Monument21 voor het Stadskanaalster Achterhuis wordt eindelijk officieel onthuld

Op maandag 25 oktober 2021 vindt de officiële onthulling plaats van Monument21. De onthulling stond oorspronkelijk gepland voor april 2020 maar moest door de coronapandemie  al twee keer worden uitgesteld. Vanaf 12.30 uur is iedereen van harte welkom om deze onthulling bij te wonen.

Het monument werd begin 2020 geplaatst langs de Barkelazathe, nabij de rotonde. Dit monument is ter ere van en nagedachtenis aan Willem en Hindertje Drenth die samen met hun dochters Lammie en Fennie in de Tweede Wereldoorlog vanaf de zomer van 1942 onderdak hebben geboden aan zestien onderduikers waarvan dertien van Joodse afkomst. Allen hebben de oorlog overleefd.

Het kunstwerk is tot stand gekomen dankzij bijdragen van bedrijven, fondsen, overheden en particulieren.

De onthulling wordt verricht door Hennie Helwig-Kosses, dochter van Lammie Drenth en Bennie Kosses en kleindochter van Willem en Hindertje Drenth,  samen met de commissaris van de koning René Paas. Aan deze activiteit doen ook veertig leerlingen van de Piet Prinsschool mee.

Het monument is ontworpen door kunstenaarscollectief WINKAL, bestaande uit Bernard Winkel en Leo Kaldenbach. 21 gebogen stalen platen symboliseren alle 21 mensen die op het moment van de bevrijding in het kleine huis leefden

Meer informatie: https://monument21.nl/

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16-10-2021

Geachte leden en andere belangstellenden,

Graag willen wij u hierbij uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Westerwolde op zaterdag 16 oktober 2021 in Het Boschhuis te Ter Apel (Boslaan 6). De vergadering begint om 13.30 uur.

Het bestuur stelt de volgende agenda voor:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling van de agenda.
 3. Notulen van de ALV van 7 maart 2020 te Onstwedde.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen, door de secretaris.
 5. Financieel verslag 2020, begroting 2021 en verslag van de kascommissie, door de penningmeester.
 6. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie.
 7. Jaarverslag 2020 (meegezonden), door de secretaris.
 8. Bestuursverkiezing. Statutair aftredend zijn aftredend de heer J.S.A. Huizing en    mevr. H. A. H.  Kuper-Dijkmeijer. Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering ingeleverd worden bij de voorzitter dhr. J.G. Abbes.
  De heer E. Wubs neemt afscheid als vertegenwoordiger van de Historische Kring Ter Apel. Op het moment van schrijven was nog niet bekend wie zijn plaats inneemt.
 9. Rondvraag.
 10. Pauze.
 11. Het inhoudelijke gedeelte van deze vergadering staat in het teken van het bouwhistorisch onderzoek van het Klooster in Ter Apel.
  Museum Klooster Ter Apel duikt regelmatig op in allerlei publicaties, van populair tot wetenschappelijk. De eensluidende bouwgeschiedenis die daarbij vaak te vinden is, wekt op het eerste gezicht de indruk dat de bouwhistorie van het gebouw al behoorlijk goed is uitgezocht. Dit blijkt zeer betrekkelijk te zijn. Er zijn door de eeuwen heen enkele onderzoeken naar het gebouw geweest, maar nooit een gedegen gedetailleerd onderzoek. Stichting Museum Klooster Ter Apel die samen met Adema Architecten de mogelijkheden bekijkt hoe het museum beter toegankelijk en publieksvriendelijker kan worden gemaakt, heeft deze kans aangegrepen eindelijk het hele gebouw bouwhistorisch te laten onderzoeken. Hans Ladrak en Jim Klingers van Battjes & Ladrak en Klingers Bouwhistorie & Restauratie kregen de opdracht. Er ontstond een diepgaande biografie van het gebouw.

Na afloop van de vergadering bestaat er de mogelijkheid voor een rondgang door Museum Klooster Ter Apel (Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel).
Voor de rondgang door het museum is wegens de coronamaatregelen maar beperkt plek. Dus daarom graag z.s.m. opgeven bij de secretaris!
Maximaal 2 keer 10 personen kunnen rondgeleid worden door Hans Ladrak en Jim Klingers. Het dragen van een mondkapje is tijdens de rondgang verplicht! Deelnemers dienen de rondgang zelf te betalen (volwassenen zonder museumkaart: € 6,50 incl. rondleiding, volwassenen met museumkaart: € 5,00 incl. rondleiding).

Boek: Jim Klingers en Hans Ladrak, Nieuw licht op het ‘Huis van het Nieuwe Licht’. Bouwhistorische opname van het Kruisherenklooster Ter Apel (2021).

Speciaal voor leden die deelnemen aan het programma op 16 oktober a.s. biedt Museum Klooster Ter Apel een korting op het boek. Bij binnenkomst op de algemene ledenvergadering is een bon af te halen, waarmee tot en met 10 december 2021 twee boeken met elk € 5 korting kan worden verkregen. Het boek zal binnenkort in gedrukte vorm te koop zijn in de museumwinkel van Museum Klooster Ter Apel. De publicatie zal verschijnen rond 16 oktober 2021. Het boek telt meer dan 300 bladzijden en is rijk geïllustreerd. De winkelprijs bedraagt € 24,95.

12. Sluiting van de vergadering.

Het bestuur hoopt weer velen van u op 16 oktober a.s. te mogen begroeten.

De Coronamaatregelen t.a.v. de horeca worden gehanteerd.

Met vriendelijke groet,

Kineke Kuper,
secretaris. 

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op uw/jouw stem rekenen?

Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

 

Hotel Buenos Ayres in Wedde en Wubbelt de Groot

In Wedde stond dit Hotel Buenos Ayres. Onder andere Wubbelt de Groot was daar de herbergier. Jelle Bakker wil graag meer informatie over de familie en daarom plaatsen we hierbij zijn verzoek.
Wubbelt de Groot, geb. Blijham 16 nov. 1839, herbergier, logementhouder, overl. Wedde 27 nov. 1909, zn. van Jan Michels de Groot en Grietje Jans Mellema, tr. Wedde 10 sept. 1881 Jantje Bonkes, geb. Hoorn, Wedde 4 nov. 1850, overl. Wedde 29 dec. 1926, dr. van Derk Jans Bonkes en Alke Elzes Bos.
Uit dit huwelijk:
1. Derk de Groot, geb. Wedde 23 juni 1882, overl. ald. 20 mei 1887.
2. Grietje de Groot, geb. Wedde 22 sept. 1883, overl. Groningen 6 mei 1941, tr. Wedde 14 mei 1909 Pieter Braam, geb. Gasselte 7 jan. 1882, logementhouder, overl. Groningen 22 mei 1953, zn. van Harm Braam en Martha Prins.
3. Jan de Groot, geb. Wedde 22 aug. 1885, adjunct commies 2e klasse ter secretarie der Gemeente Leeuwarden, overl. Leeuwarden 8 juli 1943, tr. Leeuwarden 13 okt. 1915 Hendrikje de Vries, geb. Leeuwarden 7 sept. 1889, dr. van Hendrik de Vries en Jantje van Eizenga.
4. Alko de Groot, geb. Wedde 24 sept. 1886, koffiehuishouder, overl. Wedde 16 aug. 1918, tr. Wedde 5 nov. 1909 Sieka Lucretia Hazelhoff, geb. Blijham 30 maart 1889, overl. Wedde 13 juli 1946, dr. van Doedo Hazelhoff en Titia Catharina Hermanna Roelofs; zij hertr. Wedde 6 mei 1921 Hendrik Rijnberg.
5. Derk de Groot, geb. Wedde 29 okt. 1889, arts, overl. Zuidbroek 27 okt. 1936, tr. Wedde 5 mei 1919 Foelke Johanna Anetta Muntinga, geb. Blijham 26 april 1893, overl. Groningen 25 juli 1979, dr. van Klaas Muntinga en Albertje Alida Veldman.

Het bovenstaande overzicht gemaakt door Harm Selling geeft weer wat meer inzicht in de familie de Groot. Fijn om dat erbij te hebben. Mijn opa Jan de Groot was overigens bij de gemeente Leeuwarden Hoofdcommies en verantwoordelijk voor het Onderwijs en daarnaast verantwoordelijk voor alle Militaire Zaken. De laatste verantwoordelijkheid was nogal sturend voor zijn gedachtegoed en ook zijn handelen voor en in de oorlog. Het gezin de Groot stond in Leeuwarden / Friesland, in de oorlog niet aan de kant. Ze waren zeer actief in het verzet. Grootvader Jan de Groot was, zo is me verteld, een zeer sociaal mens. Hij stond voor iedereen klaar en was in veel opzichten hulpvaardig.

Bij de verloving van mijn ouders Jan Bakker en Janny de Groot op 28 oktober 1939 is een kaartje gestuurd door de fam. Braam & Mary uit Stadskanaal. Geen wereldnieuws maar kennelijk bestonden er wel contacten tussen de families Braam en de Groot.

Mijn grote wens is om met iemand in contact te komen die (enigszins) bekend is met de geschiedenis van alle (achter-klein) kinderen van Wubbelt de Groot en Jantje Bonkes. Daarnaast zou ik het heel fijn vinden om nog wat foto’s van mijn grootvader te zien die terug gaan naar zijn jonge jaren in Wedde.

Natuurlijk heb ik nog wel meer vragen maar die komen mogelijk wel aan de orde als ik met iemand in contact kom.

Met vriendelijke groet,
Jelle Bakker

e-mail j.bakker@jbjb.eu

 

Nieuw boek van Alie Noorlag over Hermann Johannes Conring

De Oostfriese Hermann Johannes Conring was een Duitse jurist die in de jaren 1940-1945 als gedelegeerde van de Duitse bezettingsmacht fungeerde. Hij werd ervan beschuldigd in de hoedanigheid van Beauftragte van Seyss-Inquart meegewerkt te hebben aan het plan om de Nederlandse staat op te heffen. Ook werd Conring ervan beschuldigd de Joden in de provincie Groningen te hebben vervolgd en standrechtelijke executies te hebben laten uitvoeren bij de april-meistaking in 1943. Conring was in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog Landrat in de Oostfriese Landkreis Leer. In de naoorlogse jaren zette Conring zich als CDU-Bundestag-Abgeordnete in voor landbouw, kunstbeveiliging en dewaterhuishouding in Oost-Friesland.

Alie Noorlag studeerde Communicatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is verbonden aan de Gedenkstätte Esterwegen, die aan de vijftien Emslandkampen en hun slachtoffers herinnert.

ISBN: 9789056157913.Auteur: Alie Noorlag Bindwijze: Gebonden Pagina’s: 160
Prijs: € 24,90 Taal: Nederlands

Rabo ClubSupport

Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt Iedereen verdient een club Iedereen verdient een plek waar je altijd welkom bent. Waar je jezelf kunt zijn en elkaar sterker maakt. Clubs en verenigingen zijn zulke plekken. Van sport en hobby tot kunst en cultuur. En dat moet zo blijven. Daarom helpt Rabo ClubSupport lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Doe je ook mee? Jouw club kan ook meedoen!
Ja de Historische Vereniging doet ook weer mee dit jaar.
Stemmen:
Hoe kan je stemmen op je favoriete club? Vanaf 4 oktober kun je stemmen via de Rabo App. Ga naar het overzicht van deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar! We ontvangen je stem graag voor 25 oktober.

Fietsroutes door Stad en Ommeland

Georganiseerd door de Groninger Archieven

Tijdens de Maand van de Groninger Geschiedenis (MGG) bieden we liefhebbers aan om op eigen gelegenheid vier verschillende (fiets)routes door de provincie te volgen. De vijfde route gaat dwars door de stad Groningen. De routes van gemiddeld 40 kilometer lang zijn niet alleen mooi om te fietsen. Ze voeren langs verschillende historisch plekken en vertellen het verhaal van de arbeidsgeschiedenis in deze omgeving. De routes zijn tijdens de MGG verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt).

Westerwolde

De route die start in het MOW | Museum Westerwolde (Bellingwolde) leidt langs allerlei plekken die verbonden zijn aan de grenswerken. Hoe was het door de eeuwen heen om in dat gebied te werken? En welke invloed heeft de grens daarop?

Veenkoloniën

De route door de veenkoloniën gaat langs het Veenkoloniaal Museum (Veendam). Er is aandacht voor het werk in de vervening, de landbouw, de scheepvaart en de landbouwindustrie.

Eemsdelta

Vanuit het MuzeeAquarium (Delfzijl) wordt door de Eemsdelta gefietst. Het water is in deze regio een belangrijke bron van arbeid. Vroeger bood de visserij veel werkgelegenheid, later de (chemische) industrie langs het water en natuurlijk de haven van Delfzijl.

Hogeland

Op het Hogeland kan de route gestart worden in Openluchtmuseum Het Hoogeland (Warffum). Hier wordt de agrarische sector onder de historische loep genomen. Hoe ging dat er vroeger aan toe?

Stad

Tot slot fietst u in de stad vanuit Museum aan de A / Noordelijk Scheepvaartmuseum (Groningen) langs de stedelijke bedrijvigheid in de vorm van kleine en grotere ondernemingen. Winkels en fabrieken staan hier centraal.

De routes zijn begin oktober beschikbaar in een routeboekje. Deze fietsrouteboekjes zijn te koop bij alle bovengenoemde partners voor € 5,-. In de gids staat alle relevante informatie bij bijzondere plekken in het landschap. U kunt er stil staan, een verhaal lezen, afbeeldingen bekijken – en die vergelijken met nu – en ook kunt u ter plekke of thuis filmbeelden bekijken.

9 oktober: Dag van de Groninger Geschiedenis


Georganiseerd door de Gronnger Archieven

De Dag van de Groninger Geschiedenis is terug en wel op zaterdag 9 oktober! Vorig jaar konden we helaas niemand ontvangen tijdens onze traditionele dag en organiseerden de Groninger er Archieven voor het eerst de Maand van de Groninger Geschiedenis. Dit gebeurde vooral online. Dit jaar hebben we weer een Maand met daarbinnen de Dag. Deze is anders van opzet, maar minstens zo leuk als voorgaande jaren.

Op zaterdag 9 oktober openen wij de deuren van de Groninger Archieven. In ons gebouw leiden we u langs een route, gebaseerd op de fietsroutegids Aan het werk, die we speciaal voor de Maand van de Geschiedenis maakten. Hierin vindt u vijf historische fietsroutes door de provincie. En ook tijdens de Dag gaat u met ons op reis: van Westerwolde, naar Eemsdelta en via de Stad, het Hogeland en de Veenkoloniën terug. Deze rondleidingen duren ongeveer 1 uur en 15 minuten en worden op verschillende tijdstippen gehouden.

Meld u aan en maak op zaterdag 9 oktober kennis met de werkzaamheden van boeren, monniken, schippers, arbeiders en wetenschappers en waarom deze beroepen met name in bepaalde delen van de provincie voorkwamen.

Praktisch

Aanmelden is noodzakelijk. Per rondleiding kunnen maximaal vijftien mensen mee. Aanmelden kan vanaf 23 september via deze website.
Omdat we op een veilige manier u en onze medewerkers een leuke dag willen bezorgen, vragen wij u bij binnenkomst naar een Coronatoegangsbewijs. Hiervoor gebruiken we de CoronaCheck-app. U kunt ook uw gele boekje met de benodigde stempels laten zien. Daarnaast vragen we u 1,5 meter afstand te houden van andere bezoekers en onze medewerkers.

Het MOW zoekt Bemoeials

Het MOW I Museum Westerwolde introduceert een kinderbestuur. Door zelf voor en achter de schermen actief te worden leren kinderen van het museum en van elkaar. Tegelijk dragen zij er aan bij het museum aantrekkelijk te maken voor jonge bezoekers. Meedoen is gratis en aanmelden kan vanaf nu tot 11 oktober 2021.

Zit jouw hoofd altijd vol ideeën? Ben jij tussen de 9 en 13 jaar en nieuwsgierig hoe het er in een museum aan toe gaat? Dan is het Kinderbestuur iets voor jou.

Wat ga je doen?

 • Vlog over tentoonstellingen en workshops.
 • Interview een kunstenaar.
 • Deel foto’s en filmpjes op Insta en TikTok.
 • Bedenk activiteiten en test ze uit.
 • Open een tentoonstelling.
 • Geef een rondleiding

Skills

In bliksemtrainingen leer je alles over het museumwerk. Ook buiten het MOW valt veel te ontdekken, ga je mee op excursie?

Meedoen is gratis en als dank krijg je een Kindermuseumkaart. Daarmee kun je een jaar lang gratis naar alle musea in Nederland.

Meer weten? Kijk op hetmow.nl/kinderbestuur

Meld je aan!

Mail het MOW via hestherbakker@hetmow.nl Vertel wat over jezelf en maak duidelijk waarom je mee wil doen. Vergeet ook je naam, leeftijd, school en woonplaats niet!

Een bestuursjaar start in oktober, maar je kunt je het hele jaar door aanmelden. Als er zoveel belangstelling is dat niet iedereen mee kan doen, hoor je dat.

Woon je wat verder van Bellingwolde en is de reis een probleem? Laat het weten, dan bedenken we een oplossing.


Over het kinderbestuur:

In het MOW Museum Westerwolde vinden jonge bezoekers eigen activiteiten en educatie onder de noemer MOW Jong! Om dat aanbod te verdiepen lanceert het museum een kinderbestuur. Voor de periode van een jaar kun je als bestuurslid achter de schermen meewerken in het MOW. In verschillende workshops en excursies leer je alles over het museum, zodat je goed voorbereid bent op je taken. Wat je precies doet kies je zelf, in overleg met anderen. Via social media deel je wat er in het museum te zien en te doen is. Zo maak je ook leeftijdgenoten in de regio enthousiast voor kunst en erfgoed. Deze vorm van kinderparticipatie biedt kinderen de kans om op een unieke manier kennis te op te doen en vaardigheden te ontwikkelen in de culturele sector, voor jeugd die opgroeit in Oost -Groningen is dat vaak niet vanzelfsprekend. Het MOW draagt met het kinderbestuur graag bij aan de verbreding van hun referentiekader, hun toekomstperspectief en aan een trots gevoel over de eigen regio.

Het kinderbestuur start als driejarig project waarna evaluatie plaatsvindt. Bij succes wordt het kinderbestuur voortgezet.

Musea Heiligerlee zoeken vrijwilligers

Musea Heiligerlee

Het Museum ‘Slag bij Heiligerlee’ gaat over de slag bij Heiligerlee.
Ja, duh! En waar blijven  Westerwolde, Bellingwolde en de burcht van Wedde? Dat komt aan de orde tijdens de rondleidingen die een enthousiaste groep vrijwillige gast­dames en – heren verzorgen. Dat doen ze trouwens ook in het Klokkengieterijmuseum. Geen modernistisch audiovisueel geweld, maar gewoon van mens tot mens en aangepast aan de belangstelling van de gasten, die hun waardering in het gastenboek achterlaten.

Wij zijn geen strenge schoolmeesters en we hebben geen standaardverhaal uit ons hoofd moeten leren. U heeft belangstelling voor onze geschiedenis, anders zou u deze website niet bezoeken. Is het iets voor u om, samen met ons, de gasten van de Heiligerlese musea een meer dan geslaagd museumbezoek te bezorgen?

Kijk maar eens op onze website www.museaheiligerlee.nl of bel met Joost van Linge (0597 769010) of Kineke Kuper (06 23144499). Zij kunnen u er alles over vertellen.

Fototentoonstelling ‘Thuis’ biedt onverwachte verkenningen van ons thuisgevoel.

Titel expositie: Thuis

Looptijd: 15 september 2021 tot en met 27 februari 2022
Website: www.hetmow.nl/expositie/thuis www.hetmow.nl

Tijmen van Dijk: I found your film

Samenvatting:

Vanaf 15 september zie je in het MOW de tentoonstelling ‘Thuis’, waarin zes fotografen vanuit onverwachte invalshoeken ons thuisgevoel verkennen.

Over de expositie:

We zijn, mede door Corona, meer thuis dan ooit. Maar wat is thuis eigenlijk allemaal? Een plek? Een gevoel? Een herinnering? Zit het in stenen of spullen of juist in onze ervaringen?

In de tentoonstelling ‘Thuis’ verkennen verschillende fotografen wat thuis zoal kan betekenen. Zij onderzoeken niet zozeer de vanzelfsprekende “eigen plek onder de zon”, of het “daar waar je koffie vertrouwd smaakt”, maar wel ons verlangen naar geborgenheid, de tijdelijkheid van wat wij thuis noemen en de manieren waarop wij van een plek een thuis maken.

In de tentoonstelling tref je foto’s, found footage, film, installaties en meer. Exposanten zijn Tijmen van Dijk, Heleen Haijtema en Marjorie Noё . Verder zie je werk van jong talent van Noorderpoort Groningen ( Dian Dijkstra , Jela van Gool en Melissa Kleine ) en verschillende interactieve elementen.

Over de fotografen:

Tijmen van Dijk blaast met zijn Instagramaccount ‘I found your film’ oude, vergeten familiefoto’s nieuw leven in. Zo gunt hij ons een blik in het thuisleven van onbekende mensen. Het lijken scenes uit films waarvan we titel nog plot kennen. Heel persoonlijke foto’s waarin we, door het ontbreken van context, onze eigen verhalen kwijt kunnen.

Heleen Haijtema liet zich inspireren door de collectie van het MOW. Oude, persoonlijke dingen die iets tonen van een thuis dat we inmiddels niet meer (her)kennen. Losgezongen van hun oorspronkelijke gebruik, krijgen de objecten bijna mythische proporties. Waar kijken we eigenlijk naar? Tegelijkertijd zie je sporen van de oorspronkelijke eigenaar, in bijvoorbeeld reparaties of slijtplekken.

Marjorie Noё zocht na haar verhuizing verankering in een voor haar nieuwe en vreemde omgeving: Groningen. Met haar camera dwaalde ze rond, verkende ze plekken en ontmoette ze mensen. Volgens Noё ben je ergens thuis als je omgeving samen begint te vallen met je gevoel, als in een ‘Nergens Ergens Wonderlaand.’ Haar vaak poëtische foto’s legden deze verkenning vast.

Drie fotografiestudenten van Noorderpoort Groningen, Dian Dijkstra , Jela van Gool en Melissa Kleine tonen hun benadering van thuis, in het zoeken naar hechting in tijden van lockdown, het verkennen van verdwenen dorpen en het je eigen maken van een nieuw huis, dat bij kennismaking nogal unheimisch blijkt…

Zelf aan de slag

In de tentoonstelling vind je verschillende interactieve onderdelen. In ‘Meet the neighbours’ zie en maak je portretten van je buren. Kinderen volgen met ‘MOW jong!’ hun eigen route, dwars door de expo. In ‘Wie woont waar? ’ blijkt in hoeverre iemands beroep wat zegt over diens interieur. Kan jij het plaatsen?

Waar?

Het MOW Hoofdweg 161 9695 AE Bellingwolde 0597 – 53 15 09 

Openingstijden

 • woensdag tot en met vrijdag, van 11 tot 17 uur
 • zaterdag en zondag, van 13 tot 17 uur

 

18 september Excursie Bourtange -De excursie is vol – U kunt zich niet meer opgeven.


Augustus 2021

Geachte leden,

Bij deze willen we u uitnodigen voor een aangepast excursie-programma op zaterdag 18 september aanstaande. Zoals we u in juli lieten weten hebben we onlangs de afweging gemaakt omtrent het wel of niet laten doorgaan van de excursie naar Amsterdam. Vanwege de aanhoudende beperkingen, en vooral vanwege de lange busreis, lijkt het ons weinig aantrekkelijk en verantwoord om nu deze reis te maken. (Maar…..we hebben al weer een optie voor september 2022!)
Wij willen we u nu op diezelfde datum een mini-excursie in onze eigen regio aanbieden.

Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte overleed. Op 5 mei 1821 overleed de voormalige keizer op het eiland Sint Helena, ver weg van Frankrijk. Amper tien jaar tevoren leek de zelf-gekroonde keizer nog onaantastbaar. De Franse bezetting van Nederland begon al voor de opkomst van Napoleon. In deze mini-excursie gaan we in op de invloed van Frankrijk en in het bijzonder keizer Napoleon op Westerwolde. Dit doen we in Bourtange.

14.00 uur        Ontvangst in de garnizoenskerk van Bourtange, Marktplein 2a; de kerk is vanaf 13.30 uur geopend.

In een drietal mini-lezingen wordt u meegenomen langs een aantal facetten van de Franse Tijd in Westerwolde. Jochem Abbes zal een inleiding houden over het thema “de inval van de Fransen in Westerwolde in 1795 en de sporen daarvan in Bourtange en Westerwolde”.Vervolgens zal Jan Huizing een aantal voorbeeld geven van Westerwolders die te maken kregen met de wetgeving van de Franse machthebber, waarbij hij het begrip ‘ramplacanten’ zal duiden. Geert Volders gaat in op de emancipatiewet, waarmee Joden in 1796 burgerrechten kregen. Enkele jaren later werd de Nederlands Israëlitische Gemeente Bourtange opgericht. Hoe werd deze emancipatie ontvangen?

15.00 uur        Pauze.
U kunt op eigen gelegenheid deze pauze invullen. Mocht u niet meedoen aan de tweede helft van het programma, dan verzoeken wij u dit bij uw opgave aan te geven.

 15.30 uur        Verzamelen op het Marktplein. Vanaf hier maken we een wandeling van ongeveer 5 kilometer, waarbij we onder andere de Linie Abeltjeshuis bezoeken. De wandeling gaat deels over onverhard terrein, dus zorg voor goed wandelschoeisel.

17.00 uur        Terug in Bourtange, einde van het programma.

Deelname aan het programma is geheel gratis, wel is het noodzakelijk dat u zich opgeeft bij het secretariaat: secretaris-hvw@kpnmail.nl/06 23144499.
Vanwege het beperkte aantal plaatsen in de kerk is opgave dus echt noodzakelijk! Zodra opgave niet meer mogelijk is plaatsen we een bericht op onze website.

We hopen dat we u zo op veilige wijze een mooie en interessante middag in Bourtange kunnen aanbieden.
Wanneer er voldoende animo voor deze excursie in eigen regio is, overweegt het bestuur in het najaar nogmaals een mini-excursie aan te bieden!

Met vriendelijke groet,

Kineke Kuper-Dijkmeijer, Secretaris
Venneweg 15
9541 XN VLAGTWEDDE
Tel.: 0599-313529
E-mail: secretaris-hvw@kpnmail.nl

Overgebleven in Stad en Ommelanden

Dit is de titel van een boek dat in september 2021 zal verschijnen.
Veertig impressies in woord en beeld. In tijd en ruimte overgebleven ‘voorwerpen’, gebouwen en landschapselementen in Stad en Ommelanden. De tekeningen zijn van Geert Schreuder en de teksten zijn van Fons van Wanroij. Het boek kan worden besteld via deze link: Boek bestellen, waar u ook nadere informatie kunt vinden.