Welkom bij de Historische Vereniging Westerwolde

Uitgelicht

Via deze website brengen wij u graag op de hoogte van allerlei historische zaken over Westerwolde. Ook proberen we zoveel mogelijk de media te volgen en als we daar nieuws vinden dat u zou kunnen interesseren, dan vindt u dat ook hier.
Mocht u ook een bijdrage aan de website of aan ons tijdschrift Terra Westerwolda willen leveren, dan kunt u ons e-mailen naar het adres info@verenigingwesterwolde.nl

Lid worden van onze vereniging?
U kunt zich heel gemakkelijk aanmelden als lid van onze vereniging via deze link

Denkt u aan onze eerstvolgende activiteiten?
Zodra een verdere invulling bekend is, zullen wij dat hier melden.

19 maart 2016
Algemene Ledenvergadering  Ekkelkaamp Onstwedde 13.30 uur


18 juni 2016
Algemene Ledenvergadering  Prot.Kerk Blijham aan het Oostereind 31 13.30 uur


17 september 2016
Onze jaarlijkse excursie


20 oktober 2016
Algemene Ledenvergadering R.K.Parochie St.Willibrordus Ter-Apel 19.30 uur


17 december 2016
Algemene Ledenvergadering Kruispunt Vlagtwedde 13.30 uur


Bestuursvergaderingen in 2016 ter informatie
21 januari, 14 april, 14 juli, 8 september, 10 november


Heeft u nog oude foto’s van Westerwolde?
Wij plaatsen uw oude foto’s, eventueel met toelichting, graag op onze website. U kunt ze sturen naar info@verenigingwesterwolde.nl. Alvast bedankt voor uw medewerking. In het menu kunt u de foto’s bekijken als u op Oude Foto’s klikt.


Rabo Bank
Rabobank-logo-FCOnze huisbankier is de Rabo bank, waar het voor ons als vereniging plezierig bankieren is.
Ons banknummer is: RABO Bank IBAN NL80RABO0358606063

 

 

 

Een mooie pentekening en een mooi verhaal uit Veele

Via ons lid Freerk Lukens kregen we deze pentekening, die hij had gekregen van Menso Kruize uit Stadskanaal met een leuk verhaaltje erbij.
Het gaat over de familie Brugge uit Veele. Menso Kruize herinnert zich nog vader en zoon Brugge die beide de voornaam Harm droegen. Zeg maar Brugge junior en Brugge senior.
Menso’s connectie met Veele en Brugge is dat zijn vader Geert Kruize in Veele geboren is en getrouwd was met Geertruida Brugge. De naam Brugge is volgens Menso in Veele ontstaan. Zij eerste voorouder met de naam Brugge is Harm Engels Brugge, geboren in 1769 te Wessinghuizen en gedoopt te Wedde. Hij was geboren als zoon van Engel Harms Luchtenborg. Omdat Harm als landbouwer woonde en werkte in Veele, bekend onder kadastraal nummer 464 nr. 4 nabij een brug, heeft hij zich naar de brug laten vernoemen als Brugge en heeft vanaf dat moment afscheid genomen van de naam Luchtenborg.
Van deze brug is deze tekening gemaakt met daarop nog net zichtbaar de boerderij van Harm. Volgens Menso is deze boerderij gelegen in Veele rechts achter de boerderij van Joling. De brug zou dus over ’t Oal Daip moeten liggen aan de Jaskampenweg, voorbij het pand Veelerweg 21 van Jarke Kruize. Je zou het zo moeten zien dat de tekening is gemaakt met de rug naar het pand Veelerweg 21 en met het gezicht naar Ter Wupping toe. De boerderij van Harm bestaat al lang niet meer. Maar toch een leuk verhaal waar we Freerk en Menso zeer erkentelijk voor zijn.

Bij Veele

Donderdag 24 maart 2016: “Het Hoogste Recht” lezing in de Burcht in Wedde

trenning 1Ze wordt nog altijd Golden Geertje genoemd en iedereen in de omtrek van Veele kan wel een smeuïge anekdote over Geertje Trenning vertellen.
Maar hoe zat het nou echt? Was zij het slachtoffer van een pachter die zijn woord brak? Van een dwalende rechter? Of was het haar eigen schuld dat zij haar hele erfenis verspeelde en in armoedige omstandigheden aan haar einde kwam? Johannes Lens vernam het uit haar eigen mond en kreeg inzage in het enorme archief dat zij na haar overlijden in 2011 achterliet.

Hij schreef er een onthullend en meeslepend boek over:
trenning 2“Het Hoogste Recht”

Schrijver Johannes Lens vertelt hier meer over op donderdag 24 maart a.s. in de Burcht te Wedde. Aanvang: 20.00 uur, Zaal open: 19.30 uur, Entree: 7,50 (incl.koffie/thee).  Voorafgaand aan deze lezing serveert De Smaak van Groningen een maaltijd.
Ze gaan om 18.30 uur aan tafel. Kosten: € 7,50. Reserveren zowel voor de lezing als voor de maaltijd is gewenst: deraad@dds.nl, tel. 0597-561548.


Dit is een activiteit georganiseerd door Stichting De Burcht Wedde

Wel of geen bomen langs de Tweekarspelenweg tussen Blijham en Bellingwolde?

Nu de bomen aan de Tweekarspelenweg ziek blijken te zijn en ze binnenkort zullen worden gekapt, zal het daar straks een kale boel worden. De gemeente Bellingwedde is van plan om een deel opnieuw te gaan beplanten, maar het zullen er aanmerkelijk minder worden dan eerder. Misschen een mooie gelegenheid om het open landschap terug te brengen? Onze voorzitter Jochem Abbes en ons lid Harm Frits Korvemaker hebben vandaag in het Dagblad van het Noorden hun zegje daarover gedaan.
Het artikel uit de krant plaatsen we hierbij en om het wat in een historisch perspectief te plaatsen hebben we er ook nog wat foto’s bij gevonden van het gebied uit vroegere tijden.

blijham 3

De Tweekarspelenweg toen de bomen nog klein waren.

blijham1

Vroeger een gebied zonder bomen

Blijham blijham 4Blijham 2

Lezing in de Burcht te Wedde op 8 januari 2016

Klembord01

Het vertrek uit de Burcht van Wedde van de laatste Münsterse troepen uit Groningen op 8 januari 1666. Op 20 september van dit jaar was het 350 jaar geleden dat de Eerste Münsterse Oorlog uitbrak. De Münsterse Prins Bisschop Bernhard von Galen, inmiddels bekend als Bommen Berend, viel met duizenden soldaten vanuit het oosten de Republiek der Nederlanden binnen over twee aanvalsroutes. Beide routes eindigden in Groningen. In november 1665, nauwelijks twee maanden later was de Prins Bisschop in Groningen goeddeels verslagen. Hij liet daarbij het oosten van de provincie in grote staat van ontreddering achter. Op 8 januari 1666 werd Bernhard von Galen gedwongen ook zijn laatste bolwerk in Groningen te ontruimen: De Burcht van Wedde.

Over dit feit en wat daaraan vooraf ging houdt Tjarko van Dijk, medewerker van het Museum de Oude Wolden, een presentatie onder de titel: “Groningen in de Greep van Bommen Berend. De eerste Münsterse oorlog 1665-1666. Een vergeten oorlog.”

De presentatie wordt gehouden in de Burcht in Wedde op 8 januari 2016.
Aanvang: 20.00 uur Zaal open: 19.30 uur Entree: € 7,50 (incl. koffie/thee)
Reserveren is gewenst: tel.: 06-29604207 e-mail: deraad@dds.nl

De Smaak van Groningen kookt een “uspot” naar een recept uit deze tijd.
Vanaf: 18.30 uur Kosten: € 4,50.

TV Programma “Dam Op” 19 december 2015 o.a. over Kamp de Beetse.

RTV Noord

Wiebe Klijnstra gaat zaterdag 19 december met cameraman Jan Sliep ‘Dam Op’ in Jipsingboertange.

Heidevelden ontginnen
Ze bezoeken o.a. kamp ‘De Beetse’, een voormalig werkverschaffingskamp. Jaap Spanninga vertelt dat werklozen er in de jaren ’30 onder erbarmelijke omstandigheden met een schop de heidevelden moesten ontginnen. In en na de Tweede Wereldoorlog werden er in het kamp Joden, NSB-ers en SS-ers ondergebracht.bron: RTV Noord

Ledenvergadering in Sellingen goed bezocht

Op de ledenvergadering in Sellingen hield Joop Tilbusscher een lezing over arbeiderswoningen op Groninger dorpen in 1900-1950.
Joop wist in zijn lezing een aantal leuke voorbeelden te noemen uit Westerwolde en zorgde hiermee voor een zeer boeiende lezing.
Reactie 1

Vergeleken met steden is de bouw van arbeiderswoningen op het platteland onderbelicht. In heel Groningen is de woonsituatie van arbeidersgezinnen rond 1900 belabberd. Dat verandert maar langzaam. Woningwet en Landarbeiderswet moeten de bouw van arbeiderswoningen stimuleren. Er is een korte bouwgolf van woningwetwoningen tussen 1914 en 1921, met landarbeiderswoningen (in eigendom) haalt Groningen de top. Stilstand overheerst voor arbeiders, particulieren benutten de malaise voor ‘dertiger jaren bouw’.

Grote woningnood na 1946 is dus geen gevolg van de oorlog, maar van de stagnatie daarvoor. Revolutie komt van de antirevolutionaire burgemeester van Ulrum, die in zijn 1000-Woningenplan 31 gemeenten meesleept. Het wordt een radicale omslag van de kijk op huisvesting en de aanblik van dorpen.

Joop Tilbusscher is politicoloog en nazaat van drie Groninger architecten. In het verleden was hij leraar en zelfstandig adviseur werkloosheids- en achterstandsproblemen in de Randstad. Sinds 2008 is hij in Groningen, waar hij de bouw- en sociaaleconomische geschiedenis van dorpen onderzoekt.
Van Joop Tilbusscher verscheen afgelopen september het boek “Zestien vierkante meter. De bouw van arbeiderswoningen op Groninger dorpen van 1900 tot 1950”.
(bron: Groninger archieven)

Voorafgaande aan de lezing werden nog wat huishoudelijke zaken behandeld zoals de ontwikkelingen rond het blad Terra Westerwolda en werden wat Westerwoldse Historische nieuwtjes genoemd. Daniel Reinders vertelde nog wat over het Kamp “de Beetse”, er werd nog gesproken over de barakken die bij Laudermarke zouden hebben gestaan en over twee vennetjes bij Jipsingboertange en aan de Beetsterweg in Sellingen die zouden zijn ontstaan door turfafgraving. Ook een mysterieuze steen met een nummer die in Jipsingboertange zou hebben gelegen achter de Buwaldaweg werd nog genoemd door Wim Bruining. Weet iemand er meer over? Reacties zijn welkom.
  

Website www.beeldbankgroningen.nl herzien

Beeldbank

Website www.beeldbankgroningen.nl herzien

Verleden week is de herziene website van de beeldbank Groningen online gegaan. De vormgeving is gemoderniseerd en de website is nu meer afgestemd op een breed scherm. Ook is de beeldbank nu meer geschikt voor gebruik op tablets en telefoons.
U krijgt op de homepage de keuzemogelijkheid tussen beelden enerzijds en kaarten en tekeningen anderzijds. Als u direct zoekt via de zoekregel op de homepage wordt gezocht in de collectie beelden. De filterfunctie is verbeterd en wordt duidelijk gepresenteerd.
Nieuw zijn de webexposities. Gebleven zijn de zoekplaatjes, foto’s waarvan wij niet weten waar ze genomen zijn en waarbij we de hulp van het publiek inroepen om te bepalen waar de foto gemaakt is. Sinds het begin van de beeldbank is het aantal beschikbare beelden meer dan verdubbeld: er staan er nu meer dan 200.000 op, afkomstig uit de collecties van een groot aantal deelnemers.

Westerwolder Landdag tijdens de Grunneger Weke in maart 2016

Volgend jaar organiseert de gemeente Vlagtwedde in samenwerking met de gemeente Bellingwedde opnieuw een Grunneger Weke . Evenals in de afgelopen jaren hopen we met een aansprekend programma invulling te geven aan Meertmoand Dialectmoand, een maand waarin de Groninger taal en cultuur centraal staan. Aangezien de beide gemeenten samen zullen gaan in een nieuwe gemeente Westerwolde, is besloten om de organisatie in volledige gezamenlijkheid te doen. Vanuit de beide gemeenten is een werkgroep geformeerd die de invulling en de organisatie van de Grunneger Weke voor haar rekening neemt. De week is gepland van 12 tot en met 19 maart 2016.

Als openingsmanifestatie van de Grunneger Weke heeft de werkgroep het idee uitgewerkt om op zaterdag 12 maart een Westerwolder Landdag te organiseren. Inspiratiebron is de Dag van de WesterwOLDambtster Geschiedenis.

Zodra hierover meer bekend wordt, zullen wij u dit uiteraard laten weten.