast (lengte x breedte x hoogte).
=Bezit de servieskast ook glas.
=Welke kleur hebben de deuren of gehele wand.
=Wat voor sluitwerk hebben de deuren.
=Bezitten de deuren ook profielen.
=Vorm van de deuren.
=Hoogte van het “bedsteeschot” vanaf de vloer en de hoogte van het “schot” zelf.
=Verdere bijzonderheden (schappen in de bedstee, gordijnen).
=Waar wordt de ruimte onder de bedestede(n) voor gebruikt.

Weet iemand alleen het adres, naam van de huiseigenaar of huurder en het telefoonnummer, dan is dat ook goed. Dan verzamel ik zelf wel de verdere gegevens.

Informatie kan gestuurd worden naar:
H. Nijboer
Kremersheerd 202
9737 PH Groningen
050-5490575
harmnijbgron@kpnmail.nl

Oude grafsteen uit 1710 komt tevoorschijn in Vlagtwedde

lukens1
In Vlagtwedde is vorige week bij graafwerkzaamheden bij de kerk een meer dan 300 jaar oude grafsteen tevoorschijn gekomen. We werden hierover getipt door ons lid Freerk Lukens. Toen we vanmorgen een kijkje gingen nemen, konden we met eigen ogen aanschouwen dat dit een grafsteen was uit 1710 van Elsjen Jacobs geboren ca. 1640 en overleden op 3 februari 1710. Zij was de tweede vrouw van Tamme Luickens(Tammo Lukens), die schoolmeester/advocaat was in Vlagtwedde.
lukens 2

Op pagina 306 in het boek Westerwolders en hun Woningbezit van 1568 tot 1829 Het Kerspel Vlagtwedde Deel I Het Dorp Vlagtwedde van C.J. Wegman en R.M.A.Wegman worden ze beschreven.

 

 

 

lukens3

Inmiddels is het nieuws ook bekend bij de media:
DvhN 9-4-2015
steenvlagtwedde

Westerwolde Actueel 8-4-2015westerwolde actueel

Gezocht: Afbeelding van de Luchtenborg in Veele

Op deze plek heeft de Luchtenborg gestaan

Op deze plek heeft de Luchtenborg gestaan

Gré Fennema uit Stadskanaal is op zoek naar een afbeelding van de Luchtenborg in Veele(Boerderij Trenning). Hiervan is weinig bekend maar tal van chirurgijnen als
Sicco Schiphorst geb. ca 1715 te Appingedam, docter J.U.D. geh. 1739 + Una Sipkes de Jonge geb. 1717 te Winschoten dochter van Sipke de Jonge chirurgijn +
Kenna Sikkens Fopkens hebben gewoond en zijn overleden op huize Luchtenborg te Veele. De naam Kenna kwam hiermee in Westerwolde terecht en dus in de families Velema, Kuper, Bruining en Bossen gekomen.
luchtenborg0004

Ook chirurgijnen als Simon en Jacob Oosterveld + ds. fam. Hommerckhuizen waren hiermee annex en woonden zeer waarschijnlijk op de Luchtenborg. veele
Het is verdwenen in de jaren 1940-50. Er moeten toch mensen zijn die dit nog hebben aanschouwd of hebben meegemaakt. Ik ben dan ook erg benieuwd op aanvullingen en reacties. Bij voorbaat dank Gré Fennema Stadskanaal.

U kunt een reactie onder dit bericht plaatsen of e-mailen naar info@verenigingwesterwolde.nl