Voorjaarsnummer Terra Westerwolda verschenen

Het voorjaar is begonnen en dat betekent dat het voorjaarsnummer van Terra Westerwolde uit is gekomen. Het tijdschrift is inmiddels bij alle abonnees op de mat gevallen en is weer verkrijgbaar bij de vaste verkooppunten.

Boer en bestuurder Hilbrand Sinnema kent u wellicht als voorzitter van LTO Noord of als bestuurder bij het waterschap. Maar het belangrijkste voor hem was altijd zijn akkerbouwbedrijf in Sellingerbeetse. In Terra Westerwolda leest u een interview met Hilbrand over zijn bestuurlijke carrière, maar bovenal zijn liefde voor en band met Westerwolde.

Kolonisten in Westerwolde Wie in december 2023 op de ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging Westerwolde is geweest, zal zich wellicht een lezing van Wil Schackmann herinneren over de Koloniën van Weldadigheid. Geert Volders dook in de archieven en ontdekte daar het verhaal van drie leden van de familie Tolhuis, kolonisten in Veenhuizen die direct en indirect een band hadden met Westerwolde.

Chine de Commande Tijdens een bezoek aan de Fraeylemaborg in Slochteren viel het oog van Jan Huizing op iets unieks: een Chine de Commande eetservies. In Terra Westerwolda leest u over de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere servies en de weg die het heeft afgelegd voordat het weer in Groningen tentoongesteld werd.

En verder…

Uiteraard bevat Terra Westerwolda ook weer vertrouwde rubrieken zoals ‘Het portret van’, de recente historische actualiteiten en het nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde. Daarnaast een nieuwe aflevering uit de geschiedenis van Westerwolde en het verhaal van een imposant tolhek in Ter Apel.

En wist u dat u oude nummers van Terra Westerwolda nu ook online in kan zien? Op www.terrawesterwolda.nl vindt u een index waarin artikelen uit het tijdschrift vanaf 1980 te vinden zijn. Nieuwe nummers worden twee jaar na hun verschijning aan het overzicht toegevoegd. Dus heeft u het voorjaarsnummer uit, neem dan eens een kijkje in een ouder exemplaar!

Evangelisaties in Westerwolde

In het vorige nummer van ons blad stond van de hand van Hemmo Clevering een artikel over de Evangelisaties in Westerwolde. Ons lid Alie Noorlag stuurde ons nog de volgende aanvulling daarop

Met belangstelling heb ik weer de Terra Westerwolda gelezen. In het artikel van Hemmo Clevering Evangelisatsies in Westerwolde miste ik tussen de evangelisatiegebouwen het gebouw Jachin. Het gebouw stond aan de Ceresstraat te Stadskanaal, waar later slijperij Vos gevestigd was. Het gebouw is vroeger door mijn opa, Cornelius  Noorlag, in de jaren twintig van de vorige eeuw  gebouwd, oorspronkelijk  voor evangelisatiedoeleinden. Mijn grootouders woonden Ceresstraat 31.  De naam Jachin komt uit de Bijbel: Jachin (betekent opgericht) en Boaz (betekent Kracht) waren de namen van twee bronzen zuilen uit de tempel van Salomo. Ze stonden bij de ingang van de tempel, rechts Jachin en links Boaz. Mijn opa heeft later in de zestiger jaren het gebouw verhuurd aan de Gereformeerde Kerk te Stadskanaal (Poststraat). Weer later is het gebouw verkocht aan de Gereformeerde kerk.  Deze kerk hield er diensten. In de tachtiger jaren is het gebouw gesloopt. Ik heb warme herinneringen aan dit gebouwtje. Er waren evangelisatiebijeenkomsten, er werden Kerstvieringen gehouden en het gebouw heeft ook als schoollokaal gediend. Het was echt een verenigingsgebouw voor de mensen aan de 1e en 2e Afdraai.

Hartelijke groet,
Alie Noorlag.

Evangelisatiegebouw Jachin in Stadskanaal.

Winternummer Terra Westerwolda verschenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwste nummer van Terra Westerwolda, het cultuurhistorisch tijdschrift over Westerwolde, is uit! Het winternummer staat weer boordevol met uiteenlopende verhalen over de geschiedenis van Westerwolde. Onze abonnees hebben hun exemplaar inmiddels ontvangen en het tijdschrift is ook verkrijgbaar bij alle vaste verkooppunten.

Ter Apeler carnaval

Het duurt nog eventjes voordat het feest weer losbarst, maar Terra Westerwolda komt alvast in de carnavalsstemming met een artikel van Erik Wubs over het carnaval in Ter Apel. Waar komt het carnaval vandaan? Hoe ontstond carnavalsvereniging de Kloosterwiekers? En wat is de betekenis van het Ter Apeler carnaval?

Een bijzondere vondst in Wedde

Archeoloog Ko Lenting kreeg een bijzondere bodemvondst, gevonden bij de Wedderborg, in handen. In de jaren 1980 ging Gerard Boltjes uit Blijham met een metaaldetector rond de Wedderborg. Uit de bagger, die afkomstig was uit het zuidwestelijke bastion, werd een bijzonder voorwerp opgepiept, dat een deel van de geschiedenis van de Wedderborg en haar toenmalige bewoners blootgeeft. Om wat voor voorwerp het precies gaat, leest u in Terra Westerwolda!

Evangelisaties van vroegere tijden

In Westerwolde hebben meerdere evangelisaties bestaan. Voor de bewoners van afgelegen gebieden was de afstand tot een kerk soms zo groot, dat ze zelf een kerkgebouw met predikant wilden. Het kwam ook voor dat een kerkelijke gemeente een evangelisatie stichtte in een nabijgelegen plaats. Hemmo Clevering geeft in zijn artikel een overzicht van de verschillende evangelisaties die Westerwolde rijk is geweest, en waarvan een enkeling vandaag de dag nog bestaat.

En verder…

Klaas Meijer deelt in zijn column zijn gedachten over de herdenkingen van de heksenvervolging in Westerwolde. Lizanne Trenning dook in de meer recentere geschiedenis en beschrijft de historie van de Historische TT in Vlagtwedde. Jakob Been heeft namens de Historische Kring Ter Apel over het leven van dokter Theodor Brümmer geschreven. Geert Volders dook in het militaire stamboek van zijn overgrootvader Jan de Vries. Daarnaast leest u uiteraard ook weer het nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde en de laatste historische actualiteiten.

Indexering Tijdschriften

Uitgelicht


Hemmo Clevering heeft de indexering van de oude jaargangen van de tijdschriften, die wij als vereniging in de loop van de jaren hebben uitgegeven, klaar. Met de link  INDEX TERRA WESTERWOLDA kunt u het bekijken. Als u vervolgens bij AUTEUR of TITTEL een zoekwoord invult, krijgt u alle nummers te zien waar dat woord in voorkomt. Als u daarna op JAAR klikt dan opent zich het betreffende tijdschrift. De meest recente uitgaven worden in een later stadium toegevoegd.

Zomernummer Terra Westerwolda verschenen

De vakantie is begonnen. Het is zomer en dat betekent dat het zomernummer van Terra Westerwolda is verschenen. Het nieuwste exemplaar van het tijdschrift is bij de abonnees op de matgevallen en is weer verkrijgbaar bij de vaste verkooppunten.

Gelovigen in Groningen

Dominee Huib Marchand was van 1979 tot 1983 predikant van de hervormde gemeente in Onstwedde. Later werkte hij als predikant van de Martinikerk in Groningen. In een interview vertelt Marchand over zijn tijd in Onstwedde, de verschillen tussen stad en platteland en zijn liefde voor het Groninger land en volk die nooitmeer weggegaan is.

50 jaar MOW

Het MOW viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan. Op 10 augustus 1973 opende Streekmuseum de OudeWolden, zoals het museum voorheen heette, voor het eerst haar deuren. Obby

Veenstra blikt door middel van beeldmateriaal terug op vijftig jaar museale historie in Bellingwolde.

De herovering van Nieuweschans

Vorig jaar stond Terra Westerwolda stil bij het Rampjaar 1672. Jan Huizing schreef in het zomernummer een artikel over de Münsterse invasie van Westerwolde. Maar daarmee waren de gebeurtenissen rond het Rampjaar inWesterwolde nog niet ten einde. In dit zomernummer schrijft Jan Huizing over de herovering van de vesting Nieuweschans in 1673.

En verder…

De Historische Kring Ter Apel deelt de eerste resultaten van de archeologische opgravingen rond Klooster Ter Apel. Gerda Nijenbrinks-Boer schrijft over het leven van Geert Boels, die niet voor het geluk geborenleek te zijn. Lieuwe Jongsma geeft aan de hand van schoolmeesterrapporten een inkijkje in het leven op het Westerwoldse platteland in de negentiende eeuw. GeertVolders vertelt over het joodse gezin Kropveld in Ter Apel.

Meer informatie:

Over Terra Westerwolda: Geert Volders – geert.volders@gmail.com

Over de Historische Vereniging Westerwolde: Kineke Kuper – secretaris-HVW@kpnmail.nl

Winternummer Terra Westerwolda verschenen

Op zoek naar een leuk cadeau voor de feestdagen? Het nieuwe nummer van Terra Westerwolda is uit en staat weer boordevol met uiteenlopende verhalen over de geschiedenis en mensen van Westerwolde. Onze abonnees hebben hun exemplaar inmiddels op hun deurmat kunnen vinden en het tijdschrift is ook weer verkrijgbaar bij de vaste verkooppunten.

Sterenborg: boerderij en boerenfamilie

Redacteur Lizanne Trenning interviewde Freeke Sterenborg-Terpstra en haar zoon Nanne Sterenborg over hun familiegeschiedenis en de geschiedenis van de gelijknamige streek Sterenborg bij Onstwedde. Freeke en Nanne vertellen over hoe het boerenleven in de laatste zestig jaar is veranderd en hoe het is om al generaties lang in hetzelfde gebied te boeren.

Naar Suriname en terug

De naam Unico Wilkens trok de aandacht van Jona van Keulen. Zij dook de archieven in en ontdekte het verhaal van de familie Wilkens die in de achttiende eeuw emigreerde van Westerwolde naar Suriname om daar plantage-eigenaar te worden.

De heksen van de Ruiten Aa

Aan het einde van de zestiende eeuw vonden in Westerwolde heksenprocessen plaats. Wat was de reden hiervoor en wie waren hierbij betrokken? Marjan Daanje en Melissa Steenhuis deden in opdracht van Museum Klooster Ter Apel onderzoek naar deze heksenprocessen. De resultaten van hun onderzoek zullen in het voorjaar van 2023 te zien zijn tijdens een tijdelijke tentoonstelling in het museum, maar in Terra Westerwolda lichten ze alvast een tipje van de sluier op.

En verder…

Uiteraard vindt u in Terra Westerwolda ook weer de vaste bijdragen namens het MOW|Museum Westerwolde en de Historische Kring Ter Apel. Die laatste deelt meer informatie over het grondradaronderzoek dat rond Museum Klooster Ter Apel is uitgevoerd. Verder schreef Chonda Luring-te Velde een bijdrage over de drie bijbanen van de Onstwedder hoofdonderwijzer. Jacco Pranger herdenkt Jan Hubbeling Snelter, beter bekend als ‘Jan Hobbel’ en zijn directe familieleden. En Petronella J.C. Elema beschrijft hoe een op het eerste gezicht simpele aantekening in een familiebijbel een belangrijke rol speelde in een rechtsproces in Wedde. Daarnaast leest u uiteraard ook het nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde en de laatste historische actualiteiten.

Voorjaarsnummer Terra Westerwolda verschenen

Het is voorjaar! De krokussen en narcissen staan in bloei, én het voorjaarsnummer van Terra Westerwolda ligt inmiddels bij onze abonnees en is weer verkrijgbaar op de vaste verkooppunten.

De ‘fabrieksboerderij’ in Veelerveen

Jan van Linge werd geboren in Dedemsvaart, maar na de HBS in Meppel en de landbouwschool in Groningen werd hij in 1958 assistent-bedrijfsleider en vanaf 1962 bedrijfsleider op de boerderij die hoorde bij de Aardappelmeelfabriek Westerwolde in Veelerveen. Tot aan zijn pensioen in 1992 werkte Jan op de boerderij. Tjarko van Dijk sprak met hem over zijn jeugd in Overijssel en werkzame leven in Westerwolde.

De tragedie van Isaac Hartog

Geert Volders stuitte op het dossier van Isaac Hartog, die in de zomer van 1807 vastzat in de gevangenis in Wedde. Met een paardendiefstal, een arbeidsconflict binnen het leger, een boze vrouw en een gevangenisstraf heeft het alle ingrediënten voor een kleine tragedie.

‘Een werk van beteekenis’

Tussen krantenknipsels en oude papieren vond Hemmo Clevering de koopakte uit 1911 van een boerderij in Jipsingboermussel waarin werd verwezen naar de verharding van de Schaalbergerweg, welke in 1904 toegezegd was, maar pas in 1928 werd voltooid. De vondst riep vragen op: Waarom heet die weg eigenlijk zo? En waarom duurde het 24 jaar voordat de verharding van de weg gerealiseerd werd? Hemmo Clevering beantwoord deze vragen in zijn artikel over de Schaalbergerweg.

En verder…

Uit de collectie van het MOW | Museum Westerwolde worden dit keer oorijzers uitgelicht als sprekend object. Jakob Been vertelt over de historische verhalen uit Ter Apel die hij opschreef en publiceerde in het boek Grepen uit het verleden van Ter Apel. In ‘Het portret van’ staan Harm Schuring en Geertje van Hateren centraal. Lieuwe Jongsma schreef over het Spaanse diep, een kanaal dat nooit voltooid werd. Verder het tweede deel van boeren tot bankiers over de familie Trenning en het bankwezen in Onstwedde. En uiteraard de vaste rubrieken zoals het nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde en de laatste historische actualiteiten.

 

Luisterwandeling door Jipsinghuizen

In ons blad Terra Westerwolda nr. 3 -2021 staat op de achterzijde een artikel over een Luisterwandeling door Jipsinghuizen. Een QR code laat u een gesproken tekst horen over de boerderij Weenderstraat 19. U kunt de route downloaden staat er ook bij, maar waar dat kan dat staat er niet bij. Vandaar dat we er hier even op terugkomen en u laten weten dat de routekaart, de routebeschrijving en het GPX bestand is te downloaden via deze link:
LUISTERWANDELING DOOR JIPSINGHUIZEN