Uitnodiging bijeenkomst 425 jaar verovering van Westerwolde door graaf Willem Lodewijk van Nassau.


Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor de (herdenkings-)bijeenkomst van de Historische Vereniging Westerwolde op zaterdag 3 november 2018 in de Hervormde kerk (Marktplein 2A) te Bourtange. De bijeenkomst begint om 13.30 u.

De eerder aangekondigde ledenbijeenkomst in oktober is dus verplaatst naar 3 november!

Na de herdenking van 450 jaar verovering van het Huis te Wedde als aanloop naar de Slag bij Heiligerlee in 1568, hebben we dit jaar nog een bijzonder jaar te gedenken. In 1593 werd Westerwolde namelijk veroverd door graaf Willem Lodewijk van Nassau namens de Staten-Generaal. Het was het voorspel op de belegering en verovering van de stad Groningen door prins Maurits in het daaropvolgende jaar (Reductie van Stad & Lande 1594).

Sinds het “Verraad van Rennenberg” in 1580 was onze provincie in Spaanse handen en 13 jaar later begon de “Groninger schansenkrijg” om ook onze provincie aan de Unie van Utrecht toe te voegen. In 1593 werd Oost-Groningen in het krijgstoneel betrokken, waarbij Willem Lodewijk de Spaanse bevelhebber Francisco Verdugo als tegenstander tegenover zich vond. Onder wisselende krijgskansen, waarbij o.a. de Bellingwolderzijlschans (Oudeschans) werd aangelegd, het Huis te Wedde werd veroverd en heroverd en de schans te Bourtange uiteindelijk werd ingenomen en voltooid, lukte het plan. Op 28 oktober kwam Willem Lodewijk voor het Huis te Wedde, verdreef de Spaanse bezetting definitief en trok verder naar Bourtange waar hij de schans bezichtigde. De gebeurtenissen waren van groot militair-strategisch belang en markeerden het begin van “Westerwolde Generaliteitsland”. Het is dit jaar 425 jaar geleden dat deze gebeurtenissen zich in onze landstreek hebben afgespeeld. Voor onze vereniging (en Westerwolde!) belangrijk genoeg om in een passende bijeenkomst hierbij stil te staan.

Het bestuur stelt het volgende programma voor: z.o.z.

Programma

  1. Welkom + toelichting van het programma.
  2. ‘De verovering van Westerwolde in 1593 en de langdurige gevolgen daarvan’, door drs. Jochem Abbes, historicus en voorzitter van de HVW.
  3. ‘Graaf Willem Lodewijk van Nassau en het Staatse leger’, door dr. O. van Nimwegen, militair-historicus en universitair docent aan de Rijksuniversiteit te Leiden. De heer Van Nimwegen is de auteur van onder andere ‘Deser landen crijchsvolck’ waarin hij de ontwikkeling van het Staatse leger en de militaire revoluties in de 16e en 17e eeuw beschrijft. In deze periode komt de vestinglinie tot stand waar Bourtange en Oudeschans onderdelen van zijn. Wat betekenden deze militaire ontwikkelingen voor ons land en voor onze regio op de korte en op de lange termijn? Wat was de rol van Willem Lodewijk gedurende deze gebeurtenissen?
  4. Koffie/thee in de Turfschuur.
  5. Tweede deel van de lezing van dr. O. van Nimwegen.
  6. Onthulling van het wapen van prins Willem van Oranje in de kerk.
  7. Dankwoord
  8. Receptie

Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten bij deze bijzondere bijeenkomst. Graag tot zaterdag 3 november!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Kineke Kuper-Dijkmeijer, secr.

2 reacties op “Uitnodiging bijeenkomst 425 jaar verovering van Westerwolde door graaf Willem Lodewijk van Nassau.

  1. Goedemorgen, wil er graag bij zijn, maar ben nog geen lid. Kan ik me als lid aanmelden en dan participeren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *