Erve Altingh (Erve Altinck)

Erve Altingh (Erve Altinck)

De boerderij ‘Erve Altingh’ stond aan de weg die later de Dikke Eikweg werd.
De bewoners van de boerderij staan hieronder:

(1)

Wubbe Altinck geboren omstreeks 1530 te Ellersinghuizen, overleden tussen 1587 en 1589 te Ellersinghuizen.
Wubbe Altinck behoort tot de oudst bekende inwoners van de Marke Ellersinghuizen.
Hij stond van 1568 tot 1575 bij de eigenerfden te Ellersinghuizen genoteerd en betaalde als zodanig hoenderbelasting in het kerspel Vlagtwedde.

(2)

Harmen Wubbes Altinck geboren omstreeks 1550 te Ellersinghuizen, overleden tussen 1596-1626 te Ellersinghuizen.
Harmen betaalde in het kerspel Vlagtwedde van 1589 tot 1593 hoenderbelasting.

(3)

Wupcke Wubbes Altinck geboren omstreeks 1568 te Ellersinghuizen, overleden 1655 of 1656.
Trouwde omstreeks 1593, te Vlagtwedde, Else op ’t Altinck *, geboren omstreeks 1564, (zoon van Pieter Heines en Griete Hindricks) overleden 1639 of 1640 te Ellersinghuizen
Wupcke erfde Erve Altinck van haar ouders.

(4)

Jurjen Elses Altinck geboren omstreeks 1596 te Ellersinghuizen, overleden omstreeks 1667 te Ellersinghuizen.
Trouwde omstreeks 1630, te Vlagtwedde, Wupcke Nannes Koeninck, geboren omstreeks 1599 te Vlagtwedde, (dochter van Nanne Folckers Koeninck) overleden na 1662 te Ellersinghuizen.
Jurjen wordt verschillende keren (o.a. in 1649 en 1657) als erfgezetene te Ellersinghuizen genoemd.
Jurjen Altinck was in 1640 een van de volmachten van Westerwolde.

Jurjen is niet bepaald een lieverdje te noemen:
In 1624 werd zijn vader namens hem beboet met 5 Carolus Guldens wegens het “in unplicht legen end sich met d’selve neet voort copuleren laten” met zijn verloofde Wubbeke Koeninck.
In 1626 werd zijn vader, eveneens namens hem beboet met 4 Carolus Guldens voor het onder de preek in gezelschap drinken.
In 1641 wordt hij veroordeeld tot betaling van een boete omdat hij Everhardus Abels had uitgescholden voor “een unrechtweerdige”.
In 1656 is er nog een kwestie over uitlatingen die hij tijdens de begrafenis van zijn moeder heeft gedaan.

(5)

Else Jurjens Altinck geboren omstreeks 1632 te Ellersinghuizen, overleden omstreeks 1665 te Ellersinghuizen.
Trouwde 3 Jan 1662 te Ellersinghuizen, Wupcke Engels, geboren omstreeks 1641 te Vlagtwedde, (dochter van Engel Wubbes Abels en Hidde Frericks Eefsingh) overleden voor 1670 te Ellersinghuizen.
Wupcke Engels brengt in het huwelijk 1400 Carolus guldens mee.

(6)

Nanne Jurjens Altinck geboren omstreeks 1634 te Ellersinghuizen, overleden omstreeks 1671 te Ellersinghuizen.
Trouwde omstreeks 1664 te Vlagtwedde, Hindrickien Hindricks, geboren omstreeks 1639 te Weende, overleden 4 Apr 1715 te Vlagtwedde.
Op 9 juni 1668 leent Nanne 333 Carolus guldens van Wubbo Geerdingh.
Nanne Jurjens verkoopt in 1669 Erve Coeningh I, en blijft op Erve Altinck wonen.

(7)

Wupcke Nannes Altingh geboren omstreeks 1664 te Ellersinghuizen, overleden 4 Feb 1717 te Ellersinghuizen.
Trouwde 15 Nov 1689 te Vlagtwedde, Hindrick Pieters (die zich daarna Hindrick Pieters op ’t Altingh liet noemen *), geboren omstreeks 1659, Roswinkel, (zoon van Pieter Heines en Griete Hindricks), overleden 1 Apr 1714 te Ellersinghuizen.
Wupcke Altingh erfde het Erve Altinck in Ellersinghuizen van haar ouders, zij was de enigst erfgenaam.
Hindrick Pieters brengt hij 130 Carolus Guldens in.
Het echtpaar werd in 1693 lidmaat van de kerk te Vlagtwedde.

(8)

Nanne Hindricks Altingh geboren te Ellersinghuizen, gedoopt 24 Apr 1701 te Vlagtwedde, overleden na 1758 te Vlagtwedde.
Trouwde 26 Jun 1724 te Vlagtwedde, Albertien Wilckes Hulsingh, gedoopt 27 Jul 1704 te Vlagtwedde, (dochter van Wilcke Luickens op ’t Hulsingh en Grietje Jans Keupers) overleden tussen 1750 en 1758 te Ellersinghuizen.
Nanne Hindricks was kerkvoogd te Vlagtwedde.
Nanne krijgt bij de scheiding van de ouderlijke boedel op 16-12-1724 de plaats “Het Altingh”, benevens de bezittingen te Bellingwolde en Smeerling.
Hij moet zijn zusters Grietien en Geessien afboedelen met elk 475 Carolus guldens in termijnen en zijn jongste broer Geert met 525 Carolus guldens.

Nanne Hindricks Altingh was de laatste met deze naam die hier woonde.

Middels een executoriale verkoop wordt op 27 december 1757 het Erve voor 2500 Carolus guldens verkocht aan Aijcke Jacobs Hesse en Grietje Hensums.
Via zoon Geert Aikes Hesse vererft het Altinck aan Aike Geerts Hesse.
De boerderij is in 1916 afgebrand.
In de tuin van “Erve Altingh” stond de beroemde dikke eik die in 1975 werd geveld.

* Hoewel het na 1811 bij decreet van Napoleon pas wettelijk verplicht werd om een achternaam te kiezen, werd daarvoor ook al vaak een achternaam aangenomen.
In Westerwolde werden behalve patroniemen (achternamen afgeleid van vaders voornaam, bv. zoon Nanne van Hindrik Jans werd Nanne Hindriks) door de eigenerfden familienamen gebruikt, meestal naar het Erve dat men bewoonde.
Trok de bruidegom bij zijn bruid in, dan nam hij vaak de naam van de bruid c.q. het Erve aan.

Bron: Bert Blaauw