Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 23 maart 2024

Geachte leden en andere belangstellenden,

 Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Westerwolde op zaterdag 23 maart a.s. in d’Ekkelkaamp te Onstwedde:

Kerklaan 7, 9591 AH Onstwedde.  De vergadering begint om 13.30 uur.

Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Vaststelling van de agenda.
  3. Notulen van de ALV van 25 maart 2023 te Onstwedde.
  4. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris.
  5. Financieel verslag 2023, begroting 2024 door de penningmeester. Verslag van de kascommissie.
  6. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie.
  7. Jaarverslag 2023 (liggen ook ter plekke ter inzage), door de secretaris.
  8. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren M. Fokkens en H. Prenger. De heer M. Fokkens stelt zich herkiesbaar, de heer H. Prenger neemt afscheid van het bestuur. Namen van eventuele kandidaten voor de ontstane vacature kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering ingeleverd worden bij de voorzitter dhr. J.G. Abbes.
  9. Rondvraag.

Pauze. (tussen deel 1 en 2 van de lezing)
Lezing
Anderhalf eeuw Westerwolde in het Groninger Museum

Voordracht door rustend conservator Groninger Museum dr. Egge Knol

Westerwolde is altijd een apart stukje Groningen geweest, lang door venen geïsoleerd. In de late Bronstijd locatie van een aantal omvangrijke urnengrafvelden. Vindplaats van bijzondere archeologische vondsten zoals de halsring van Onstwedder Barlage. Gekerstend vanuit het bisdom Osnabrück en later een heerlijkheid van een Spaansgezinde graaf, die eenmaal veroverd door de Staten Generaal in leen werd gegeven aan de stad Groningen.

In 1874 begon het Groninger Museum als provinciaal kabinet van oudheden. Uiteraard kwamen er vanaf dat moment ook Westerwoldse voorwerpen naar de stad toe. Rond 1900 kreeg het museum, mogelijk vanwege de aparte geschiedenis, een Westerwoldse kamer. Het was de laatste stijlkamer die verdween in het museum.

De spreker richt zich eerst op een aantal opmerkelijke voorwerpen uit geschiedenis en archeologie, alsmede enige schilderijen betreffende Westerwolde, om daarna in te zoemen op de Westerwoldse kamer.

Hoe “Westerwolds” was de kamer. Hoe kwam het dat de kamer een icoon werd? Welke veranderingen onderging de kamer? Waarom verdween zij? Tijdens de lezing zal dr. Knol ook ingaan op enige recente aanwinsten uit Westerwolde.

Dr. Egge Knol was van 1994-2023 conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst(nijverheid) van het Groninger Museum.

  1. Sluiting van de vergadering.

Het bestuur hoopt weer velen van u op 23 maart a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Kineke Kuper,
secretaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.