Informatie gevraagd over Harm Boelems uit Weende en het Asserbos

Beste mensen,
In Assen zijn we bezig met het schrijven van een boek over het eeuwenoude Asserbos, gelegen tegen het oude centrum van de stad. Het is geen bos van wilde natuur. Geen herten, geen vossen, geen dassen, geen bos om in te verdwalen. Het is een ander bos. Een bos vol met verhalen.
Nu zijn we bezig met een hoofdstuk over 40-45. En komen we bij een burgemeester, die van 1942 tot 1945 burgemeester was van de stad Assen. Een burgemeester, die destijds een verkeerde keuze maakte, een NSB-burgemeester. Een burgemeester ook die na zijn verdiende straf, gewoon in Assen is blijven wonen en er ook is overleden. Maar nu blijkt uit ons onderzoek, dat hij een heldenrol heeft verricht aangaande het 110 ha Asserbos. Daar willen we een verhaal over maken. En zijn we op zoek naar gegevens over hem, wat hem maakte dat hij zo`n hart voor de natuur had. Was hem dat meegegeven door zijn ouders? Zat dat in de familie? Zat dat in de genen? Zijn er verhalen uit het nageslacht? Graag komen we in contact met nazaten, dan wel mensen die wat te vertellen hebben over:

Harm Boelems, Landbouwer, geboren 17 febr. 1897 in Weende overleden 18 dec. 1954 in Assen. Van 1934-1942 burgemeester in Zuidwolde (dr.). Van 1942-1945 burgemeester in Assen

Uw reacties worden met discretie en respect behandeld
Uw reacties kunnen naar Marten van Dijken (stadsboswachter)
Beilerstraat 6, 9401 PK Assen. tel. 06-48735636. E-mail info@vandenatuur.com

Genealogische vraag: Echtpaar Van der Werff-Lodder

Hans Pape is op zoek naar enige gegevens betreffende
Auke H. van der Werff, geboren  13-05-1893 te Oude-Pekela (?)
Fina Jesina Lodder geboren 27-02- 1894 in Emmen
Het paar trouwt op  13 mei 1921 in Zaltbommel.
Zij wonen o.a.  in Ter Apel, Vlagtwedde en andermaal te  Ter Apel (gegevens Gemeente Zeist). Het huwelijk blijft kinderloos.
Auke en Fine   verhuizen in 1962 (resp. 69 en 68 jaar oud) naar Zeist om bij haar broer Gerrit en Johanna te gaan wonen. Gerrit was hoofd der school in Zeist. Auke overlijdt  op 5 juni 1965, Fina op 14 jan. 1984. Ze zijn begraven op Bosrust te Zeist.
Mijn vraag: Ik zou graag een stukje levensloop van hen ontvangen t.b.v. een boek(je) over Fines familie (Lodder), gezien vanuit mijn geboortedorp Vriezenveen
Te denken valt aan de opleiding, het beroep, evt. bedrijf,  kerkelijke positie of niet, en evt. actief  in of t.b.v. de samenleving.
Het zou erg fijn zijn als iemand me voort zou kunnen helpen.
Bedankt voor uw actie.
Met vriendelijke groet,
Hans Pape, Middelburg,   0118-624887 of mail jlpape@zeelandnet.nl)

Geboortehuis gezocht van Boukje Boelens in de Stobben (Vlagtwedde)

Hierbij doe ik een poging in een bijzonder verzoek aan u, misschien kunt u mij verder helpen bij mijn zoektocht naar de geboortegrond van mijn moeder, Boukje Boelens, zij is geboren op 7 augustus 1912 te Stobben, Gem. Vlagtwedde. Mijn grootouders Fam. Minne Boelens, woonden aldaar van ongeveer 1909 tot 1919. Graag zou ik de geboorteplek van mijn moeder willen vinden, welk adres, welk perceel het betreft.

Inmiddels heb ik al wat zoekwerk gedaan, zie onderstaande informatie. Zou u mij misschien verder kunnen helpen op grond van deze informatie ?

Bij voorbaat mijn hartelijke dank, graag zie ik uw reactie tegemoet.

De Gemeente kan mij helaas, desgevraagd niet verder helpen.

Met vriendelijke groet,

Piet Swart
e-mail: pietswart11@gmail.com

Brinkhof 11,9449 PR Nooitgedacht – tel. 0657326409


Via  delpher.nl  ben ik aan het grasduinen in ouwe kranten. 

Daar tref ik het volgende bericht aan uit de Winschoter courant van 4 mei 1917: 

“De heer L. Abee, landbouwer te Stobben, die onlangs de boerderij van zijn buurman M. Boelens kocht, heeft nu zijne nieuwe bezitting weer met  f 1000,-  winst onderhands verkocht aan den heer R. Nieboer, directeur der aardappelmeelfabriek “Westerwolde” te Veelerveen.” 

En uit de Winschoter courant van 15 december 1911: 

“Met de veiligheid schijnt het hier er niet beter op te worden. Had men overigens tot dusver weinig of geen last van diefstal, in den laatsten tijd komen deze herhaaldelijk voor. De landbouwer H. had ‘s avonds zijn gereedschap buiten laten staan en den daarop volgenden morgen bleek het ontvreemd te zijn. 

De arbeider M. Boelens woonachtig op de Stobben ging deze dagen eens zijn aardappelkuilen inspecteren. Bij nader onderzoek bleek een gat vol bijna geheel gekaapt. Deze dieverijen worden op rekening gesteld van de bewoners van ‘t dakloozenhuis.

Gevonden: Notities over Roelf Nieboer

Boekhouder aardappelmeelfabriek te Coevorden. 

1916: fabrieksdirecteur te Vlagtwedde 

Nieuwsblad van het Noorden, 12-6-1912: 

N. Pekela, 11 Juni. Tot directeur van de aardappelmeelfabriek te Alteveer is benoemd onze plaatsgenoot de heer R. Nieboer Rzn. 

Het Nieuws van de Dag, 4-4-1913: 

Tot directeur der coöperatieve aardappelmeelfabriek te Musselkanaal (Gr.) is benoemd de heer R. Nieboer Rzn., directeur-boekhouder te Alteveer. 

13-12-1915 Nieuwsblad van het Noorden: Verloving, woonplaats: Veelerveen (gem. Bellingwolde). 

Nederlandsche Staatscourant, 26-4-1917: 

Oprichting van een stichting “Woningbouwvereeniging Westerwolde”, gevestigd te Veelerveen, gemeente Bellingwolde. 

6 personen, waarbij: Roelof Nieboer, directeur Coöperatieve Aardappelmeelfabriek Westerwolde, wonende te Vlagtwedde. 

Het Volk, 2-11-1922: 

Failliet verklaard. De rechtbank te Winschoten heeft R. Nieboer, direkteur van een meelfabriek te Veelerveen failliet verklaard. N. is voortvluchtig. 

Het Volk, 12-12-1922: 

Een tekort van f 750.000. Het tekort van de koöperatieve aardappelmeelfabriek “Westerwolde” te Veelerveen is rond f 750.000. Door elk aandeelhouder van f 100 moet 

f 375 worden bijbetaald. De gevluchte direkteur Nieboer ging er met f 75.000, aan de koöperatie toebehoorende, vandoor. 

Het Volk, 3-3–1923: 

Eindelijk geknipt! De direkteur R. Nieboer, die er in het laatst van Oktober met een goede buit van de aandeelhouders der Koöp. Aardappelmeelfabriek “Westerwolde” te Veelerveen van door ging, is blijkens berichten, aldaar ontvangen, te Athene gevangen gezet, na vooraf in Macedonië, waar hij reeds een farm had gekocht, te zijn gearresteerd. N. zal aan de justitie te Winschoten worden uitgeleverd. 

Prov. Drentsche en Asser Courant, 10-10-1923: 

Verslag alg. vergadering Aardappelmeelfabriek “Westerwolde” te Veelerveen. Er is uitlevering van Nieboer aan Griekenland gevraagd. Het is er niet van gekomen. Nieboer is nu op vrije voeten. 

Nieuwsblad van het Noorden, 24-9-1925: 

Bellingwolde, 24 September. Blijkens bij het gemeentebestuur ingekomen bericht, is de heer R. Nieboer, vroeger directeur der Aardappelmeelfabriek “Westerwolde” te Veelerveen, op het perron van een Grieksch station, overleden.

Nazaten van Gerard Schuring gezocht

Nog een verzoek van Chonda Luring, die bezig is met haar tweede boek over de Tweede Wereldoorlog:
Zijn er nazaten van van Gerard Schuring bekend? Hij was zoon van notaris Klaas Schuring uit Wedde. Hij zat ondergedoken in Ter Wupping (bij Onstwedde) bij de familie Berend Volders. Samen met een Wageninger student, Durandus Ebbens, en later ook een Engelse piloot.
Op de foto Gerard Schuring – foto afkomstig uit een TV uitzending.

Wie weet meer over onderduiker Piet Klooster

Een bericht van Chonda Luring:
Ik ben op zoek naar nazaten van Piet Klooster en Trijnie Hulzebos.Piet heeft, om te ontkomen aan de Arbeitseinsatz, ondergedoken gezeten bij bakker Ritzo Muntinga aan de Hardingstraat 13 in Onstwedde. Hij kwam toen uit Bellingwolde.
Ik schrijf momenteel een oorlogsverhaal over de familie Muntinga
en zou graag horen, of er van de onderduikervaringen van Piet nog iets bekend is bij zijn familie.
Op de foto Piet Klooster met het zoontje van Muntinga.
 
Wie kan Chonda hiermee helpen? Reacties kunnen gestuurd worden naar info@verenigingwesterwolde.nl

Wie kan Siep Schepel helpen?

Op 23 feb. 2022, om 21:41 heeft Siep Schepel <siepmarga2@hotmail.com> het volgende geschreven:

Hallo,
Mijn naam is Siep Schepel. Mijn oudst bekende voorvader is ene Heiko Harms, die later de naam Aykenius Hermanni Schepel aannam toe hij theologie studeerde in Groningen. hij is waarschijnlijk geboren omstreek 1602 in Lutjeloo en ik vermoed dat hij een zoon is van Herman Eijlerts, eigenerfde in Lutjeloo. De namen kunnen best hier en daar wat anders zijn geschreven. Zij moeten dus tot een van oudste bewoners van dit gehucht worden gerekend. Mijn vraag is of er meer bekend is van hun eventuele boerderij waar ze gewoond hebben en eventueel andere geschiedenis. Ik ben ook heel benieuwd naar de herkomst van de familienaam Schepel, omdat zijn broer deze familienaam niet gebruikte en er m.i. geen relatie is tussen een schepel als inhoudsmaat en het beroep van predikant. Misschien kunt u of een van uw leden mij hier verder mee helpen.

Alvast mijn dank

m.v.g.

Siep Schepel

Industrieel Erfgoed in Groningen – wie heeft informatie?

bron: www.boei.nl – Melkfabriek in Laude

Onderstaand verzoek kregen we binnen. Als u wat voor Frank kunt betekenen, dan mag u rechtstreeks met hem contact opnemen.

Ik ben betrokken bij een boek over industrieel erfgoed in de stad en de provincie Groningen. Ik ben daarom o.m. op zoek naar betrokkenen (bv oud-werknemers en mensen die zich inzetten voor het behoud van een gebouw) bij de oude aardappelzetmeelfabriek in Ter Apel. Tevens ben ik op zoek naar voorbeelden van industrieel erfgoed in Sellingen en Vlagtwedde.

Met vriendelijke groet,
Frank von Hebel

Molen Bourtange aan de levensader van Westerwolde

Mocht iemand een aanvulling op dit bericht hebben, dan horen we het graag.

Theo Ter Veer stuurde ons het volgende bericht:
Een tijd geleden kocht ik een lijst met een oude foto van een molen en boerderijtje er voor met daarbij de eigenaar, denk ik. Je wilt graag weten welke molen dit is en wie er op staat. Het molenboek Groningen gaf geen uitsluitsel. Op beeldbank zag ik wel een foto van de molen Imminga die er (gekeken naar de trans en onderstel) er op lijkt.

Wie kunnen we daar nu beter naar vragen dan molenkenner bij uitstek Bob Poppen. Hij stuurde ons het volgende antwoord:

Ik heb de foto met verschillende andere foto’s van de molen aan de Moddermansvaart vergeleken en 100% zekerheid heb ik niet, maar het zou hem toch ook heel goed wel kunnen zijn.
De fiche van deze molen vermeldt o.a. het volgende: Een achtkante met dakleer gedekte stellingmolen op een stenen tussen- en onderstuk en een met dakleer gedekte kap. De roeden waren oudhollands opgehekt en hadden een vlucht van 76 voet. Gebouwd in 1895 voor Heinrich Haaijer door molenmaker Harm Wiertsema. Eigenaar sinds 1929 Hindrik Immenga. In 1895 had de molen een ijzeren as. Sinds 1939 onder Imminga als hulpkracht een Chevrolet-automotor. Op 10 mei 1940 werd de molen zwaar beschadigd door het laten springen van de brug over de gracht. Na de oorlog raakte de molen steeds verder in verval. Sloopvergunning d.d. 7 mei 1949. Verdwenen in 1951, in 1980 was het onderstuk nog aanwezig. Ik stuur een foto van deze molen mee van 4 oktober 1929: Molen aan de Moddermansvaart.

Hartelijk gegroet, Bob Poppen

Voor meer informatie over molens kijk ook eens op de website van Bob Poppen:

www.bdpoppen.nl


bron: Beeldbank Groningen

Locatie Marechausseebrigade Bourtange

In het kader van een historische kaartapplicatie is het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) het militair erfgoed van de Koninklijke Marechaussee in kaart aan het brengen. Dit betreft alle gebouwen, kazernes en andere locaties waar de Marechaussee gebruik van heeft gemaakt sinds haar oprichting in 1815. Een groot aantal van deze locaties zijn reeds in kaart gebracht, maar een gedeelte is lastig te achterhalen middels de toegankelijke bronnen.

Voor de Marechausseebrigade Bourtange hebben wij gevonden dat die van 1946 tot en met 1954 gevestigd was in de gemeente, maar de exacte locatie van deze kazerne is ons helaas niet bekend.

Daarom wil ik u graag het volgende vragen:
– Heeft u de mogelijkheid om de exacte locatie achterhalen waar de Marechausseebrigade Bourtange gevestigd is geweest?
– Kunt en wilt u deze locatie doorgeven (een huidig adres of GPS coördinaten van de locatie is voldoende)?

Hartelijk dank voor uw inspanningen en met vriendelijke groet,

Vaandrig Koen Monnickendam
Militair Werkstudent Defensity College
Koninklijke Landmacht

E K.Monnickendam@mindef.nl

Nederlands Instituut voor Militaire Historie
Ministerie van Defensie


Afgaande op één van de reacties zou het pand gestaan moeten hebben aan de Bisschopsweg komende vanuit Duitsland tussen de eerste en de twee brug.
De exacte locatie zal moeilijk te achterhalen zijn na de reconstructie van de vesting. Ter illustratie nog even een kaartje van die locatie bijgevoegd van 1945 en 2000. Misschien heeft iemand nog een foto? We horen het graag.

Krantenbericht uit 1954 Marechausseepost Bourtange opgeheven.

Informatie verzoek over Werklozenlied Westerwolde

Mannen op weg naar de werkverschaffing in Jipsinghuizen. – Foto: www.beeldbankgroningen.nl

Van Klankkunstenaar Remco de Kluizenaar uit Wageningen kwam er een vraag bij onze vereniging binnen over de melodie van “Het werklozenlied van Westerwolde”. 

Binnenkort gaat er een voorstelling spelen in het Openluchtmuseum in Arnhem over de werkverschaffing in Westerwolde en Remco maakt opnames met zangers om het historisch geluid van het zingen bij een staking in Jipsinghuizen te reconstrueren.
Veel mensen aan wie de Kluizenaar vroeg naar de melodie, geven als antwoord “die van proletariers aller landen”, of “de internationale”. De tekst past echter niet goed op deze melodie en wel erg goed op de melodie van “Het lied van Strenka Razin”, in Nederland ook wel bekend geworden omdat deze ook gebruikt is voor “aan de oever van de Rotte.”
Zijn er mensen die zich nog herinneren op welke melodie (of wellicht melodieën) het werkelozenlied “Ver van huis van vrouw en kinderen” gezongen werd? Zijn er meer mensen die zich het lied herinneren op de melodie zoals gezongen in deze opname van Ate Doornbosch? En zijn er mensen die zich andere melodieen herinneren? Wilt u in dat geval contact opnemen met Remco de Kluizenaar via zijn website Remcodekluizenaar.nl?