Welkom bij de HVW

Uitgelicht

Welkom op de website van de Historische Vereniging Westerwolde. Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier. Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl
WesterwoldeHV

Denkt u aan onze eerstvolgende activiteiten?

vrijdag 26 en zaterdag 27 september reis naar België

zaterdag 4 oktober Dag van de Groninger Geschiedenis

donderdag 16 oktober Ledenvergadering ‘s avonds
– bezoek Groninger Archieven- nader bericht volgt nog

zaterdag 22 november Dag van WesterwOLDamster Geschiedenis

zaterdag 20 december Ledenvergadering ‘s middags
Verenigingsgebouw ‘De Sprankel’, Torenstraat 11, 9551 BJ Sellingen

Expositie ‘Westerwolde door de ogen van Johan Hemkes’ in SHC De Oude Stelmakerij te Sellingen is verlengd tot en met 25 oktober!

Datum: van 3 mei tot en met 25 oktober 2014, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00-16.00 uur, zondag van 13.00-16.00 uur.

Plaats: SHC De Oude Stelmakerij, Dorpsstraat 32, 9551 AE te Sellingen;

Entree: gratis

Expositie ‘Westerwolde door de ogen van Johan Hemkes’ in Sellingen

Johan Hemkes (1894-1988) woonde van 1921 tot en met 1966 in Ter Apel, waar hij tekenleraar was aan de Rijks HBS (nu RSG Ter Apel). Gedurende zijn hele leven maakte hij vele etsen van het landschap om hem heen. Westerwolde was daarbij een geliefd onderwerp. Onlangs kon de Stichting Gebroeders Hessefonds een veertigtal etsen verwerven uit de collectie van Henk Conijn. Met deze aankoop blijft de verzameling als geheel behouden voor Westerwolde.

In SHC de oude Stelmakerij wordt de collectie voor het eerst getoond.

Johan Hemkes beschikte over een uitstekende beheersing van de etstechniek. Hij wist de sfeer van het landschap door middel van expressieve lijnen en fijn uitgewerkte details steeds treffend te raken. Een voorbeeld van zo’n sfeervol landschap is de vroege kleurets ‘Avond op de akker’ uit 1929. Het gloeiende avondlicht van de ondergaande zon maakt de arbeiders en hun paard, die terugkeren van hun werkzaamheden op het land, tot silhouetten aan de horizon.

Een dankbaar onderwerp voor zijn etsen vond hij ook in het Klooster van Ter Apel. Vele malen legde hij het gebouw vast, nu eens vanuit het zicht op de eeuwenoude linde achter de kloosterkerk, dan weer in de sneeuw, en ook de houten koorbanken met de karakteristieke ‘misericorde’ (steuntjes om op te zitten met een decoratie van uitgesneden gezichten) zijn door hem tot in detail bestudeerd en minutieus in de etsplaat gegraveerd.

Joham Hemkes bleef tot hoge leeftijd actief. Na zijn pensionering als leraar aan de RHBS in Ter Apel kon hij zich geheel aan de kunst wijden. Hij overleed in 1988 te Bilthoven op 94-jarige leeftijd, een imposant oeuvre nalatend.

 

DAG VAN DE GRONINGER GESCHIEDENIS 2014 IN HET TEKEN VAN VRIEND & VIJAND

DGG 2014Zaterdag 4 oktober is dit jaar uitgeroepen tot de Dag van de Groninger Geschiedenis. Het is voor de 28ste keer dat het grootste geschiedenisevenement van Groningen uitpakt en deze keer met het thema Vriend & Vijand .

De Dag van de Groninger Geschiedenis wordt traditiegetrouw gehouden in het gebouw van het RHC Groninger Archieven in Groningen en maakt onderdeel uit van de landelijke Maand van de Geschiedenis.

Dag van de Groninger Geschiedenis
Zaterdag 4 oktober 2014
Locatie: RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 en 10
Tijd: 11.00 – 17.00
De toegang is gratis

Voor meer informatie kijk hier: http://www.dagvandegroningergeschiedenis.nl/nl/

 

Lidmaatschapsgeld 2014

paying20euroVoor die leden, die het zijn vergeten:
Hierbij willen we u verzoeken om het lidmaatschapsgeld voor 2014 over te maken op één van onze rekeningen:
girorekening 4222401 = IBAN NL07INGB0004222401
raborekening 358606063=IBAN NL80RABO0358606063
Het contributiebedrag bedraagt € 20,00. Wilt u bij de betaling uw naam en woonplaats vermelden? Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.

Uitnodiging tweedaagse excursie 26 en 27 september 2014.

Volg ook eens deze link: http://www.arenbergfoundation.eu/nl/history/house/index.html

Betreft: uitnodiging tweedaagse excursie 26 en 27 september 2014 voor leden van onze Vereniging

Geachte dames en heren,

Zoals aangekondigd, wil het bestuur van de HVW dit jaar opnieuw de tweedaagse excursie naar België aanbieden. Samen met het Streekhistorisch Centrum heeft de excursiecommissie een programma samengesteld met als thema “in de voetsporen van de Arenbergen”.

Het is u allen welbekend dat het leen van de heerlijkheid Westerwolde in de 16e en begin 17e eeuw – tot de verkoop in 1617 aan Willem van den Hove – in handen is geweest van de familie De Ligne, graven van Arenberg. De Arenbergen behoren tot de hoge Europese adel en hebben op tal van locaties in verschillende landen bezittingen gehad en daar hun sporen nagelaten. De telgen van de familie die voor Westerwolde van belang zijn geweest waren Jean de Ligne (1525-1568), diens weduwe Margaretha Van der Marck (1527-1597) en hun zoon Charles de Ligne, graaf van Arenberg en hertog van Aerschot (1550-1616) en zijn weduwe Anne de Croy-Chimay.

De reis staat in het teken van deze telgen van de familie, die we tegenkomen in de St. Catharinakerk (PKN) van Zevenbergen, in het Kapucijnenklooster te Edingen en in het kasteel van Arenberg in Heverlee bij Leuven. De overnachting zal plaatsvinden in Brussel, waar de Arenbergen ook eeuwenlang present zijn geweest.

Programma

Vrijdag 26 september

8.00 u. Vertrek per bus vanaf de parkeerplaats bij d’ Ekkelkaamp naast de Ned. Hervormde kerk van Onstwedde. Na het parkeren van de auto (er is daarvoor ruime gelegenheid) kunt u direct in de bus stappen.

11.00 u.: Aankomst in Zevenbergen, waar we de protestantse St. Catharinakerk bezoeken om het praalgraf van Jean de Ligne te bezien.

12.00 u.: Vertrek uit Zevenbergen. U wordt verzocht om een eigen lunchpakket mee te nemen om te nuttigen in de bus. Indien nodig wordt er onderweg een sanitaire stop gemaakt.

14.00 u.: Aankomst in Edingen (Enghien). We bezoeken het Kapucijnenklooster met het familiemausoleum van de Arenbergen, de monumentale stadskerk (St. Niklaas van Myre) en – zo mogelijk – het kasteelpark van Edingen.

17.30 u.: Vertrek naar Brussel. Inchecken in Hotel Capital (Chaussée de Vleurgat 191, 1050 Brussel). Gezamenlijk diner in Brussel. De rest van de avond is vrij te besteden.

Zaterdag 28 september

8.00 u.: Ontbijt in het hotel.

9.00 u.: Vertrek naar Heverlee (bij Leuven).

10.00 u.: Aankomst in Leuven. De ochtend en het begin van de middag kunt u vrij besteden in de historische binnenstad. Ook heeft u gelegenheid om op eigen gelegenheid te lunchen.

13.30 u.: Vertrek vanuit de binnenstad naar het kasteel van Arenberg te Heverlee, waar om 14.00 u. de rondleiding begint.

16.00 u.: Vertrek uit Heverlee richting het noorden. Onderweg zullen we gezamenlijk dineren in de buurt van Arnhem.

Plm. 22.00 u.: Aankomst in Onstwedde.

N.B.: De reistijden zijn bij benadering. Wijzigingen zijn voorbehouden (behalve de vertrektijden).

Kosten

Wij kunnen u de reis aanbieden voor een bedrag van € 160,- op basis van een éénpersoonskamer of € 130,- per persoon op basis van een tweepersoonskamer. Bij de prijs zijn inbegrepen: a) de bus (p.p.), b) de hotelovernachting inclusief ontbijt, c) de entreegelden en d) de gezamenlijke diners. De lunches (en uiteraard alle andere uitgaven) zijn voor eigen rekening.

U kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 15 augustus bij de heer drs. B. Roossien (secretaris HVW/medewerker SHC) door een e-mail te sturen naar b.roossien@streekhistorischcentrum.nl onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, het aantal personen dat mee gaat en uw keuze voor een één- of tweepersoonskamer. Mocht u niet beschikken over e-mail, dan kunt u bellen via: 0599-612649 of 06-23236063. Bij de aanmeldingsprocudure wordt – indien nodig – rekening gehouden met een evenredige verdeling van het aantal zitplaatsen tussen de HVW en het SHC. Leden/donateurs die zich hebben opgegeven voor de reis ontvangen na 11 augustus een schrijven met daarin de bankgegevens t.b.v. de over te maken reiskosten. Pas na overmaking van de reiskosten wordt de deelname bevestigd. Na betaling is restitutie niet meer mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Namens de besturen van de HVW en het SHC,

De reiscommissie.

Westerwoldsche Volkslied

Van Harry Perton uit Groningen ontvingen we bijgaand artikel uit de Winschoter Courant van 19 september 1931 waar sprake is van een Westerwoldsch Volkslied. Zou het nou toch goed komen met die nieuwe gemeente Westerwolde? Een volkslied is er in ieder geval al.
Winschoter Courant 19 sept 1931 Westerwolds lied

Uitnodiging ALV 21 juni 2014

Betreft: Uitnodiging ALV 21 juni 2014

Geachte dames en heren,

Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Westerwolde op zaterdag 21 juni a.s. in de barak van Kamp de Beetse, Zevenmeersveenweg 10 te Sellingen. Vooruitlopend op de officiële opening, die dit najaar plaats gaat vinden, hebben de leden van de vereniging alvast de gelegenheid om de barak te bekijken. De restauratie is nagenoeg voltooid en de werkgroep Kamp de Beetse werkt aan de eerste expositie in het gebouw. De vergadering begint om 13.30 uur. Wij willen de volgende agenda voorstellen:

1. Opening door de voorzitter.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Notulen van de jaarvergadering van 15 maart 2014 te Onstwedde (bijgevoegd).
4. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris.
5. Historische actualiteiten en bespreekpunten, door de voorzitter.
6. Rondvraag.
7. Pauze.
8. Inleiding over de geschiedenis van Kamp de Beetse 1935-1947 door de heer J.J. Spanninga te Ter Apel, lid van de werkgroep Kamp de Beetse.
9. Rondleiding en bezichtiging van de barak en het kampterrein onder leiding van een aantal leden van de werkgroep en de heer M. Boelens (bouwkundige van de gemeente Vlagtwedde en coördinator van de restauratie van de barak).
10. Einde van de vergadering.

Gezien de bijzondere locatie, hopen wij u weer in groten getale te mogen begroeten. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

B. Roossien, secretaris.

 

Kamp Westerbork en de moord op 102.000 mensen

De interessegroep HCC!genealogie organiseert op zaterdag 24 mei een bijeenkomst in Baarn. Tijdens het ochtenddeel zal mevrouw José Martin een lezing houden over kamp Westerbork in Drenthe. De presentatie heeft de titel: “Een Naam en een Gezicht”.

Kamp Westerbork is het verhaal van de moord op 102.000 keer één mens: een moeder, een vader, een opa, een grootmoeder, een oom, een tante, een broer, een zus, een vriend, een vriendin, een buurman, een klasgenootje … Het verhaal van al die mensen wordt sinds 2001 vastgelegd in de speciaal voor dit doel ontwikkelde database ‘Een Naam en een Gezicht’.

Aanleiding voor het opzetten van de database vormde de toenemende stroom vragen naar de lotgevallen van de slachtoffers. Vragen over aankomst in kamp Westerbork, de barak, eventuele werkzaamheden, contacten met familie, datum van transport. Een antwoord was moeilijk te vinden: de bronnen zijn zeer ontoegankelijk en overal verspreid. Een soort centralisatie was duidelijk gewenst, de techniek beschikbaar: Een Naam en een Gezicht was geboren.
Uitgangspunt is dat aan elke persoon informatie uit zo veel mogelijk bronnen wordt toegevoegd. Van transportlijst tot Joodse Raadcartotheek, van overlijdensakte tot familiefoto: momenteel zijn uit 24 bronnen gegevens ingevoerd, meer dan 650.000 afbeeldingen gekoppeld en nog veel meer velden gevuld. Het werk is nog lang niet klaar, maar zo kan uiteindelijk wel een betrouwbare reconstructie worden gemaakt van het verloop van de Jodenvervolging in Nederland, teruggebracht naar het individuele verhaal.

Aldfaer
’s-Middags zal Johan van Hassel een lezing houden over wat er allemaal méér mogelijk is met het genealogisch computerprogramma Aldfaer. De lezing is bedoeld voor gebruikers met enige ervaring in Aldfaer en minder geschikt voor mensen die met Aldfaer willen beginnen. Aldfaer is het meest gebruikte genealogie-programma in Nederland en biedt vele mogelijkheden. Uit ervaring op inloopbijeenkomsten, lezingen en cursussen weet Johan dat de meeste gebruikers veel mogelijkheden van Aldfaer (nog) niet kennen. Hij zal daarom enkele hulpmiddelen laten zien die het werken met Aldfaer vergemakkelijken. Ook het werken met het gereedschap zoals ‘Groepen’ zal aan de orde komen, evenals de zogenaamde ‘Bonusrapporten’, een set extra te downloaden set rapporten met onverwachte mogelijkheden.

Vergaderlocatie
De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 24 mei a.s. in zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn, aanvang 11 uur, de toegang is gratis.

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC is een levendige groep die adviseert over bijvoorbeeld genealogische softwarepakketten en de mogelijkheden van internet op dit gebied. De groep biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft cursussen door heel het land. Daarnaast exploiteert zij een tweetal websites: de nieuwssite http://genealogie.hcc.nl en http://www.stamboom.nl

 

 

E-mail bespaart ons kosten

email-icon
Als wij over uw e-mail adres beschikken, kunnen wij kosten besparen op de postzegels. Van een heleboel leden hebben wij al een e-mail adres, maar het konden er best nog meer zijn. Ook komt het regelmatig voor dat we e-mails retour krijgen omdat het mailadres is opgeheven of dat de mailbox vol zit. Is uw mail adres gewijzigd? Stuurt u ons dan even uw nieuwe mail adres, zodat wij dat kunnen aanpassen. Ons e-mailadres is info@verenigingwesterwolde.nl

SHC organiseert lentewandeling met ons bestuurslid Ruut Wegman op 27 april a.s.

Activiteit: Rondwandeling rondom de Oude Loop o.l.v. Ruut Wegman

Plaats: vertrek- en verzamelpunt: Wordt bij opgave bekend gemaakt
Tijd: zondag 27 april 2014, aanvang 14.30 uur.
Deelname: € 3,50 per persoon, donateurs van het Streekhistorisch Centrum € 2,00
Aanmelden: tijdens kantooruren via 0599-612649 of per mail: info@streekhistorischcentrum.nl.

Het Streekhistorisch Centrum is deze middag gesloten!

SHC organiseert lentewandeling

Op zondagmiddag 27 april organiseert het Streekhistorisch Centrum ter afsluiting van het activiteitenprogramma 2013-2014 een rondwandeling met gids door een prachtig stukje Westerwolde. De excursie gaat door het oude landschap bij Oud-Veele en Ter Wupping en wordt geleid door Ruut Wegman. Hij is medeauteur van de bekende boekenreeks Westerwolde en hun woningbezit 1568-1829 die inmiddels 9 delen omvat. Wegman is dan ook als geen ander thuis in de geschiedenis van het landschap Westerwolde en zijn bewoners.

51d DSCN1666

De wandeling begint om 14.30 uur, duurt ca. 1,5 uur en gaat gedeeltelijk door ruig terrein. Deelname kost 3,50 euro (donateurs betalen 2,00). Reserveren is noodzakelijk ( maximum aantal deelnemers ca. 30 personen). Bij opgave wordt het startpunt van de wandeling bekend gemaakt. Aanmelden kan tijdens kantooruren via 0599-612649 of per mail: info@streekhistorischcentrum.nl.

Meerdaagse reis naar België/najaarsexcursie nu in het najaar

Zoals enige tijd geleden is aangekondigd, is het de bedoeling om dit jaar een tweedaagse excursie te organiseren. De reis staat in het teken van het dynastieke geslacht Van Arenberg, die – met een onderbreking van 1593-1609 – van 1562-1617 de leenheerlijke rechten van Westerwolde in handen heeft gehad. Onderdelen van het programma zijn o.a. het grafmonument van Jean de Ligne in Zevenbergen, het voormalige Capucijnerklooster te Edingen (familiemausoleum) en het kasteel van Arenberg te Leuven-Heverlee. De excursie zal in gezamenlijkheid worden georganiseerd met het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal.

Hoewel de excursie gepland stond op 2 en 3 mei a.s., bleek dat deze data om verschillende redenen niet zo gelukkig waren gekozen. Daarom is besloten om de reis uit te stellen naar september en deze in de plaats te stellen van de gebruikelijke najaars-excursies van zowel de HVW als het SHC. De nieuwe data worden: vrijdag 26 en zaterdag 27 september a.s. Binnenkort ontvangt u uitnodiging met een programma, waarna u zich kunt inschrijven. Aangezien de reis in samenwerking met het SHC wordt georganiseerd, zal de uitnodiging tegelijkertijd aan de leden en donateurs van de beide organisaties worden gestuurd.

Graag willen wij u nog attenderen op onze eerstvolgende ALV van zaterdag 21 juni a.s. De uitnodiging met het programma zal eveneens binnenkort naar u toe worden gestuurd.

 

Archief oud-burgemeester Bellingwolde duikt op

VasbinderWillem Vasbinder was de eerste naoorlogse burgemeester van wat toen de gemeente Bellingwolde heette. Een deel van zijn archief is in handen gekomen van ons bestuurslid Marten Fokkens. Hij en enkele gelijkgestemden houden zich al jaren bezig met de historie van wat nu de gemeente Bellingwedde is. ,,Het archief is aan ons geschonken door de dochter van Vasbinder”, zegt Fokkens. Het archief laat zien dat Vasbinder, die leefde van 1900 tot 1974, van alles verzamelde wat met zijn werkgebied te maken had.

Zo bevat het oeroude documenten uit de negentiende eeuw die Bellingwolde betreffen. Maar het archief bevat ook correspondentie van Vasbinder zelf. Delen van het archief worden openbaar gemaakt via deze website.

bron: Dagblad van het Noorden 8-4-2014

Link naar de publicties uit het Vasbinder archief, die de komende tijd nog zullen worden uitgebreid.